Cho 80G Bột Cu Vào 200Ml Dd Agno3

*

Cho 80 g bột Cu vào 200ml dd AgNO3 thu đcc dd A với 95,2 g chất rắn cho tiếp tục 80g Pb vào dd A . bội nghịch ứng ngừng thanh lọc bóc tách được dd B chỉ cất 1 muối bột tuyệt nhất và 67 , 05 g chất rắn ( hay 65,7 g j kia ) ..... góp em vs :))))


*

Cho 8(g) bột Cu vào 200ml dung dịch AgNO3, sau 1 thời hạn phản nghịch ứng thanh lọc được dung dịch A với 9,52(g) chất rắn. Cho tiếp 8 (g) bột Pb vào dung dịch A, phản bội ứng kết thúc thanh lọc tách bóc được hỗn hợp B chỉ chứa 1 muối bột tuyệt nhất với 6,705(g) hóa học rắn. Nồng độ mol/l của AgNO3 ban sơ là:

A. 0,20M.

Bạn đang xem: Cho 80g bột cu vào 200ml dd agno3

B. 0,25M.

C. 0,35M.

D. 0,1M.


*

Vậy tổng cộng mol Ag+ là 0,05 (mol)


Cho 80 g bột đồng kim loại vào ly đựng 200 ml đ AgNO3, sau 1 thời gian pư lọc được dd A và 95,2 g chất rắn B. Cho tiếp 80 g bột chì vào dd A, pư dứt thanh lọc B tách được dd D chỉ chứa 1 muối hạt tốt nhất cùng 67,2 g chất rắn E. Cho 40 g bột R(II) vào 1/10 dd D, sau pư trọn vẹn bóc được 44,575 g chất rắn E. Tìm R


Cho 8 gam bột Cu vào 200ml dung dịch AgNO3, sau 1 thời hạn làm phản ứng thanh lọc được dung dịch A cùng 9,52 gam hóa học rắn. Cho tiếp 8 gam bột Pb vào hỗn hợp A, làm phản ứng xong lọc tách bóc được dung dịch B chỉ cất 1 muối bột độc nhất vô nhị với 6,705 gam hóa học rắn. Nồng độ mol/l của AgNO3 ban đẩu là

A. 0,25 M

B. 0,1 M

C.

Xem thêm: Tìm Hiểu Dao Đông Tắt Dần Là Gì, Dao Động Cưỡng Bức, Dao Động Duy Trì

0,20 M

D. 0,35 M


Cho m gam bột Cu vào 200ml dung dịchAgNO30,2M sau một thời gian chiếm được 3,12 gam hóa học rắn X cùng dd Y. Cho 1,95g bột Zn vào dd Y đến phản bội ứng trọn vẹn thu được 3,45g hóa học rắn Z với dd chỉ đựng 1 muối tuyệt nhất. Giá trị của m là

A. 0,64

B. 1,28

C. 1,92

D. 1,6


Cho 80g bột đồng vào 200ml hỗn hợp AgNO3, sau 1 thời gian làm phản ứng đem thanh lọc thu được hỗn hợp A với 95,2g chất rắn B. Cho tiếp 80g bột chì vào dung dịch A . Phản ứng dứt thì bóc tách được dung dịch D chỉ chứa một muối hạt nhất và 67,05 g hóa học rắn E. Cho 40g kim loại R hóa trị 2 bội nghịch ứng với 1/10 hỗn hợp D . Sau bội phản ứng hoàn toàn rước lọc tách được 44,575 g hóa học rắn F.

A) Tính độ đậm đặc mol dd AgNO3 ban đầu

B) Xác định thương hiệu kim loại R


nAgNO3 pư Cu =(dfrac2(95,2-80)108,2-64) = 0,2 mol => nAgNO3 dư = x - 0,2 mol nCu(NO3)2 = 0,2/2 = 0,1 mol lúc mang đến Pb vào A ta thu được 1 muối tuyệt nhất yêu cầu đó phải là Pb(NO3)2 với số mol x/2 mol

=>mE = mPb dư + mCu + mAg

=(80 - 207x/2) + 0,1.64 + 108(x - 0,2) = 67,05 => x = 0,5 mol Nồng độ của AgNO3 là 0,5/0,2 = 2,5 M Dung dịch D đựng 0,25 mol Pb(NO3)2

=> 1/10 D cất 0,025 mol Pb(NO3)2, ví như lượng muối này pư hoàn toàn thì lượng chất rắn nhận được buổi tối tgọi là

mPb = 0,025.207 = 5,175 gam.

Vậy 44,575 gam phải bao gồm cả R dư

=> Pb(NO3)2 không còn. Cđọng 1 mol Pb(NO3)2 pư thì cân nặng hóa học rắn tăng 207 - R (gam) Mà 0,025 mol Pb(NO3)2 pư ......................... 44,575 - 40 = 4,575 gam => 0,025(207 - R) = 4,575 R = 24

=> R là Magie( Mg)


Đúng 0
Bình luận (0)

Cho 80g bột đồng vào 200ml dd AgNO3, sau một thời hạn pứ đọng, rước lọc thu được dd A cùng 95,2g chất rắn B.Cho tiếp 80g bột Pb vào dd A, pđọng kết thúc lấy thanh lọc thì bóc được dd D chỉ đựng một muối hạt tốt nhất và 67,05g hóa học rắn E.Cho 40g bột sắt kẽm kim loại R(hóa trị II) vào 1/10 dd D, sau pứ trọn vẹn lấy thanh lọc thì bóc tách đc 44,575g chất rắn F.Tính độ đậm đặc mol của dd AgNO3 và khẳng định kim loại R


Lớp 9Hóa họcChương thơm II. Klặng loại
1
0
GửiHủy

#Ttê mê khảo

Đặt x là số mol AgNO3.Số mol AgNO3 đã phản nghịch ứng với Cu là: nAgNO3 = 2.(95,2 - 80)/(108.2 - 64) = 0,2 mol Vậy vào A có: nAgNO3 dư = x - 0,2 mol nCu(NO3)2 = 0,2/2 = 0,1 mol Khi đến Pb vào A ta thu được 1 muối bột độc nhất vô nhị buộc phải kia nên là Pb(NO3)2 cùng với số mol x/2 mol Vậy: mE = mPb dư + mCu + mAg = (80 - 207x/2) + 0,1.64 + 108(x - 0,2) = 67,05 ---> x = 0,5 mol Nồng độ của AgNO3 là 0,5/0,2 = 2,5 M Dung dịch D chứa 0,25 mol Pb(NO3)2 ---> 1/10 D cất 0,025 mol Pb(NO3)2, nếu như lượng muối hạt này pư trọn vẹn thì lượng chất rắn chiếm được buổi tối tgọi là mPb = 0,025.207 = 5,175 gam. Vậy 44,575 gam cần bao gồm cả R dư ---> Pb(NO3)2 hết. Cứ 1 mol Pb(NO3)2 pư thì trọng lượng chất rắn tăng 207 - R (gam) Mà 0,025 mol Pb(NO3)2 pư ......................... 44,575 - 40 = 4,575 gam ---> 0,025(207 - R) = 4,575 ---> R = 24: Mg


Đúng 0

Bình luận (0)

Cho m gam hỗn hợp A bao gồm sắt với Mg công dụng cùng với dd HCl dư thu được 3,808 lítH2(đktc). Mặt khác ví như đến m gam các thành phần hỗn hợp A vào 200ml dd đựng AgNO30,5M với Cu(NO3)20,8M; phản bội ứng xong, lọc bỏ phần hóa học rắn nhận được dd B cất tía muối bột.Khi thêm dd NaOH dư vào dd B rồi thanh lọc quăng quật kết tủa vào bầu không khí mang đến khối lượng không thay đổi chiếm được 10,4g chất rắn. Tính giá trị của m với khối lượng mỗi muối bột trong dd B.


Lớp 9Hóa học
1
0
GửiHủy

QT mang đến electron:

sắt → Fe2++ 2e

Mg → Mg2++ 2e

QT nhấn electron:

Ag++ 1e → Ag

Cu2+ + 2e → Cu

Ta có: nAgNO3= 0,1 mol; nCu(NO3)2= 0,16 mol; nH2= 0,17 mol

Nhìn phổ biến qua quy trình bội phản ứng thì 3 muối sót lại đang là: Cu(NO3)2dư, Fe(NO3)2; Mg(NO3)2với những kim loại Mg, sắt phần đông phản bội ứng hết.

Sơ vật phản nghịch ứng tiếp theo:

⎧⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎨⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎩Mg(NO3)2xFe(NO3)2yCu(NO3)2NaOH−−−→⎧⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎨⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎩Mg(OH)2Fe(OH)2Cu(OH)2O2,to−−−→⎧⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎨⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪ ⎪⎩MgOx1/2Fe2O3y/2CuO

Ta có những PT: nH2= x + y = 0,17

mchất rắn= 40x + 80y + 80z = 10,4 g

Bảo toàn số mol nguyên ổn tử N trong các muối:

nN-AgNO3+ nN-Cu(NO3)2= nN-Fe(NO3)2+ nN-Mg(MO3)2

Þ 0,1.1 + (0,16 – z).2 = 2x + 2y

Từ kia giải ra x = 0,16; y = 0,01; z = 0,04

=> m = 0,16.24 + 0,01.56 = 4,4 gam.

Kân hận lượng các muối là: 23,68g; 1,8g; 7,52 g

Muối có phân tử kăn năn lớn số 1 vào B là Cu(NO3)đôi mươi,04 mol tất cả trọng lượng là 7,52 gam


Đúng 0

Bình luận (2)

Cho m gam Cu vao dd đựng 0,04 mol AgNO3 một thời hạn thu được dd Y cùng 3,88 g chất rắn X. Cho 2,925 g Zn vào dd Y mang đến bội phản ứng hoàn toàn thu được dd Z cùng 3,217 g chất rắn T. Tính m :

A.1,216g

B.1,088 g

C.1,344g

D. 1,152g


Lớp 12Hóa học
1
0
GửiHủy

Giải thích: Đáp án D

nZn =0,052 > nAgNO3 → dd Z chỉ chứa Zn(NO3)2

*

Bảo toàn số mol NO3 thì nZn(NO3)2(Z) =0,02 mol→ rắn T tất cả mZn = 2,925-0,02.65=1,625g

Trong rắn T đặt nCu =x, nAg =y → 64x + 108y=3,217-1,625 = 1,592(g)

Bảo toàn năng lượng điện vào dd Y tất cả 2x + y =0,04 → x =0,018 mol y =0,004 mol

Bảo toàn trọng lượng Cu với Ag vào phản bội ứng td cùng với AgNO3 có

m + 0,04.108=mCu(Y) +mAg(Y) +3,88 → m =0,018.64+0,004.108+3,88-0,04.108=1,152 (g)


Đúng 0

Bình luận (0)