CHO 33.2 GAM HỖN HỢP X GỒM FE FE3O4 CU CUO

Tóm tắt: ID 299170. Cho 33,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Cu, CuO vào 500 ml dung dịch HCl 2M, thu được 1,6 gam hóa học rắn, 2,24 lkhông nhiều khí H2 (đktc) với dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào hỗn hợp Y, thu được 0,56 lít khí NO (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị

Khớp với công dụng search kiếm: ID 299170. Cho 33,2 gam hỗn hợp X tất cả sắt, Fe3O4, Cu, CuO vào 500 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được 1,6 gam hóa học rắn, 2,24 lkhông nhiều khí H2 (đktc) và hỗn hợp Y. Cho ...... coi ngay

2. Cho 33,2 gam các thành phần hỗn hợp X có sắt, Fe3O4 - Tự Học ...

Bạn đang xem: Cho 33.2 gam hỗn hợp x gồm fe fe3o4 cu cuo

Tác giả: tuhoc365.vn

Đánh giá: 5 ⭐ ( 80812 lượt reviews )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Cho 33,2 gam hỗn hợp X có sắt, Fe3O4, Cu, CuO vào 500 ml dung dịch HCl 2M, thu được một,6 gam hóa học rắn, 2,24 lkhông nhiều khí H2 (đktc) và hỗn hợp Y. Cho dung dịch

Khớp cùng với kết quả tìm kiếm: Cho 33,2 gam hỗn hợp X bao gồm Fe, Fe3O4, Cu, CuO vào 500 ml dung dịch HCl 2M, thu được 1,6 gam hóa học rắn, 2,24 lkhông nhiều khí H2 (đktc) và hỗn hợp Y. Cho dung dịch.... coi ngay lập tức

*

3. Cho 33,2 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm sắt, Fe3O4, Cu, CuO vào 500ml ...

Tác giả: loga.vn

Đánh giá: 2 ⭐ ( 17260 lượt Reviews )

Đánh giá bán cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá bèo nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Cho 33,2 gam hỗn hợp X có sắt, Fe3O4, Cu, CuO vào 500ml dung dịch HCl 2M, thu được 1,6 gam hóa học rắn, 2,24 lít khí H2 (đktc) với dung dịch Y. Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y, thu được 0,56 lkhông nhiều khí NO (đktc) và m gam kết tủa. Giá trị của m là: A.173,2 gam B. 154,3 gam C. 143,

Khớp cùng với công dụng kiếm tìm kiếm: Cho 33,2 gam các thành phần hỗn hợp X gồm sắt, Fe3O4, Cu, CuO vào 500ml dung dịch HCl 2M, thu được một,6 gam chất rắn, 2,24 lkhông nhiều khí H2 (đktc) và hỗn hợp Y. Cho dung dịch ...... xem ngay

4. Cho 33 2 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Fe Fe3O4 Cu CuO vào 500ml ...

Tác giả: hoidap247.org

Đánh giá: 1 ⭐ ( 80668 lượt reviews )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá rẻ nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp với kết quả tìm kiếm: Hỏi đáp 247: Cho 33 2 gam tất cả hổn hợp X gồm Fe Fe3O4 Cu CuO vào 500ml hỗn hợp HCl 2M thu được một 6 gam chất rắn 2 24 lít khí H2 đktc và hỗn hợp Y Cho dun.

*

5. Cho 33,2 gam tất cả hổn hợp X gồm sắt, Fe 3 O - CungHocVui

Tác giả: cunghocvui.com

Đánh giá: 3 ⭐ ( 9059 lượt review )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá tốt nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Cho 33,2 gam tất cả hổn hợp X bao gồm sắt, Fe3O4, Cu, CuO vào 500 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được 1,6 gam hóa học rắn, 2,24 lít khí H2 (đktc) và dung dịch Y. Cho hỗn hợp AgNO3 dư vào dung dịch Y, thu được 0,56 lkhông nhiều khí NO (đktc) với...

Khớp cùng với hiệu quả search kiếm: Cho 33,2 gam tất cả hổn hợp X có Fe, Fe3O4, Cu, CuO vào 500 ml dung dịch HCl 2M, thu được một,6 gam hóa học rắn, 2,24 lít khí H2 (đktc) và hỗn hợp Y. Cho hỗn hợp ...... coi ngay

6. Cho 33,2 gam các thành phần hỗn hợp khí A bao gồm Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu tác ...

Tác giả: hoctap.dvtienich.com

Đánh giá: 3 ⭐ ( 31683 lượt Review )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Cho 33,2 gam tất cả hổn hợp khí A gồm Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu công dụng trọn vẹn với hỗn hợp đựng 0,48 mol H2SO4 – Học Hóa Online. Đang cập nhật...

Khớp cùng với công dụng search kiếm: 4 thg 11, 2018 Cho 33,2 gam tất cả hổn hợp khí A có Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu công dụng trọn vẹn cùng với dung dịch cất 0,48 mol H2SO4 (loãng) thì thu được khí NO duy nhất ...Cho 33 gam tất cả hổn hợp X có R, RS, RCO3 công dụng cùng với dung ...30 thg 12, 2019Cho 33,26 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(OH)3, Fe(OH)2 và ...21 thg 12, 2017Cho 33,35 gam hỗn hợp X tất cả Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu chảy ...28 thg 7, 2017Cho 33,32 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Glyxin, Alanin, Axit glutamic ...18 thg 12, 2019Các công dụng khác từ hoctap.dvtienich.com... xem ngay lập tức

*

7. Cho 33,2 g tất cả hổn hợp X gồm Cu, Mg, Al tính năng trọn vẹn cùng với ...

Tác giả: khoahoc.vietjachồng.com

Đánh giá: 3 ⭐ ( 5434 lượt reviews )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Cho 33,2 g hỗn hợp X gồm Cu, Mg, Al công dụng trọn vẹn cùng với hỗn hợp HCl nhận được V lkhông nhiều khí ở đktc cùng hóa học rắn ko tung Y. Cho Y hoà tung hoàn toàn vào hỗn hợp H2SO4 quánh, lạnh dư thu được 4,48 lít khí SO2 (đktc). Phần trăm cân nặng của Cu trong hỗn hợp X là A. 57,83%. B. 33,33%. C. 19,28%. D. 38,55%.

Khớp cùng với kết quả search kiếm: Cho 33,2 g hỗn hợp X bao gồm Cu, Mg, Al tác dụng vừa đủ cùng với dung dịch HCl thu được V lkhông nhiều khí ngơi nghỉ đktc cùng chất rắn không tung Y. Cho Y hoà tung hoàn toàn vào dung ...... xem ngay

8. Cho 33,2 gam tất cả hổn hợp X có Cu, Al, Mg công dụng toàn vẹn cùng với ...

Tác giả: lazi.vn

Đánh giá: 5 ⭐ ( 40185 lượt nhận xét )

Đánh giá bán cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá rẻ nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp cùng với hiệu quả search kiếm: Cho 33,2 gam hỗn hợp X tất cả Cu, Al, Mg chức năng trọn vẹn cùng với dd HCl chiếm được 22,4 lkhông nhiều khí (đktc) và chất rắn ko rã B - Cho 33.2 gam hỗn hợp X gồm Cu Al Mg ...

Xem thêm:

*

9. Cho 33.2 Gam Hỗn Hợp X Gồm sắt ... - Tinycollege.edu.vn

Tác giả: tinycollege.edu.vn

Đánh giá: 5 ⭐ ( 14274 lượt Review )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá bèo nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Câu hỏi:Cho 33,2 gam hỗn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Cu, CuO vào 500 ml dung dịch HCl 2M, thu được một,6 gam chất rắn, 2,24 lkhông nhiều khí H2 (đktc) cùng hỗn hợp Y, Cho dung dịch AgNO3 dư vào dung dịch Y, thu được 0,56 lít khí NO (đktc) và m gam kết tủa

Khớp cùng với tác dụng search kiếm: 31 thg 5, 2021 Câu hỏi:Cho 33,2 gam hỗn hợp X tất cả sắt, Fe3O4, Cu, CuO vào 500 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được một,6 gam hóa học rắn, 2,24 lkhông nhiều khí H2 (đktc) và dung ...... xem ngay

*

10. Cho 33,2 gam các thành phần hỗn hợp A có Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu công dụng ...

Tác giả: hoidapvietjack.com

Đánh giá: 2 ⭐ ( 71103 lượt reviews )

Đánh giá bán cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá rẻ nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Cho 33,2 gam tất cả hổn hợp A có Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu công dụng trọn vẹn. Đang update...

Khớp với tác dụng tra cứu kiếm: 29 thg 8, 20trăng tròn Cho 33,2 gam tất cả hổn hợp A bao gồm Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu chức năng trọn vẹn cùng với hỗn hợp đựng 0 ... hotline số mol các chất trong A thứu tự là x ; y ; z.... xem ngay lập tức

*

11. Cho 33.2 gam tất cả hổn hợp x có fe fe3o4 cu cuo

Tác giả: sucmanhngoibut.com.vn

Đánh giá: 2 ⭐ ( 12608 lượt Reviews )

Đánh giá bán cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá rẻ nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Câu hỏi:Cho 33,2 gam tất cả hổn hợp X gồm Fe, Fe3O4, Cu, CuO vào 500 ml dung dịch HCl 2M, thu được một,6 gam chất rắn, 2,24 lkhông nhiều khí H2 (đktc) cùng dung dịch Y, Cho hỗn hợp AgNO3 dư vào dung dịch Y, nhận được 0,56 lkhông nhiều khí NO (đktc) và m gam kết tủa

Khớp với công dụng tìm kiếm: 21 thg 5, 2021 Câu hỏi:Cho 33,2 gam hỗn hợp X bao gồm sắt, Fe3O4, Cu, CuO vào 500 ml hỗn hợp HCl 2M, thu được một,6 gam chất rắn, 2,24 lkhông nhiều khí H2 (đktc) cùng dung ...... xem ngay lập tức

*

12. Cho 33,35 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu tung ...

Tác giả: o2.edu.vn

Đánh giá: 4 ⭐ ( 15457 lượt reviews )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá rẻ nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Cho 33,35 gam các thành phần hỗn hợp X có Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu chảy trọn vẹn vào hỗn hợp chứa 0,414 mol H2SO4 (loãng)

Khớp với hiệu quả kiếm tìm kiếm: 4 thg 7, 2021 Cho 33,35 gam hỗn hợp X gồm Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu rã hoàn toàn vào dung dịch chứa 0,414 mol H2SO4 (loãng), chiếm được khí NO thành phầm khử duy ...... coi ngay lập tức

*

13. Cho 33,2 gam tất cả hổn hợp axit axetic và rượi etylic phản ứng vừa ...

Tác giả: hoc24.vn

Đánh giá: 5 ⭐ ( 19215 lượt đánh giá )

Đánh giá bán cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá rẻ nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Cho 33,2 gam hỗn hợp axit axetic và rượi etylic làm phản ứng vừa đủ cùng với natri nhận được 6,72 lít khí sống ĐK tiêu chuẩna...

Khớp cùng với công dụng kiếm tìm kiếm: Cho 33,2 gam hỗn hợp axit axetic với rượi etylic phản ứng toàn vẹn cùng với natri nhận được 6,72 lkhông nhiều khí sinh hoạt ĐK tiêu chuẩn a...... coi tức thì

*

14. Cho 33,2g hỗn hợp X bao gồm Cu, Mg, Al tính năng trọn vẹn cùng với ...

Tác giả: m.loigiaixuất xắc.com

Đánh giá: 2 ⭐ ( 7912 lượt đánh giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá rẻ nhất: 2 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Cho 33,2g hỗn hợp X gồm Cu, Mg, Al tác dụng vừa đủ cùng với hỗn hợp HCl chiếm được 22,4 lít khí ở đktc với hóa học rắn không tan B. Cho B hoà tung hoàn toàn vào hỗn hợp H2SO4 sệt, rét dư nhận được 4,48 lít kh. Đang update...

Khớp với kết quả tra cứu kiếm: Cho 33,2g các thành phần hỗn hợp X có Cu, Mg, Al tính năng toàn vẹn cùng với hỗn hợp HCl nhận được ... và hóa học rắn ko chảy B. Cho B hoà tan hoàn toàn vào hỗn hợp H2SO4 đặc, ...... xem ngay lập tức

*

15. Giups mình bài xích này với ạ - Hoidap247.com

Tác giả: hoidap247.com

Đánh giá: 4 ⭐ ( 91349 lượt Đánh Giá )

Đánh giá chỉ cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá rẻ nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài 8: Cho 33,2g lếu láo hưp X có Cu, Mg, Al tính năng đầy đủ cùng với hỗn hợp HC1 nhận được 22,4lít khí sống đktc và chất rắn ko rã B. Cho B hoà rã hoàn toàn v

Khớp với kết quả tra cứu kiếm: 15 thg 4, 20trăng tròn Bài 8: Cho 33,2g láo lếu hưp X gồm Cu, Mg, Al tính năng hoàn toản cùng với dung dịch HC1 nhận được 22,4 lít khí ở đktc cùng ... =>m(Mg+Al)=33,2-12,8=20,4(g).2 câu trả lời · 2 bình chọn: Đáp án: Giải mê thích công việc giải:... xem tức thì

*

16. Cho 33,4 gam hỗn hợp bột mịn X (tất cả Al, Cr, Fe, Cu cùng Ag ...

Tác giả: vungoi.vn

Đánh giá: 3 ⭐ ( 20439 lượt review )

Đánh giá bán cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Cho 33,4 gam các thành phần hỗn hợp bột mịn X (bao gồm Al, Cr, sắt, Cu với Ag) vào hỗn hợp H2SO4 loãng, rét. Sau khi các làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn, bao gồm 17,2 gam chất rắn tách bóc ra, mặt khác thu được 11 phần 2 lít khí (đktc). Độ tăng cân nặng của hỗn hợp sau phản nghịch ứng đối với khối lượng dung dịch H2SO4 ban đầu là

Khớp với kết quả tra cứu kiếm: Cho 33,4 gam hỗn hợp bột mịn X (tất cả Al, Cr, Fe, Cu với Ag) vào hỗn hợp H2SO4 loãng, nóng. Sau Khi những bội phản ứng xảy ra hoàn toàn, tất cả 17,2 gam hóa học rắn tách bóc ...... coi tức thì

*

17. Cho 33,26 gam tất cả hổn hợp X gồm Fe3O4, Fe(OH)3, Fe(OH)2 cùng ...

Tác giả: doctailieu.com

Đánh giá: 3 ⭐ ( 29996 lượt Đánh Giá )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Cho 33,26 gam hỗn hợp X có Fe3O4, Fe(OH)3, Fe(OH)2 và Cu vào 500 ml hỗn hợp HCl 1,6M nhận được dung dịch Y và 7,68 gam rắn không tan. Cho dung dịch AgNO3 dư vào Y, nhận được khí 0,045 mol khí NO (sản

Khớp với hiệu quả tìm kiếm kiếm: 28 thg 9, 2020 Cho 33,26 gam hỗn hợp X có Fe3O4, Fe(OH)3, Fe(OH)2 và Cu vào 500 ml dung dịch HCl 1,6M nhận được hỗn hợp Y và 7,68 gam rắn ko chảy.... coi ngay lập tức

*

18. Câu 54 4 Cho -33-2 gam láo lếu hop X gồ... | Xem lời giải trên ...

Tác giả: qanda.ai

Đánh giá: 5 ⭐ ( 55216 lượt Review )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá bèo nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Câu =5 4 4 Cho -33 -2 gam láo lếu hop X có Cu cùng Fe vào 100 gam dung dịch H,SO, đặc rét dư, thu duoc 1nửa lít khí SO, (dktc) và dung dịch Y. a. Tinc trọng lượng mỗi kim loại cùng % khối lượng từng kim loại trong hỗn hợp thuở đầu. b. Tính C% những muối hạt bao gồm vào hỗn hợp Y. bar 4 ĐÈ 4

Khớp cùng với công dụng search kiếm: Câu =5 4 4 Cho -33 -2 gam lếu hop X tất cả Cu với sắt vào 100 gam hỗn hợp H,SO, quánh lạnh dư, thu duoc 1nửa lít khí SO, (dktc) với dung dịch Y. a.... coi ngay lập tức

19. Cho 33,2 gam các thành phần hỗn hợp A tất cả Fe3O4, Fe ... - Học trắc nghiệm

Tác giả: hoctracnghiem.com

Đánh giá: 1 ⭐ ( 80726 lượt reviews )

Đánh giá cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá tốt nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Câu hỏi: Cho 33,2 gam các thành phần hỗn hợp A gồm Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu tính năng trọn vẹn với dung dịch cất 0,48 mol H2SO4 (loãng) thì thu được khí NO duy nhất với dung dịch B chỉ chứa 2 muối bột sunfat. Cô cạn B chiếm được m gam muối bột khan. m…

Khớp với kết quả search kiếm: 11 thg 12, 2018 Câu hỏi: Cho 33,2 gam tất cả hổn hợp A tất cả Fe3O4, Fe(NO3)3, Cu tác dụng hoàn toàn với dung dịch cất 0,48 mol H2SO4 (loãng) thì chiếm được khí NO duy ...... coi ngay lập tức

20. NEW Cho 61 2 Gam Hỗn Hợp X Gồm Cu Và Fe304 ... - Duy Pets

Tác giả: azpet.org

Đánh giá: 1 ⭐ ( 1202 lượt review )

Đánh giá bán cao nhất: 5 ⭐

Đánh giá tốt nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: null

Khớp cùng với công dụng tìm kiếm kiếm: 4 thg 10, 2021 AZ PET kính chào phát âm giả. , chúng tôi sẽ đưa ra đánh giá khách quan về các tips, tricks có ích phải biết cùng với bài viết Cho 61 2 Gam Hỗn Hợp X Gồm ...