Có Bao Nhiêu Amin Chứa Vòng Benzen Có Cùng Ctpt C7H9N

Câu 61185: Có từng nào amin chứa vòng benzen bao gồm cùng công thức phân tử C7H9N ?

A.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng ctpt c7h9n

3

B. 4

C.

Xem thêm:

5

D. 6


Giải bỏ ra tiết:

HD: chú ý đề bài xích hỏi số amin đựng vòng benzen → buộc phải tính cả amin bậc 1, bậc 2, bậc 3 ( vs BT này thì không có bậc 3 ).

Phân tích tương tự bài bác tập có ID = 102791 ta gồm những amin chấp nhận gồm:

♦ Amin bậc 1 bao gồm 4 đồng phân là: 3 đồng phân hoán vị địa chỉ o, m, p: CH3-C6H4-NH2 ( tên: o, m, p - metyl anilin ).

với 1 đồng phân nữa là benzyl amin: C6H5CH2NH2

♦ Và bao gồm thêm 1 đồng phân amin bậc 2 nữa là phenyl metyl amin: C6H5-NH-CH3

Vậy bao gồm toàn bộ 5 đồng phân. Ta chọn đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan lại chủ quản: công ty chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát