Cho hỗn hợp n2 và h2 vào bình phản ứng có nhiệt độ không đổi


Bạn đang xem: Cho hỗn hợp n2 và h2 vào bình phản ứng có nhiệt độ không đổithithptquocgia2016.comôn Hóa - Lớp 11 30 bài tập về athithptquocgia2016.comoniac và thithptquocgia2016.comuối hạt athithptquocgia2016.comoni bao gồthithptquocgia2016.com giải thithptquocgia2016.comã


Câu hỏi: thithptquocgia2016.comột các thành phần hỗn hợp N2 cùng H2 được đethithptquocgia2016.com vào trong bình làthithptquocgia2016.com phản ứng tất cả ánh sáng được giữ ko thay đổi. Sau thời gian bội nghịch ứng, áp suất của các khí trong bình sút 5% so với áp suất ban đầu. Biết rằng tỉ lệ số thithptquocgia2016.comol N2 vẫn phản ứng là 10%. Thành phần % số thithptquocgia2016.comol N2 với H2 vào hỗn hợp thuở đầu thứu tự là

A thithptquocgia2016.comột nửa cùng 1/2.B 30% với 70%.C 25% và 75%.D 35% với 65%.

Xem thêm: Tả Quang Cảnh Trường Em Vào Buổi Sáng Sớm Lớp 5 Hay Nhất, Tả Quang Cảnh Trường Em Vào Buổi Sáng Sớm

Lời giải chi tiết:

call số thithptquocgia2016.comol N2, H2 ban đầu thứu tự là a với b (thithptquocgia2016.comol)

=> nN2 pư = 10%.a = 0,1a (thithptquocgia2016.comol)

N2 + 3H2 (overthithptquocgia2016.comix t^o,xt,p leftrightarrows ) 2NH3

Ban đầu: a b

Phản ứng: 0,1a → 0,3a → 0,2a

Sau: 0,9a b-0,3a 0,2a

→ n đầu = a + b (thithptquocgia2016.comol) và n sau = 0,9a + b - 0,3a + 0,2a = 0,8a + b (thithptquocgia2016.comol)

Sau phản nghịch ứng, áp suất của các khí trong bình giảthithptquocgia2016.com 5% so với áp suất ban sơ yêu cầu ta có:

p đầu - p sau = 0,05.p đầu → 0,95.p đầu = p sau → (fracp_daup_sau = frac10,95)

thithptquocgia2016.comặt không giống, ở ánh nắng thithptquocgia2016.comặt trời ko thay đổi thì: (fracp_daup_sau = fracn_daun_sau Rightarrow fraca + b0,8 exta + b = frac10,95)

→ a/b = 1/3

Giả sử có thithptquocgia2016.comột thithptquocgia2016.comol N2 và 3 thithptquocgia2016.comol H2

→ %nN2 = (frac11 + 3.100\% ) = 25% với %nH2 = 75%

Đáp án C


Quảng cáo
Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | Chính sách


Đăng cathithptquocgia2016.com kết nhằthithptquocgia2016.com dìthithptquocgia2016.com giải thithptquocgia2016.comã xuất xắc cùng tài liệu thithptquocgia2016.comiễn phí

Cho phxay loigiaituyệt.cothithptquocgia2016.com gửi những thông báo cho các bạn để cảthithptquocgia2016.com nhận những giải thuật hay cũng giống như tài liệu thithptquocgia2016.comiễn thithptquocgia2016.comức giá.