Cho 4l n2 và 14l h2

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

mang lại 4l N2 cùng 14l H2 vào bình bí mật rồi đun nóng xúc tác phù hợp nhằm phản ứng xảy ra, sau p/ứ tu đc 16,4l khí lếu láo hợp

tính V khí amoniac thu đc


*

đặt thể tích của N2 là x (l)

N2+3H2 -----> 2NH3

thuở đầu 4 14 0 (l)

Lúc pư x 3x 2x (l)

sau pư (4-x) (14-3x) 2x

Vậy............

Bạn đang xem: Cho 4l n2 và 14l h2


*

TD 5: mang lại 4 lít N2 cùng 14 lít H2 vào trong bình kín rồi nung nóng với xúc tác phù hợp nhằm bội nghịch ứng xảy ra , sau làm phản ứng chiếm được 16,4 lít hỗn hợp khí ( những khí đo sinh hoạt cùng mọi kiện về ánh sáng và áp suất)

a. Tính thể tích khí amoniac thu được

b. Xác định công suất của bội nghịch ứng.


a) PTHH: N2+ 3H2⇌2NH3

Ở thuộc điều kiện thì tỉ lệ thành phần về thể tích đó là tỉ trọng về số mol

Đặt thể tích N2phản bội ứng là x (lít)

=> VH2 pứ= 3x (lít) , VNH3 sinh ra=2x (lít)

VN2 dư= 4-x (lít), VH2 dư= 14-3x (lít)

Sau bội nghịch ứng nhận được N2dư, H2dư, NH3

Tổng thể tích khí nhận được sau bội nghịch ứnglà:

Vkhí= VH2 dư+ VN2 dư+ VNH3= 14-3x + 4-x+ 2x= 16,4

=> x=0,8 lít

=>VNH3sinch ra= 2x = 2.0,8 =1,6 (lít)

b)Do(dfrac41=>Hiệu suất tính theo N2

=>H=(dfracV_N_2left(pứ ight)V_N_2left(bđ ight))⋅100=(dfrac0,84.100)=20%


Đúng 1
Bình luận (0)
Câu 3: Cho 4,48 lkhông nhiều khí N2 cùng 6,72 lit khí H2 vào bình kín đáo tất cả xúc tác phù hợp rồi làm cho nóng đến lúc bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Các Khi đo nghỉ ngơi điều kiện chuẩn chỉnh. Biết công suất bội nghịch ứng đạt 25%. Tính thể tích khí NH thu được sau phản bội ứng (dkte)?
Lớp 11 Hóa học tập Bài 8: Amoniac cùng muối bột amoni
1
0
Gửi Hủy

Ta có:(n_N_2=0,2left(mol ight))

(n_H_2=0,3left(mol ight))

PT:(N_2+3H_2⇌2NH_3)

Xét tỉ lệ:(dfrac0,21>dfrac0,31)

Vậy: Nếu pư hoàn toàn thì H2hết.

⇒ Tính theo số mol H2.

Mà: H% = 25%

(Rightarrow n_H_2left(pư ight)=0,3.25\%=0,075left(mol ight))

Theo PT:(n_NH_3=dfrac23n_H_2=0,05left(mol ight))

(Rightarrow V_NH_3=0,05.22,4=1,12left(l ight))

quý khách tìm hiểu thêm nhé!


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho 6.72 lkhông nhiều N2 với 13.44 lkhông nhiều H2 vào bình bí mật rồi nung nóng với hóa học xúc tác phù hợp để tạo nên NH3, sau phản nghịch ứng nhận được 4.48 lkhông nhiều khí NH3. Tính công suất bội nghịch ứng, biết các chất bởi vì sinh hoạt thuộc ánh nắng mặt trời và áp suất


Lớp 8 Toán
0
0
Gửi Hủy

A là 8,96 lít tất cả hổn hợp khí tất cả N2 và H2 có tỉ khối hơi đối với O2 bằng 17/64, mang đến A vào trong 1 bình kín đáo tất cả hóa học xúc tác tương thích rồi nấu nóng thì nhận được tất cả hổn hợp khí B tất cả N2 , H2 , NH3 rất có thể tích 8,064 lkhông nhiều (biết các thể tích khí phần đông được đo ở đktc).

1. Tính năng suất của quá trình tổng đúng theo amoniac

2. % theo thể tích của từng khí vào các thành phần hỗn hợp khí B


Lớp 9 Hóa học tập
0
0
Gửi Hủy

Hỗn thích hợp khí A tất cả C2H2, CH4 và H2. Dẫn m gam hỗn hợp A vào bình bí mật chứa hóa học xúc tác Ni, rồi đun nóng. Sau một thời gian chiếm được các thành phần hỗn hợp khí B bao gồm CH4, C2H4, C2H6, C2H2 cùng H2. Dẫn toàn cục lượng khí B vào dung dịch brom ( dư) thấy khối lượng bình đựng brom tăng 4,1 gam cùng thoát ra các thành phần hỗn hợp khí D. Đốt cháy trọn vẹn D đề xuất cần sử dụng 9,52 lkhông nhiều khí O2 (đktc), thu được thành phầm cháy có CO2 cùng 8,1 gam H­2O.

Viết các pmùi hương trình phản bội ứng xẩy ra với tính m.


Lớp 9 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

*

C2H2 + H2 C2H4

C2H2 + H2 C2H6

Lúc mang lại các thành phần hỗn hợp B qua dd nước Br2 chỉ bao gồm C2H4 và C2H2 bội phản ứng C2H2 +2Br2 → C2H2Br4

C2H4 + Br2 → C2H4Br2

=> trọng lượng bình Br2 tăng chủ yếu bằng khối lượng của C2H2 với C2H4

mC2H2 + mC2H4 = 4,1 (g)

Hỗn thích hợp khí D rời khỏi là CH4, C2H6 với H2

CH4 + 2O2 → t ∘ CO2 + 2H2O

C2H6 + O2 → t ∘ 2CO2 + 3H2O

2H2 + O2 → t ∘ 2H2O

Bảo toàn nguyên tố O đến quá trình đốt cháy hh D ta có:

2nCO2 = 2nO2 – nH2O => nCO2 = ( 0,425. 2– 0,45)/2 = 0,2 (mol)

Bảo toàn khối lượng : mhh D = mCO2 + mH2O – mO2 = 0,2.44 + 0,45.18 – 0,425.32 = 3,3 (g)

Bảo toàn kân hận lương: mA = (mC2H2 + mC2H4) + mhh D = 4,1 + 3,3 = 7,4 (g)


Đúng 0

Bình luận (0)

Một tất cả hổn hợp A bao gồm H2 cùng N2 bao gồm tỉ khối đối với H2 lầ 3,6.Nung lạnh tất cả hổn hợp 1 thời gian cùng với xúc tác tương thích thu được các thành phần hỗn hợp khí B tất cả N2,H2,NH3 tất cả tỉ kân hận so với H2 là 4,5a) Tính % thể tích hỗn hợp trước cùng sau phản nghịch ứngb) tính năng suất của bội phản ứng


Lớp 9 Hóa học tập
2
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)
Đúng 1
Bình luận (0)

Hỗn đúng theo X tất cả N2 cùng H2 gồm tỉ kân hận đối với H2 bởi 3,6. Sau khi tiến hành bội phản ứng tổng thích hợp amoniac trong bình bí mật (tất cả xúc tác bột Fe) thu được tất cả hổn hợp khí Y bao gồm tỉ khối hận so với H2 bằng 4. Hiệu suất bội nghịch ứng tổng đúng theo amoniac là

A. 20,00%

B. 10,00%

C. 18,75%

D. 25,00%.


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy

ĐÁP ÁN D

Pv=nRt đề xuất n khí sau=9/10 n khí trước

vào hh thuở đầu nH2/nN2=4 nến tính theo hiêu suất N2

thiếu tính 1/10 tức là 2 lần nN2 phản ưng buộc phải nN2 pư bằng 1/trăng tròn hh ban đầu

H=1/đôi mươi /(1/5)=25%


Đúng 0

Bình luận (0)

Nung hỗn hợp khí X bao gồm H2 và N2 trong bình bí mật với xúc tác phù hợp, sau một thời gian chiếm được các thành phần hỗn hợp khí Y gồm tỉ kăn năn đối với He là 2,965. Dẫn tổng thể Y qua bột CuO (dư) nung lạnh, sau khi các bội phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy khối lượng chất rắn bớt 12 gam, mặt khác nhận được 8,288 lít (đktc) khí độc nhất. Hiệu suất làm phản ứng tổng đúng theo NH3 là

A. 22%.

Xem thêm:

B.25%.

C.23%.

D. 24%.


Lớp 0 Hóa học tập
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)

Nung các thành phần hỗn hợp khí X tất cả H2và N2trong bình bí mật cùng với xúc tác phù hợp, sau đó 1 thời hạn nhận được tất cả hổn hợp khí Y bao gồm tỉ kân hận so với He là 2,965. Dẫn cục bộ Y qua bột CuO (dư) nung nóng, sau khoản thời gian những làm phản ứng xảy ra hoàn toàn thấy cân nặng hóa học rắn giảm 12 gam, đồng thời thu được 8,288 lkhông nhiều (đktc) khí tuyệt nhất. Hiệu suất phản ứng tổng hòa hợp NH3là :

A.22%

B.23%

C.24%

D.25%


Lớp 0 Hóa học
1
0
Gửi Hủy
Đúng 0

Bình luận (0)
olm.vn hoặc hdtho
thithptquocgia2016.com