CHO ISOPENTAN TÁC DỤNG VỚI CL2 THEO TỈ LỆ SỐ MOL 1 1 SỐ SẢN PHẨM MONOCLO TỐI ĐA THU ĐƯỢC LÀ

*

*

Câu hỏi : Choiso-pentung tác dụng với Cl2theo tỉ lệ số mol 1 : 1, số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

A. 5

B. 3

C. 4

D. 2

Lời giải

Đáp án đúng:C . 4

Giải thích

Isopentan: CH3-CH(CH3)-CH2-CH3.

Bạn đang xem: Cho isopentan tác dụng với cl2 theo tỉ lệ số mol 1 1 số sản phẩm monoclo tối đa thu được là

Khi phản ứng halogen hóa với clo tạo: CH2Cl-CH(CH3)-CH2-CH3; CH3-C(Cl)(CH3)-CH2-CH3; CH3-CH(CH3)-CH(Cl)-CH3; CH3-CH(CH2Cl)-CH2-CH3.

→ Tối đa 4 sản phẩm thế

Kiến thức mở rộng về phản ứng thế của Ankan.

Phản ứng thế là phản ứng đặc trưng của ankan vày phân tử ankan chỉ chứa liên kết đơn.

1. Phản ứng thế (Cl2/as hoặc Br2/t0)

*

CnH2n+2+ xX2→ CnH2n+2-xXx+ xHX

- Về ngulặng tắc các nguyên ổn tử H trong phân tử ankan có thể bị thế thế lần lượt từ 1 đến hết.

- Khả năng phản ứng giảm theo thứ tự F2> Cl2> Br2> I2.

- Thường thì ta không gặp phản ứng của flo bởi nó phản ứng vượt mạnh và thường khiến phản ứng hủy:

CnH2n+2+ (n+1)F2→nC+ (2n+2) HF

còn iot lại phản ứng quá yếu yêu cầu hầu như cũng ko gặp. Với clo phản ứng cần điều kiện ánh nắng còn brom thì cần phải đun nóng.

Xem thêm:

- Với những nguyên tử H liên kết với các nguim tử C không giống nhau thì khả năng tsi mê gia phản ứng khác nhau: H liên kết với C bậc 3> C bậc 2> C bậc 1vàsản phẩm chính là sản phẩm ưu tiên thế X vào H của C bậc cao (C có không nhiều H hơn). Lượng sản phẩm hình thành tỷ lệ với tích số nguyên tử H tương đương và khả năng phản ứng tương đối của C các bậc.

- Phản ứng thế xảy ra theo cơ chế gốc tự do - dây chuyền gồm 3 giai đoạn:

+ Khơi mồng phản ứng:

X2→2X.

+ Phát triển mạch:

X.+ CnH2n+2→CnH2n+1.+ HX

CnH2n+1.+ X2→CnH2n+1X + X.

+ Tắt mạch:

2X.→X2

X.+ CnH2n+1.→CnH2n+1X

CnH2n+1. + CnH2n+1.→C2nH4n+2

Chính bởi vì cơ chế phản ứng như thế nên những lúc đến metan tác dụng với clo tia nắng thường ra đời sản phẩm bao gồm cả etung.

Trong những bài xích thi bọn họ thường gặp câu hỏi về số sản phẩm thế 1 lần, số gốc ankyl mà các đồng phân tạo ra đây chính là số loại H tương đương của mỗi ankan.

2. Phương pháp giải bài tập thế halogen

- Bước 1 :Viết phương trình phản ứng của ankan với Cl2hoặc Br2. Nếu đề bài bác quán triệt biết sản phẩm thế là monohaloren, đihalogen,… thì ta phải viết phản ứng ở dạng tổng quát mắng :

CnH2n+2 +    xBr2 →(t0, as)      CnH2n+2-xBr x  +   xHBr

hoặcCnH2n+2  +  xCl2      →(as) CnH2n+2-xCl x +  xHCl

- Bước 2 :Tính khối lượng mol của sản phẩm thế hoặc khối lượng mol vừa phải của hỗn hợp sản phẩm để tra cứu số nguyên ổn tử cacbon trong ankan hoặc mối liên hệ giữa số cacbon cùng số nguyên tử clo, brom vào sản phẩm thế, từ đó xác định được số nguim tử cacbon và số nguyên ổn tử clo, brom trong sản phẩm thế. Suy ra sức thức cấu tạo của ankan ban đầu cùng công thức cấu tạo của các sản phẩm thế.