Cho Tứ Diện Đều Abcd Cạnh A

Cho tứ diện hầu như $ABCD$ cạnh $a = 12,$ Gọi $left( P. ight)$ là mặt phẳng qua $B$ với vuông góc cùng với $AD.$ Thiết diện của $left( P. ight)$ với hình chóp có diện tích S bằng


Bạn đang xem: Cho tứ diện đều abcd cạnh a

Sử dụng triết lý của đường thẳng vuông góc với mặt phẳng cùng bài toán thù tìm kiếm giao đường của nhị phương diện phẳng mặt khác bài toán tính tân oán trong tam giác, rõ ràng là tính diện tích


*

gọi $E $ là trung điểm của $AD$ ta bao gồm (BE ot AD,CE ot AD Rightarrow AD ot left( BCE ight) Rightarrow left( Phường. ight) equiv left( BCD ight))

Thiết diện là tam giác $BCE.$

Gọi $F$ là trung điểm của $BC.$

Ta tất cả (BE = CE = dfrac12sqrt 3 2 = 6sqrt 3 ;) (EF = sqrt BE^2 - BF^2 = 6sqrt 2 )

Diện tích tiết diện là (S = dfrac12EF.BC = dfrac12.6sqrt 2 .12 = 36sqrt 2 )


*
*
*
*
*
*
*
*

Cho hình chóp $S.ABC$ có đáy $ABC$ là tam giác đều cạnh $2a,,,,SA ot left( ABC ight),,,,SA = dfracasqrt 3 2.$ Hotline $left( P. ight)$ là phương diện phẳng trải qua $A$ với vuông góc cùng với (BC.) Thiết diện của hình chóp $S.ABC$ được cắt vì chưng $left( Phường ight)$ tất cả diện tích S bằng ?


Cho hình chóp $S.ABCD$ gồm lòng $ABCD$ là hình vuông vắn cạnh $a.$ Cạnh bên $SA$ vuông góc với $mp,,left( ABCD ight).$ Call $left( altrộn ight)$ là mặt phẳng qua $A$ với vuông góc cùng với $SB.$ Mặt phẳng $left( altrộn ight)$ giảm hình chóp theo tiết diện là hình gì ?


Cho tứ đọng diện đa số $ABCD$ cạnh $a = 12,$ hotline $left( P. ight)$ là khía cạnh phẳng qua $B$ với vuông góc cùng với $AD.$ Thiết diện của $left( P.. ight)$ và hình chóp tất cả diện tích S bằng


Cho tứ diện số đông $ABCD$ cạnh $a = 12$, $AP$ là đường cao của tam giác$ACD$. Mặt phẳng $left( P ight)$ qua $B$ vuông góc cùng với $AP$ giảm mp$left( ACD ight)$ theo đoạn giao đường có độ dài bởi ?


Cho tam giác cân nặng $ABC,$ $AB = AC = asqrt 5 $ $BC = 4a.$ Trên nửa mặt đường trực tiếp vuông góc cùng với mặt phẳng đựng tam giác $ABC$ trên $A$ lấy một điểm $D$ làm sao cho $AD = asqrt 3 .$ Người ta cắt hình chóp bằng một mặt phẳng $left( Phường ight)$ vuông góc cùng với con đường cao $AH$ của tam giác $ABC.$ Thiết diện là hình gì ?


Cho lăng trụ đứng $ABC.A"B"C"$ bao gồm đáy là tam giác đa số, độ cao bằng (dfrac12) cạnh đáy. Thiết diện của hình lăng trụ cùng phương diện phẳng qua $B"$ vuông góc cùng với $A"C$ là


Cho tứ đọng diện $SABC$ có nhị tam giác $Delta ABC$ cùng $Delta SBC$ là nhị tam giác hồ hết cạnh $a,,,,SA = dfracasqrt 3 2.$ điện thoại tư vấn $M$ là vấn đề trên $AB$ làm thế nào cho $AM = b m left( {0

Xem thêm:

*

Cơ quan nhà quản: chúng tôi Cổ phần technology dạy dỗ Thành Phát