CÓ BAO NHIÊU AMIN CHỨA VÒNG BENZEN CÓ CÙNG CTPT C7H9N

Câu 61185: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng công thức phân tử C7H9N ?

A.

Bạn đang xem: Có bao nhiêu amin chứa vòng benzen có cùng ctpt c7h9n

3

B. 4

C.

Xem thêm:

5

D. 6


Giải chi tiết:

HD: chú ý đề bài hỏi số amin chứa vòng benzen → phải tính cả amin bậc 1, bậc 2, bậc 3 ( vs BT này thì không có bậc 3 ).

Phân tích tương tự bài tập có ID = 102791 ta có các amin thoả mãn gồm:

♦ Amin bậc 1 gồm 4 đồng phân là: 3 đồng phân hoán vị vị trí o, m, p: CH3-C6H4-NH2 ( tên: o, m, p - metyl anilin ).

và 1 đồng phân nữa là benzyl amin: C6H5CH2NH2

♦ Và có thêm 1 đồng phân amin bậc 2 nữa là phenyl metyl amin: C6H5-NH-CH3

Vậy có tất cả 5 đồng phân. Ta chọn đáp án C


*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát