Cho Hình Chóp Sabcd Có Đáy Là Hình Vuông Cạnh A Sa Vuông Góc (Abcd) Sa=A Căn 3

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho hình chóp SABCD bao gồm lòng ABCD là hình vuông cạnh a ,SA vuông góc cùng với đáy với SA = a √3 /3. Góc giữa( SBC) và( ABCD) bởi bao nhiêu


*

(left{eginmatrixBCperp SAsubsetleft(SAB ight)\BCperp ABsubsetleft(SAB ight)endmatrix ight.Rightarrow BCperpleft(SAB ight)Rightarrow BCperp SB)

(left{eginmatrixBCperp SB\BCperp AB\left(SBC ight)capleft(ABCD ight)=BCendmatrix ight.Rightarrowleft(left(SBC ight),left(ABCD ight) ight)=widehatSBA)

( anwidehatSBA=dfracSAAB=dfracasqrt33.a=dfracsqrt33RightarrowwidehatSBA=30^0)


*

Cho hình chóp SABCD đáy là hình vuông vai trung phong O cạnh a. SA=a cnạp năng lượng 3. SA vuông góc với lòng. Tính góca)(SBD) với (ABCD)b)(SBD) cùng (SAB)c)(SBC) và (ABCD)d)(SCD) cùng (ABCD)


Cho hình chóp SABCD. Đáy là hình vuông cạnh 2a; SA= a căn 5. SA vuông góc với lòng a) Tính góc giữa SC và (SAD); góc thân SB và (SAC) b)Tính góc thân (SBC) cùng (ABCD) c)Tính khoảng cách từ SD mang đến BC


Cho hình chóp SABCD. Đáy là hình vuông vắn cạnh 2a; SA= a cnạp năng lượng 5. SA vuông góc với lòng a) Tính góc giữa SC với (SAD); góc giữa SB và (SAC) b)Tính góc giữa (SBC) và (ABCD) c)Tính khoảng cách từ bỏ SD mang đến BC


Cho hình chóp SABCD bao gồm lòng là hình thang vuông trên A và D. AB=2a, AD=DC=a. Kẻ AH vuông góc với SC (H nằm trong SC). E là trung điểm của AB. Sa vuông góc với (ABCD) với SA=a cnạp năng lượng 3. Tính góc giữaa)(SBC) với (ABCD)b)(SAD) với (SAC)c)(SBC) với (SCD)


Cho hình chóp S.ABCDcó lòng ABCDlà hình chữ nhậtcùng với AB=a, BC=a 3 Cạnh mặt SA =avàvuông góc với lòng (ABCD)Cosin củagóc tạo bởi thân con đường thẳng BDvà phương diện phẳng (SBC)bằng

A.

Bạn đang xem: Cho hình chóp sabcd có đáy là hình vuông cạnh a sa vuông góc (abcd) sa=a căn 3

3 2

B. 14 4

C. 3 5

D.

Xem thêm: Hoàng Thùy Linh - : Bật Mí Chuyện Đời Tư, Tình Yêu Của Nữ Ca Sĩ

22 5


mang đến hình chóp sabcd bao gồm lòng abcd là hình vuông cạnh a sa vuông góc với đáy sa=a . Hotline M,N theo lần lượt là trung điểm của SB cùng SD . Tính số đo góc giữa hai phương diện phẳng (AMN) với (ABCD)


Cho hình chóp SABCD gồm SA vuông góc cùng với (ABCD) ; lòng ABCD là hình thang vuông tai A cùng D, AD=DC =a , AB= 2a, SA = a✓3


) CM CD vuong với (SAD)

B) CM (SAC) vuông voi (SBC)

C) tính góc giua SB cùng (ABCD) goc giữa SC va (SAB)


Cho hình chóp S.ABCD gồm lòng ABCD là hình vuông vắn cạnh bởi a cùng SA ⊥ (ABCD).

a) Chứng minch BD ⊥ SC.

b) Chứng minc (SAB) ⊥ (SBC).

c) Cho SA = (a√6)/3. Tính góc thân SC cùng phương diện phẳng (ABCD).


Hình chóp S.ABCD gồm đáy là hình thoi cạnh a, góc B A C ^ = 60 0 SA vuông góc cùng với mp(ABCD) góc thân nhì phương diện phẳng (SBC) và (ABCD) bằng 60 0 Khoảng bí quyết từ bỏ A cho mp (SBC) bằng