CHO 2.5 KG GLUCOZO CHỨA 20

Cho 2,5 kg glucozơ cất 20% tạp chất lên men nhận được V ml dung dịch rượu ancol etylic 400. Biết ancol etylic ngulặng hóa học bao gồm khối lượng riêng biệt là 0,8g/ml với vào quá trình chế tao, biết lượng ancol bị hao hụt mất 10%. Giá trị của V là :


Bạn đang xem: Cho 2.5 kg glucozo chứa 20

mGlucozơ lên men$ = 2,5.dfrac80100.dfrac90100 = 1,8kg$

=> nglucozơ lên men= 0,01 kmol = 10 mol

C6H12O6→ 2C2H5OH + 2CO2

=> nC2H5OH= 2nglucozơ lên men = trăng tròn mol

$ o lớn V_ddkern 1pt rượu = dfracV_C_2H_5OHĐộmkern 1mu rượu.100 = dfracm_C_2H_5OHD.Độmkern 1mu rượu.100 = dfracđôi mươi.460,8.40.100 = 2875ml$


*
*
*
*
*
*
*
*

Biết CO2chỉ chiếm 0,03% thể tích bầu không khí, thể tích bầu không khí (đktc) bắt buộc hỗ trợ mang đến cây cỏ quang đãng hòa hợp nhằm sinh sản 162 gam tinch bột là


Thực hiện hữu men ancol tự glucozơ (H=80%) được etanol và khí CO2. Dẫn khí nhận được vào hỗn hợp nước vôi trong dư nhận được 40 g kết tủa. Lượng glucozơ ban đầu là


Cho 2,5 kg glucozơ chứa 20% tạp hóa học lên men chiếm được V ml dung dịch rượu ancol etylic 400. Biết ancol etylic nguyên ổn chất tất cả trọng lượng riêng biệt là 0,8g/ml cùng vào quy trình chế biến, biết lượng ancol bị hao hụt mất 10%. Giá trị của V là :


Xem thêm: Lý Thuyết Nghiệm Của Đa Thức Là Gì, Nghiệm Của Đa Thức Một Biến

Lên men m gam tinc bột (Hiệu suất cục bộ quy trình là 80%). Lượng CO2chiếu vào hỗn hợp NaOH chiếm được hỗn hợp X. Chia X thành 2 phần bởi nhau:

-Phần 1: Cho công dụng cùng với dd CaCl2dư thu được 7,5 gam kết tủa

-Phần 2: Cho công dụng với dung dịch CaCl2dư làm cho nóng chiếm được 8,5 gam kết tủa

Giá trị m là:


Trong thực tiễn tín đồ ta thường làm bếp rượu ( ancol etylic) từ bỏ gạo ( chứa 81% tinch bột). Tinc bột đưa trở thành ancol etylic qua 2 giai đoạn: Tinh bột → glucozơ → ancol. Biết công suất mỗi tiến độ là 80%, trọng lượng riêng rẽ của C2H5OH là 0,8 g/ml. Thể tích ancol etylic 460chiếm được tự 10 kilogam gạo là


Lên mem m gam tinh bột thành ancol etylic với công suất của tất cả quá trình là 80%. Lượng CO2hiện ra được hấp thụ trọn vẹn vào dung dịch nước vôi trong, thu được 20 g kết tủa với dung dịch X. Cho dung dịch NaOH dư vào hỗn hợp X thấy thu thêm được 10 gam kết tủa nữa. Giá trị của m là


Ancol etylic được pha chế bằng cách lên men tinch bột theo sơ đồ:

$(C_6H_10O_5)_nxrightarrowEnzimC_6H_12O_6xrightarrowEnzimC_2H_5OH$

Để điều chế 10 lkhông nhiều ancol etylic 46ođề xuất m kilogam gạo (chứa 75% tinc bột, sót lại là tạp chất trơ). Biết công suất của tất cả quá trình là 80% và cân nặng riêng rẽ của ancol etylic nguyên ổn chất là 0,8 g/ml. Giá trị của m là


Tbỏ phân hoàn toàn m gam tinch bột thành glucozơ, sau đó lên men glucozơ chế tạo ancol etylic cùng với công suất 81% , dung nạp tổng thể khí CO2ra đời vào hỗn hợp cất 0,05 mol Ba(OH)2, nhận được kết tủa cùng hỗn hợp X. Cho từ tốn dung dịch NaOH vào dung dịch X, cho đến khi kết tủa lớn nhất thì nên cần ít nhất 10 ml dung dịch NaOH 1M. Giá trị của m là


Hỗn đúng theo X tất cả glucozơ cùng tinch bột được chia làm nhì phần đều nhau. Phần đầu tiên được khuấy trong nước, thanh lọc cho phần không tung, mang đến hỗn hợp chiếm được tính năng cùng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3tạo nên 2,16 gam Ag. Phần thiết bị hai được nấu nóng cùng với dung dịch H2SO4loãng, dung hòa hỗn hợp nhận được bằng dung dịch NaOH rồi đến thành phầm tính năng với lượng dư hỗn hợp AgNO3/NH3thì chiếm được 6,48 gam Ag. Giả sử các làm phản ứng xảy ra trọn vẹn. Phần trăm về cân nặng của glucozơ trong tất cả hổn hợp X là


Lên men m gam tinh bột thành ancol etylic với năng suất 81%, kêt nạp tổng thể khí CO2hiện ra vào hỗn hợp đựng 0,1 mol Ba(OH)2, thu được kết tủa cùng hỗn hợp X. Cho khoan thai hỗn hợp NaOH vào X, cho đến lúc kết tủa lớn số 1 thì nên cần ít nhất 10 ml hỗn hợp NaOH 2M. giá trị của m là