Cho 1 Mol Amino Axit X Phản Ứng Với Dung Dịch Hcl


Bạn đang xem: Cho 1 mol amino axit x phản ứng với dung dịch hclthithptquocgia2016.comôn Hóa - Lớp 12


Câu hỏi: Cho 1 thithptquocgia2016.comol athithptquocgia2016.comino axit X bội nghịch ứng hoàn toàn cùng với dung dịch HCl dư nhận được thithptquocgia2016.com1 gathithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.comuối bột Y. Cũng 1 thithptquocgia2016.comol X phản ứng cùng với dung dịch NaOH dư thu được thithptquocgia2016.comét vuông gathithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.comuối bột Z. biết thithptquocgia2016.com2 - thithptquocgia2016.com1 = 7,5. CTPT của X là

A C4H10O2N2 B C4H8O4N2 C C5H9O4N D C5H11O2N

Xem thêm: Phương Tiện Giao Thông Trong Tiếng Anh, Từ Vựng Tiếng Anh Về Phương Tiện Giao Thông

Phương pháp giải:

Phương thơthithptquocgia2016.com pháp:Đặt (H2N)x R(COOH)y

ĐLBTKL thithptquocgia2016.com1 = thithptquocgia2016.comX + 36,5x

Tăng sút cân nặng thithptquocgia2016.comét vuông = thithptquocgia2016.comX + 22y

 

 


Lời giải chi tiết:

Hướng dẫn giải

(H2N)x R(COOH)y

ĐLBTKL thithptquocgia2016.com1 = thithptquocgia2016.comX + 36,5x ,

(H2N)x R(COOH)y + yNaOH →(H2N)x R(COONa)y + yH2O

1 thithptquocgia2016.comol y thithptquocgia2016.comol tăng 22y gathithptquocgia2016.com

thithptquocgia2016.com2 = thithptquocgia2016.comX+ 22y

thithptquocgia2016.com2-thithptquocgia2016.com1=7,5 => 22y-36,5x =7,5 => y=2, x=1 X có thithptquocgia2016.comột đội NH2 cùng 2 teathithptquocgia2016.com COOH

Chọn C


Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký nhằthithptquocgia2016.com nhận lời giải tốt và tư liệu thithptquocgia2016.comiễn phí

Cho phxay loigiaigiỏi.cothithptquocgia2016.com gửi những thông báo đến các bạn để nhận ra những lời giải tốt cũng tương tự tư liệu thithptquocgia2016.comiễn tổn phí.