CẶP CHẤT KHÔNG XẢY RA PHẢN ỨNG HÓA HỌC LÀ

Cho 15,00 gam glyxin vào 300 ml hỗn hợp HCl, thu được hỗn hợp X. Cho X chức năng hoàn toản cùng với 250 ml dung dịch KOH 2M, nhận được hỗn hợp Y. Cô cạn Y, thu được m gam hóa học rắn khan. Giá trị của m là


Cho các tuyên bố sau:

(a) Nước quả chanh khô khử được mùi tanh của cá.

Bạn đang xem: Cặp chất không xảy ra phản ứng hóa học là

(b) Fructozơ là monosaccarit độc nhất vô nhị tất cả trong mật ong.

(c) Một số este kết hợp giỏi những hóa học hữu cơ nên được dùng có tác dụng dung môi.

(d) Vải có tác dụng trường đoản cú tơ nilon-6,6 bền vào môi trường xung quanh bazơ hoặc môi trường thiên nhiên axit.

(e) Sản phđộ ẩm của làm phản ứng tbỏ phân saccarozơ được dùng vào kỹ năng tvậy gương.

Xem thêm: Miêu Tả Chân Dung Người Bạn Thân Của Em (Miêu Tả Bạn Nữ), Miêu Tả Chân Dung Một Người Bạn Của Em

Số tuyên bố đúng là


Hấp thú hoàn toàn 3,36 lít khí CO2 (đktc) vào 125 ml dung dịch Ba(OH)2 1M, nhận được hỗn hợp X. Coi thể tích hỗn hợp không chuyển đổi. Nồng độ mol của hóa học chảy trong dung dịch X là


Cho luồng khí H2 (dư) qua các thành phần hỗn hợp những oxit CuO, Fe2O3, ZnO, MgO nung sống ánh sáng cao. Sau phản nghịch ứng các thành phần hỗn hợp rắn còn lại là


Cho 13,2 gam este no, solo chức E tác dụng đầy đủ với 150 ml hỗn hợp NaOH 1M chiếm được 12,3 gam muối hạt. Xác định E


Cho các hóa học sau: glucozơ, fructozơ, saccarozơ, tinc bột, xenlulozơ. Những chất không bị thủy phân là


Tiến hành những nghiên cứu sau:

(1) Cho miếng kẽm vào hỗn hợp HCl loãng, tất cả nhỏ tuổi thêm vài ba giọt CuSO4.

(2) Đốt dây thnghiền vào bình đựng đầy khí oxi.

(3) Cho lá thnghiền vào hỗn hợp ZnSO4.

(4) Cho lá nhôm vào dung dịch CuSO4.

Số ngôi trường phù hợp xẩy ra sự ăn mòn điện hóa là


Cho tương đối nước đi qua than nóng đỏ, chiếm được 2,8 lít hỗn hợp khí X (đktc) gồm CO, CO2 và H2. Dẫn tổng thể X qua ống sđọng đựng lượng dư hỗn hợp bột CuO và Fe3O4 nung rét, thấy trọng lượng ống sđọng bớt 1,6 gam. Phần trăm thể tích khí CO trong X là


Đốt cháy 2,15 gam các thành phần hỗn hợp tất cả Zn, Al cùng Mg vào khí oxi dư, thu được 3,43 gam các thành phần hỗn hợp X. Toàn cỗ X làm phản ứng toàn vẹn với V ml hỗn hợp HCl 0,5M. Biết những phản bội ứng xảy ra trọn vẹn. Giá trị của V là


Cho kim loại M phản nghịch ứng với Cl2, chiếm được muối X. Cho M chức năng với hỗn hợp HCl, chiếm được muối hạt Y. Cho Cl2 công dụng với hỗn hợp muối hạt Y chiếm được muối bột X. Kim các loại M là


Hỗn phù hợp M tất cả một este no, đối kháng chức, mạch hngơi nghỉ với hai amin no, đối chọi chức, mạch hnghỉ ngơi X cùng Y là đồng đẳng tiếp nối (MX Y). Đốt cháy trọn vẹn một lượng M thu được N2; 5,04 gam H2O với 3,584 lkhông nhiều CO2 (đktc). Khối lượng phân tử của chất X là


*

Tầng 2, số đơn vị 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương Đình, Quận Thanh khô Xuân, Thành phố TP.. hà Nội, Việt Nam