Ankylbenzen X Có Phần Trăm Khối Lượng

Tất cảToánVật lýHóa họcSinc họcNgữ vănTiếng anhLịch sửĐịa lýTin họcCông nghệGiáo dục đào tạo công dânTiếng anh thí điểmĐạo đứcTự nhiên với thôn hộiKhoa họcLịch sử cùng Địa lýTiếng việtKhoa học từ nhiênHoạt đụng kinh nghiệm, phía nghiệpHoạt cồn những hiểu biết sáng sủa tạoÂm nhạcMỹ thuật

Ankylbenzen X gồm xác suất khối lượng cacbon bởi 91,31%.

Bạn đang xem: Ankylbenzen x có phần trăm khối lượng

a) Tìm phương pháp phân tử của X.

b) Viết phương pháp cấu trúc, hotline tên chất X.


*


Hidrocacbon thơm X bao gồm tỷ lệ khối lượng H giao động 7,7%. X tính năng được cùng với dung dịch brom. Công thức nào sau đó là công thức phân tử của X


Viết công thức cấu trúc cùng gọi thương hiệu các hidrocacbon thơm có cách làm phân tử C8H10, C8H8. Trong số những đồng phân kia , đòng phân làm sao bội nghịch ứng được cùng với : hỗn hợp brom, hdro bromua? viết phương thơm trình chất hóa học các phản nghịch ứng xảy ra


Đốt cháy trọn vẹn 7,2 gam một hidrocacbon A nhận được 11 phần 2 lít khí CO2 nghỉ ngơi đktc với 10,8g H2O.

Xem thêm:

a, Lập CTPT của A

b, Viết các đồng phân với hotline tên của A

c, Xác định bậc của cacbon trong những đồng phân trên

d, Xác định CTCT đúng của A biết A Lúc chức năng với Cl2 (as, tỉ lệ 1:1)


Đốt cháy trọn vẹn anka-1-in 6,7g tất cả hổn hợp 2 an-1-in đồng đẳng tiếp nối nhận được 6,3g H2O

a, Xác định 2 ankin (CTCT+CTPT)

b, Tính % thể tích của từng ankin trong phân tử ban đầu

c, Tính cân nặng kết tủa chiếm được lúc mang đến lượng hỗn hợp ankin trên phản bội ứng với bạc nitrat


Cho m g hỗn hợp kim loại tất cả Fe & Al chảy hết vào dung dịch HNO3 dư chiếm được 6,72 lít khí NO (nghỉ ngơi đktc,spkdn) và dung dịch A. Cô cạn hỗn hợp A nhận được 68,25g các thành phần hỗn hợp muối bột khan. Vậy cân nặng mỗi kim loại vào m g hỗn hợp ban đầu là ?


Viết pmùi hương trình hóa học của những phản bội ứng pha trộn etilen, axetilen tự metan; pha trộn clobenzen với nitrobenzen từ bỏ benzen cùng những chất vô cơ khác.


Trình bày cách thức hóa học của các làm phản ứng chất hóa học quan trọng đặc biệt các hóa học lỏng sau: benzen, stiren, toluene với hex – 1 – in.


Cho 23,0 kilogam toluen tính năng với các thành phần hỗn hợp axit HNO3quánh, dư (xúc tác axit H2SO4đặc). Giả sử toàn cục toluene chuyển thành 2,4,6 – trinitrotoluen (TNT).


Cho 5cm^3 CxHy làm việc thể khí với 30cm^3 o2 lấy dư vào khí nhiên kế.Sau khi bật tia lửa điện và có tác dụng rét mướt,trong khí nhiên kế còn 20cm^3 mà 15cm^3 bị kêt nạp bởi KOH.phần còn lại bị kêt nạp vị phot-pho.Lập CTPT Hiđro các bon