Công thức lượng giác

Quý khách hàng vẫn xem đoạn phim Chứng minc phương pháp Cos(a-b) = cosa.cosb + simãng cầu.sinb được dạy dỗ vày thầy giáo online lừng danh

3 Bước HACK điểm trên cao Bước 1: Nhận miễn tầm giá khóa đào tạo Chiến lược học tập giỏi (lớp 12) | Các lớp không giống Cách 2: Xem bài bác giảng trên thithptquocgia2016.com Bước 3: Làm bài xích tập cùng thi online trên Tuhoc365.vn
*
Đánh giá:

Tips: Để học tập tác dụng bài giảng: Chứng minch bí quyết Cos(a-b) = cosa.cosb + sina.sinb bạn hãy triệu tập cùng giới hạn đoạn phim để làm cho bài bác tập minh họa nhé. Chúc bạn làm việc xuất sắc tại thithptquocgia2016.com


Cho tam giác $ABC$ có (widehat B = 60^0,widehat C = 45^0) với $AB = 5$. Kết trái nào trong các kết quả sau là độ dài của cạnh $AC$?


Cho tam giác $ABC$ có $b = 10,c = 16$ và góc (widehat A = 60^0). Kết quả như thế nào trong các hiệu quả sau là độ dài của cạnh $BC$?


Tam giác (ABC) bao gồm đoạn thẳng nối trung điểm của (AB) và (BC) bằng (3), cạnh (AB = 9) với (widehat ACB = 60^circ ). Tính độ lâu năm cạnh cạnh (BC).

Bạn đang xem: Công thức lượng giác


a. (BC = 3 + 3sqrt 6 .)b. (BC = 3sqrt 6 – 3.)c. (BC = 3sqrt 7 .)d. (BC = dfrac3 + 3sqrt 33 2.)

Đáp án đưa ra tiết:

(dfracbsin B = dfraccsin C Rightarrow b = dfraccsin C.sin B = dfrac5sin 45^0.sin 60^0 = dfrac5sqrt 6 2.)

Đáp án phải lựa chọn là: b


Đáp án chi tiết:

$eginarrayla^2 = b^2 + c^2 – 2bccos A\ = 10^2 + 16^2 – 2.10.16.cos 60^0\ = m 196endarray$ .

Suy ra (BC = a = sqrt 196 = 14).

Xem thêm: "See" Là Gì? Nghĩa Của Từ See Trong T I See Nghĩa Là Gì ? Những Cách Nói Thay Thế 'I Understand'

Đáp án buộc phải lựa chọn là: bHotline (M,;N) theo lần lượt là trung điểm của (AB,;BC).

( Rightarrow MN) là mặt đường mức độ vừa phải của (Delta ABC).

( Rightarrow MN = dfrac12AC). Mà (MN = 3), suy ra (AC = 6).

Theo định lí hàm cosin, ta có

(eginarraylAB^2 = AC^2 + BC^2 – 2.AC.BC.cos widehat ACB\ Leftrightarrow 9^2 = 6^2 + BC^2 – 2.6.BC.cos 60^circ \ Rightarrow BC = 3 + 3sqrt 6 endarray)

Đáp án phải chọn là: a


Bài 3: Các hệ thức lượng trong tam giác với Giải tam giác (Phần 1) – Tân oán 10 – Xem cụ thể


Giải BT Bài 3 trang 59 SGK Hình học tập 10: Các hệ thức lượng vào tam giác với giải tam giác | HỌC247 Xem cụ thể


Hình học 10 – Chương 2 – Xác định chổ chính giữa mặt đường tròn nội tiếp, khẳng định chân mặt đường vuông góc Xem chi tiết