Có Tất Cả Bao Nhiêu Số Có 3 Chữ Số?

Câu hỏi: Hãy mang lại biết có tất cả bao nhiêu số tất cả 3 chữ số khác nhau nhưng các chữ số đều chẵn

Lời giải :

Các chữ số đều chẵn gồm tất cả : 0, 2, 4, 6, 8

Số bao gồm 3 chữ số đều chẵn :

- Có 4 lựa chọn hàng trăm ( loại chữ số 0).

Bạn đang xem: Có tất cả bao nhiêu số có 3 chữ số?

-Có 4 lựa chọn mặt hàng chục (loại chữ số mặt hàng nghìn).

-Có 3 lựa chọn mặt hàng đơn vị (loại 2 chữ số hàng trăm cùng sản phẩm chục).

Số bao gồm 3 chữ số đều chẵn là : 4 x 4 x 3 = 48 (số)

Tổng mặt hàng trăm là : (2 + 4 + 6 + 8) x (48 : 4) x 1000 = 24000.

Hàng chục (mỗi số sản phẩm chục có 3 lựa chọn hàng trăm cùng 3 lựa chọn mặt hàng đơn vị).

(2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 x 10 = 1800

Hàng đơn vị (tương tự sản phẩm chục) : (2 + 4 + 6 + 8) x 3 x 3 = 180

Tổng tất cả : 24000 + 1800 + +180 = 25978

Một số dạng toán về số tự nhiên lớp 6

1. Dạng toán vận dụng công thức tính tổng các số hạng của hàng số cách đều

Đối với dạng này ở bậc học cao hơn như THPT các em sẽ bao gồm công thức tính theo cấp số cộng hoặc cấp số nhân, còn với lớp 6 những em dựa vào cơ sở lý thuyết sau:

- Để đếm được số hạng cảu 1 dãy số mà 2 số hạng liên tiếp phương pháp đều nhau 1 số đơn vị ta cần sử dụng công thức:

Số số hạng = <(số cuối – số đầu):(khoảng cách)> 1

-Để tính Tổng những số hạng của một dãy mà 2 số hạng liên tiếp bí quyết đều nhau 1 số đơn vị ta cần sử dụng công thức:

Tổng = <(số đầu số cuối).(số số hạng)>:2

* Ví dụ 1: Tính tổng: S = 1+3+5 +7 +… +39

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là: (39-1):2+1 = 19+1 = trăng tròn. S = <20.(39+1)>:2 = 10.40 = 400.

* Ví dụ 2: Tính tổng: S = 2+5+8+…+59

° Hướng dẫn:

-Số số hạng của S là:(59-2):3+1 = 19+1 = trăng tròn. S = <đôi mươi.(59+2)>:2 = 10.61 = 610.

2. Tìm những số tự nhiên thỏa mãn điều kiện cho trước


Phương pháp giải Liệt kê tất cả các số tự nhiên thỏa mãn đồng thời các điều kiện đã đến.

Ví dụ 4. (Bài 7 trang 8 SGK)

Viết các tập hợp sau bằng cách liệt kê các phần tử :

a) A = {x ∈ N/ 12 3. Viết một tập hợp bằng bí quyết liệt kê các phần tử theo tính chất đặc trưng cho các phần tử của tập hợp ấy

Phương pháp giải

Căn cứ vào tính chất đặc trưng mang lại trước, ta liệt kê tất cả các phần tử thỏa kinh niên chất ấy.

Ví dụ 1. (Bài 22 trang 14 SGK)

Số chẵn là số tự nhiên có chữ số tận cùng là 0, 2, 4, 6, 8 ; số lẻ là số tự nhiên gồm chữ số tận thuộc là một trong ; 3 ; 5 ; 7 ; 9.

Hai số chẵn hoặc lẻ liên tiếp thì hơn kỉm nhau 2 đơn vị.

a) Viết tập hợp c các số chẵn nhỏ hơn 10.

Xem thêm: Hướng dẫn chi tiết cách chơi bài sâm

b) Viết tập hợp L những số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn 20.

c) Viết tập hợp A ba số chẵn liên tiếp, vào đó số nhỏ nhất là 18.

d) Viết tập hợp B bốn số lẻ liên tiếp, trong đó số lớn nhất là 31.

Giải

a) Các phần tử của tập hợp c là những số chẵn nhỏ hơn 10. Do đó, tập hợp C được viết như sau :

C = 0 ; 2 ; 4 ; 6 ; 8.

b) Các phần tử của tập hợp L là những số lẻ lớn hơn 10 nhưng nhỏ hơn trăng tròn.

Vậy tập hợp L là : L = 11; 13 ; 15 ; 17 ; 19.

c) Trong tập hợp A số nhỏ nhất là 18 bắt buộc nhì số chẵn liên tiếp của nó lần lượt là : 18 2 = trăng tròn, đôi mươi 2 = 22.

Ta tất cả : A = {18 ; 20 ; 22).

d) Trong tập hợp B, số lớn nhất là 31 bắt buộc ba số lẻ liên tiếp của nó lần lượt là 31 – 2 = 29, 29 – 2 = 27, 27 – 2 = 25.

Ta gồm : B = 25 ; 27 ; 29 ; 31.

Ví dụ 2. (Bài 25 trang 14 SGK)

Cho bảng sau (theo Niên giám năm 1999) :

*

Viết tập hợp A bốn nước có diện tích lớn nhất, viết tập hợp B ba nước tất cả diện tích nhỏ nhất.