*

*

*
Trang chủ

*
Sách ID

*
Kchất hóa học miễn phí

LIVE SAT - TOÁN, LÝ, HÓA, ANH

Live sầu S - Luyện thi 2022

Live sầu A - Luyện đề 2022

Live T - Tổng ôn 2022

*
V-thithptquocgia2016.com: Live sầu SAT ++

*
Đề thi test những trường

SINH HỌC - THẦY NGHỆ

Live sầu S - Luyện thi 2022

Pro S - Luyện thi 2022

Pro A - Luyện đề 2022

Pro T - Tổng ôn 2022

V-thithptquocgia2016.com: Pro SAT ++

TIẾNG ANH - CÔ TRANG ANH

Luyện giải đề 2022

Combo 1 - Luyện thi 8+

Combo 2 - Luyện thi 9+

Combo 3 - Luyện thi 2023

TIẾNG ANH - CÔ VÂN

Live sầu S - Luyện thi 2022

Live A - Luyện đề 2022

Live T - Tổng ôn 2022

V-thithptquocgia2016.com: Live sầu SAT ++

LỊCH SỬ - THẦY HƯỞNG

Pro S - Luyện thi 2022

Pro A - Luyện đề 2022

Pro T - Tổng ôn 2022

V-thithptquocgia2016.com: Pro SAT ++

NGỮ VĂN - THẦY LƯỢNG

Pro S - Luyện thi 2022

Pro A - Luyện đề 2022

Pro T - Tổng ôn 2022

V-thithptquocgia2016.com: Pro SAT ++

KHÓA LỚP. 10, 11

Lớp 11- Khóa 2022

Sinh học tập lớp 10 - Khóa 2022

Tiếng Anh lớp 10 - Khóa 2022

KHÓA SINH VIÊN

Tiếng Anh Sinch viên

Toán cao cấp


*

Read the following passage và mark the letter A, B, C or D on your answer sheet to choose the word of phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 to 5.

Bạn đang xem:

As teenagers approach university màn chơi, a decision has khổng lồ be made on what course lớn pursue. In this world of diversity, (1) ______ such a choice is not easy for both children & parents. In the old days, it was not much a problem to do the task because there were not so many diverse learning areas khổng lồ choose from. Besides, there were only a few distinctive sầu professional careers lượt thích doctor, engineer, accountant, nurse, teacher,etc. khổng lồ think about. Most higher learning usually led to lớn a financially successful life. (2) ______, the cost of education was not so high. Today’s world is entirely different from the things (3) ______ have sầu just been described. The job market is constantly changing due to innovative sầu công nghệ và new (4) ______. Meanwhile, most teenagers have difficulty in identifying their own interests. There are a variety of well- organized career talks and student counseling worksiêu thị lớn guide and help teenagers (5) ______ what course lớn take. Furthermore, psychological tests are also used. Certain instruments such as surveys, interviews & computer software can help lớn find out preferences, interests, or learning styles of the students.

Xem thêm: Sinh Năm 1975 Bao Nhiêu Tuổi Ất Mão Năm 2020 Nam Mạng 1975 #Hóa Giải #Vận Hạn


ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Cách 1: Cliông chồng vào đó nhằm đăng ký thành viên thithptquocgia2016.comers

Chú ý: Cliông xã vào nút "Tsi mê gia nhóm" ngừng, các bạn ghi nhớ vấn đáp thắc mắc vào đội và để được chuẩn y tự động hóa.Nếu các bạn bỏ qua bạn phải quay lại nhằm trả lời câu hỏi vào team.

Home, Liên hệ Quảng cáo, Copyright © 2023 thithptquocgia2016.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết