CÁC BỘ PHẬN TRÊN CƠ THỂ

Chúng ta hay từ hỏi có tác dụng rứa nào để học tập từ bỏ vựng nhanh khô cơ mà nhớ được lâu? trong những bí quyết học tập từ vựng đạt công dụng như vậy là “Pratice makes perfect”, Tức là “Thực hành.

Bạn đang xem: Các bộ phận trên cơ thể

Thực hành. Và thực hành”. Trong phân mục “Học từ bỏ vựng tiếng Anh theo công ty đề” từ bây giờ, Jaxtimãng cầu đang gửi tặng chúng ta chùm trường đoản cú vựng về các phần tử trên cơ thể fan bằng giờ Anh. Quý Khách vẫn chuẩn bị luyện tập giờ đồng hồ Anh để đạt kim chỉ nam tiếp xúc tiếng Anh trôi tan chưa? Hãy bắt đầu cùng với đa số tự vựng tưởng chừng thân quen mà lại mớ lạ và độc đáo dưới đây nhé!

*
Download Now: Trọn cỗ Ebook ngữ pháp FREE

Các bộ phần phần thân cơ thể người

1. face /feɪs/ – khuôn mặt2. mouth /maʊθ/ – miệng3. chin /tʃɪn/ – cằm4. nechồng /nek/ – cổ5. shoulder /ˈʃəʊl.dəʳ/ – vai6. arm /ɑːm/ – cánh tay7. upper arm /ˈʌp.əʳ ɑːm/ – cánh tay trên8. elbow /ˈel.bəʊ/ – khuỷu tay9. forearm /ˈfɔː.rɑːm/ – cẳng tay10. armpit /ˈɑːm.pɪt/ – nách11. baông xã /bæk/ – lưng12. chest /tʃest/ – ngực13. waist /weɪst/ – thắt lưng/ eo14. abdomen /ˈæb.də.mən/ – bụng15. buttocks /’bʌtək/ – mông16. hip /hɪp/ – hông17. leg /leg/ – phần chân

Các bộ phận bên trên tay

*

21.wrist*/rɪst/**- cổ tay22.knuckle*/ˈnʌk.ļ/*- khớp đốt ngón tay23.fingernail*/ˈfɪŋ.gə.neɪl/**- móng tay24. thumb*/θʌm/**- ngón tay cái25. index finger*/ˈɪn.deks ˈfɪŋ.gəʳ/*- ngón trỏ26. middle finger*/ˈmɪd.ļˈ fɪŋ.gəʳ/**- ngón giữa27. ring finger*/rɪŋ ˈfɪŋ.gəʳ/**- ngón đeo nhẫn28. little finger*/ˈlɪt.ļ ˈfɪŋ.gəʳ/**- ngón út29. palm*/pɑːm/**- lòng bàn tay

Tên những cỗ phần ở đầu

*

30. hair /heəʳ/ – tóc31. part /pɑːt/ – ngôi rẽ32. forehead /ˈfɒr.ɪd/ – trán33. sideburns /ˈsaɪd.bɜːnz/ – tóc mai dài34. ear /ɪəʳ/ – tai35. cheek /tʃiːk/ – má36. nose /nəʊz/ – mũi37.

Xem thêm:

nostril /ˈnɒs.trəl/ – lỗ mũi38. jaw /dʒɔː/ – hàm, quai hàm39. beard /bɪəd/ – râu40. mustabịt /mʊˈstɑːʃ/ – ria mép41. tongue /tʌŋ/ – lưỡi42. tooth /tuːθ/ – răng43. lip /lɪp/ – môi

Tên những thành phần nghỉ ngơi mắt

*

44. eyebrow /ˈaɪ.braʊ/ – lông mày45. eyelid /ˈaɪ.lɪd/ – mi mắt46. eyelashes /ˈaɪ.læʃis/ – lông mi47. iris /ˈaɪ.rɪs/ – mống mắt48. pupil /ˈpjuː.pəl/ – con ngươi

Tên các bộ phần làm việc chân

*

49. ankle /ˈæŋ.kļ/ – mắt cá chân chân50. heel /hɪəl/ – gót chân51. instep /ˈɪn.step/ – mu bàn chân52. ball /bɔːl/ – xương khớp ngón chân53. big toe /bɪg təʊ/ – ngón cái54. toe /təʊ/ – ngón chân55. little toe /ˈlɪt.ļ təʊ/ – ngón út56. toenail /ˈtəʊ.neɪl/ – móng chân

*

Tên các bộ phận bên phía trong khung người bé fan tiêng Anh

*

57. brain /breɪn/ – não58. spinal cord /spaɪn kɔːd/ – dây thần kinh59. throat /θrəʊt/ – họng, cuống họng60. windpipe /ˈwɪnd.paɪp/ – khí quản61. esophagus /ɪˈsɒf.ə.gəs/ – thực quản62. muscle /ˈmʌs.ļ/ – bắp thịt, cơ63. lung /lʌŋ/ – phổi64. heart /hɑːt/ – tim65. liver /ˈlɪv.əʳ/ – gan66. stomach /ˈstʌm.ək/ – dạ dày67. intestines /ɪnˈtes.tɪns/ – ruột68. vein /veɪn/ – tĩnh mạch69. artery /ˈɑː.tər.i/ – động mạch70. kidney /ˈkɪd.ni/ – cật71. pancreas /ˈpæŋ.kri.əs/ – tụy, tuyến đường tụy72. bladder /ˈblæd.əʳ/ – bọng đái

thithptquocgia2016.com hy vọng với phần đa từ bỏ vựng bên trên đây, các các bạn sẽ từ tích điểm thêm cho mình những từ bỏ vựng cùng chủ đề không chỉ có thế để triển khai xong vốn từ vựng giờ đồng hồ anh của bạn dạng thân nhé! Chúc các bạn học vui!