CHO 4L N2 VÀ 14L H2 VÀO BÌNH PHẢN ỨNG

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

đến 4l N2 với 14l H2 vào bình kín rồi đun nóng xúc tác thích hợp nhằm bội phản ứng xảy ra, sau p/đọng tu được 16,4l khí lếu láo hợp

tính V khí amoniac thu đc


*

đặt thể tích của N2 là x (l)

N2+3H2 -----> 2NH3

ban đầu 4 14 0 (l)

Lúc pư x 3x 2x (l)

sau pư (4-x) (14-3x) 2x

Vậy............

Bạn đang xem: Cho 4l n2 và 14l h2 vào bình phản ứng


*

TD 5: mang lại 4 lít N2 cùng 14 lít H2 vào bình kín rồi nung rét cùng với xúc tác phù hợp nhằm làm phản ứng xẩy ra , sau làm phản ứng chiếm được 16,4 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí ( các khí đo sống thuộc gần như kiện về ánh sáng với áp suất)

a. Tính thể tích khí amoniac thu được

b. Xác định hiệu suất của phản nghịch ứng.


a) PTHH: N2+ 3H2⇌2NH3

Tại thuộc ĐK thì tỉ trọng về thể tích đó là tỉ lệ thành phần về số mol

Đặt thể tích N2phản ứng là x (lít)

=> VH2 pứ= 3x (lít) , VNH3 sinh ra=2x (lít)

VN2 dư= 4-x (lít), VH2 dư= 14-3x (lít)

Sau phản ứng chiếm được N2dư, H2dư, NH3

Tổng thể tích khí chiếm được sau làm phản ứnglà:

Vkhí= VH2 dư+ VN2 dư+ VNH3= 14-3x + 4-x+ 2x= 16,4

=> x=0,8 lít

=>VNH3sinh ra= 2x = 2.0,8 =1,6 (lít)

b)Do(dfrac41=>Hiệu suất tính theo N2

=>H=(dfracV_N_2left(pứ ight)V_N_2left(bđ ight))⋅100=(dfrac0,84.100)=20%


Đúng 1
Bình luận (0)
Câu 3: Cho 4,48 lít khí N2 với 6,72 lit khí H2 vào bình bí mật gồm xúc tác phù hợp rồi nấu nóng cho đến lúc làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Các Lúc đo sinh sống điều kiện chuẩn chỉnh. Biết công suất phản ứng đạt 25%. Tính thể tích khí NH chiếm được sau phản nghịch ứng (dkte)?
Lớp 11 Hóa học Bài 8: Amoniac với muối hạt amoni
1
0
Gửi Hủy

Ta có:(n_N_2=0,2left(mol ight))

(n_H_2=0,3left(mol ight))

PT:(N_2+3H_2⇌2NH_3)

Xét tỉ lệ:(dfrac0,21>dfrac0,31)

Vậy: Nếu pư trọn vẹn thì H2không còn.

⇒ Tính theo số mol H2.

Mà: H% = 25%

(Rightarrow n_H_2left(pư ight)=0,3.25\%=0,075left(mol ight))

Theo PT:(n_NH_3=dfrac23n_H_2=0,05left(mol ight))

(Rightarrow V_NH_3=0,05.22,4=1,12left(l ight))

quý khách hàng xem thêm nhé!


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho 6.72 lít N2 cùng 13.44 lít H2 vào trong bình kín rồi nung lạnh với chất xúc tác thích hợp nhằm tạo thành NH3, sau phản ứng chiếm được 4.48 lkhông nhiều khí NH3. Tính công suất phản nghịch ứng, biết các chất vì làm việc cùng nhiệt độ và áp suất


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi Hủy

A là 8,96 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí tất cả N2 và H2 gồm tỉ khối hận khá đối với O2 bởi 17/64, mang đến A vào trong 1 bình kín đáo tất cả hóa học xúc tác thích hợp rồi đun cho nóng thì nhận được tất cả hổn hợp khí B gồm N2 , H2 , NH3 rất có thể tích 8,064 lkhông nhiều (biết các thể tích khí rất nhiều được đo ngơi nghỉ đktc).

1. Tính năng suất của quy trình tổng hòa hợp amoniac

2. % theo thể tích của mỗi khí trong các thành phần hỗn hợp khí B


Lớp 9 Hóa học tập
0
0
Gửi Hủy

Hỗn hợp khí A có C2H2, CH4 cùng H2. Dẫn m gam tất cả hổn hợp A vào bình bí mật chứa hóa học xúc tác Ni, rồi nấu nóng. Sau một thời gian nhận được các thành phần hỗn hợp khí B gồm CH4, C2H4, C2H6, C2H2 cùng H2. Dẫn toàn thể lượng khí B vào hỗn hợp brom ( dư) thấy trọng lượng bình đựng brom tăng 4,1 gam và bay ra tất cả hổn hợp khí D. Đốt cháy trọn vẹn D yêu cầu sử dụng 9,52 lkhông nhiều khí O2 (đktc), chiếm được sản phẩm cháy có CO2 và 8,1 gam H­2O.

Viết những phương trình phản nghịch ứng xảy ra với tính m.


Lớp 9 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

*

C2H2 + H2 C2H4

C2H2 + H2 C2H6

Khi mang lại các thành phần hỗn hợp B qua dd nước Br2 chỉ bao gồm C2H4 cùng C2H2 bội phản ứng C2H2 +2Br2 → C2H2Br4

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

=> trọng lượng bình Br2 tăng bao gồm bởi cân nặng của C2H2 với C2H4

mC2H2 + mC2H4 = 4,1 (g)

Hỗn hợp khí D ra đi là CH4, C2H6 với H2

CH4 + 2O2 → t ∘ CO2 + 2H2O

C2H6 + O2 → t ∘ 2CO2 + 3H2O

2H2 + O2 → t ∘ 2H2O

Bảo toàn nguim tố O mang đến quá trình đốt cháy hh D ta có:

2nCO2 = 2nO2 – nH2O => nCO2 = ( 0,425. 2– 0,45)/2 = 0,2 (mol)

Bảo toàn khối lượng : mhh D = mCO2 + mH2O – mO2 = 0,2.44 + 0,45.18 – 0,425.32 = 3,3 (g)

Bảo toàn khối lương: mA = (mC2H2 + mC2H4) + mhh D = 4,1 + 3,3 = 7,4 (g)


Đúng 0

Bình luận (0)

Một hỗn hợp A có H2 cùng N2 gồm tỉ khối hận so với H2 lầ 3,6.Nung rét tất cả hổn hợp 1 thời hạn cùng với xúc tác tương thích thu được tất cả hổn hợp khí B gồm N2,H2,NH3 tất cả tỉ khối so với H2 là 4,5a) Tính % thể tích hỗn hợp trước và sau bội phản ứngb) tính năng suất của bội phản ứng


Lớp 9 Hóa học tập
2
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Đúng 1
Bình luận (0)

Hỗn hòa hợp X có N2 và H2 tất cả tỉ kăn năn đối với H2 bởi 3,6. Sau lúc tiến hành làm phản ứng tổng hòa hợp amoniac vào bình kín (tất cả xúc tác bột Fe) thu được hỗn hợp khí Y gồm tỉ kân hận so với H2 bằng 4. Hiệu suất làm phản ứng tổng hợp amoniac là

A. đôi mươi,00%

B. 10,00%

C. 18,75%

D. 25,00%.


Lớp 0 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy

ĐÁPhường ÁN D

Pv=nRt nên n khí sau=9/10 n khí trước

trong hh ban đầu nH2/nN2=4 nến tính theo hiêu suất N2

thiếu tính 1/10 Có nghĩa là 2 lần nN2 làm phản ưng cần nN2 pư bởi 1/trăng tròn hh ban đầu

H=1/20 /(1/5)=25%


Đúng 0

Bình luận (0)

Nung tất cả hổn hợp khí X tất cả H2 và N2 vào bình kín đáo cùng với xúc tác thích hợp, sau một thời hạn chiếm được hỗn hợp khí Y tất cả tỉ khối hận so với He là 2,965. Dẫn cục bộ Y qua bột CuO (dư) nung nóng, sau thời điểm những bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn thấy trọng lượng chất rắn sút 12 gam, đồng thời nhận được 8,288 lkhông nhiều (đktc) khí tuyệt nhất. Hiệu suất làm phản ứng tổng hợp NH3 là

A. 22%.

Xem thêm: Cảm Nhận Về Người Phụ Nữ Xưa Và Nay Hay Nhất (13 Mẫu), Phụ Nữ Xưa Và Nay

B.25%.

C.23%.

D. 24%.


Lớp 0 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Nung tất cả hổn hợp khí X có H2và N2vào bình kín với xúc tác tương thích, sau một thời hạn thu được hỗn hợp khí Y tất cả tỉ kăn năn đối với He là 2,965. Dẫn toàn thể Y qua bột CuO (dư) nung rét, sau khoản thời gian các bội phản ứng xảy ra trọn vẹn thấy khối lượng hóa học rắn bớt 12 gam, đôi khi thu được 8,288 lít (đktc) khí duy nhất. Hiệu suất làm phản ứng tổng phù hợp NH3là :

A.22%

B.23%

C.24%

D.25%


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
thithptquocgia2016.com