CHO CÁC HỢP CHẤT HỮU CƠ C2H2 C2H4 CH2O CH2O2

Câu hỏi :

Cho các vừa lòng chất hữu cơ: C2H2,C2H4,CH2O,CH2O2 (mạch hở), C3H4O2 (mạch hnghỉ ngơi, đối chọi chức). Biết C3H4O2 ko có tác dụng chuyển màu quỳ tím ẩm. Số chất chức năng được với dung dịch AgNO3 vào NH3 tạo nên kết tủa là


*