DIỆN TÍCH HÌNH PHẲNG GIỚI HẠN BỞI 3 HÀM SỐ

Tính diện tích hình phẳng là 1 trong những áp dụng quan trọng đặc biệt của tích phân trong lịch trình toán thù ít nhiều. Vậy diện tích hình phẳng là gì? Các dạng bài xích tập kiếm tìm diện tích S hình phẳng? Cách search diện tích S hình phẳng nhỏng nào? Trong bài viết tiếp sau đây thithptquocgia2016.com để giúp đỡ chúng ta tổng thích hợp kỹ năng về chủ đề này nhé!


Mục lục

2 Công thức tính diện tích S hình phẳng cơ bản3 Công thức tính diện tích hình phẳng nâng cao3.2 Diện tích hình phẳng số lượng giới hạn vì chưng parabol

Diện tích hình phẳng là gì?

Trong cuộc sống trong thực tế cũng giống như công nghệ kinh nghiệm thì chúng ta cần được tính diện tích của rất nhiều hình phẳng phức tạp nhưng những cách làm thường thì không thể tính tân oán được. Ví dụ: Diện tích của phương diện hồ thoải mái và tự nhiên, thiết diện cắt ngang của một cái sông… Vì nạm ta nên áp dụng tích phân để có thể tính được diện tích của rất nhiều hình phức tạp kia.

Bạn đang xem: Diện tích hình phẳng giới hạn bởi 3 hàm số


Công thức tính diện tích S hình phẳng cơ bản

Diện tích hình phẳng số lượng giới hạn vì vật dụng thị hàm số cùng những trục tọa độ

Nếu hàm số (y=f(x)) tiếp tục trên đoạn () thì diện tích S (S) của hình phẳng số lượng giới hạn vị thứ thị hàm số (y=f(x)), trục hoành cùng hai đường thẳng (x=a , x=b ) là :

(S=int_a^b |f(x)|dx)

Ví dụ:

Tính diện tích S ( S ) của hình phẳng số lượng giới hạn vị đồ gia dụng thị hàm số ( y=x^3 -x ) , con đường trực tiếp ( x=2 ), trục tung với trục hoành

Cách giải:

Vì trục tung tất cả pmùi hương trình tọa độ là ( x=0 ) bắt buộc vận dụng bí quyết nêu bên trên ta bao gồm :

(S=int_0^2 |x^3-x|dx)

Vì (left{eginmatrix x^3-x leq 0 hspace5mm forall hspace5mm 0 leq x leq 1\ x^3-x geq 0 hspace5mm forall hspace5mm 1 leq x leq 2 endmatrix ight.)

Nên ta gồm :

(S = int_0^1(x-x^3)dx + int_1^2 (x^3-x)dx)

(S = (fracx^22-fracx^44) igg|_0^1 + (fracx^44-fracx^22) igg|_1^2)

(S = frac14 + frac94 =frac52) (đvdt)

Công thức bao quát tính diện tích hình phẳng giới hạn do đồ gia dụng thị 

Công thức tra cứu diện tích hình phẳng giới hạn vì chưng ( y=f(x) ) , ( y=g(x) ) thường xuyên trên ( ) cùng hai tuyến phố thẳng ( x=a ) , ( x=b ) :

(S=int_a^b |f(x)-g(x)|dx)

Ví dụ:

Tìm diện tích S hình phẳng ( S ) được số lượng giới hạn vị trang bị thị nhị hàm số ( y= x^2+2 ) cùng ( y = 3x )

Cách giải:

Trước tiên, ta sẽ hoành độ giao điểm của nhị hàm số trên bằng phương pháp giải phương thơm trình :

( x^2 +2 =3x )

(Leftrightarrow x^2-3x+2 =0 Leftrightarrow (x-1)(x-2) =0)

(Leftrightarrow left{eginmatrix x=1\ x=2 endmatrix ight.)

Vậy hình phẳng ( S ) được số lượng giới hạn vày đồ thị của nhì hàm số ( y= x^2+2 ) , ( y = 3x ) với hai tuyến đường thẳng ( x=1 ) , ( x=2 )

Áp dụng phương pháp trên ta có:

(S= int_1^2 | x^2-3x+2|dx)

(=int_1^2(3x-x^2-2)dx)

(=(frac3x^22 -fracx^33 -2x) igg|_1^2=frac16) (đvdt)

Công thức tính diện tích hình phẳng nâng cao

Công thức tính diện tích hình phẳng số lượng giới hạn do 3 hàm số

Bài toán đặt ra: Tính diện tích S hình phẳng (S) được giới hạn bởi vì đồ dùng thị bố hàm số : (y=f(x) ;y=g(x); y=h(x))

*

Các bước làm nlỗi sau:

Bước 2: Diện tích hình phẳng (S) sẽ tiến hành tính theo phương pháp :

(S = int_x_1^x_2|u(x)|dx + int_x_2^x_3 |v(x)| dx)

Với (u(x)) là hàm số của phương thơm trình tìm ( x_1 )

( v(x) ) là hàm số của phương trình tìm ( x_2 ) 

 Ví dụ:

Tính diện tích hình phẳng S được số lượng giới hạn vì bố hàm số : ( y= 3^x ) , ( y= 4-x ) , ( y=1 )

Cách giải:

Ta tìm kiếm hoành độ giao điểm của từng cặp hàm số :

(left{eginmatrix 3^x = 4-x Rightarrow x=1\ 3^x =1 Rightarrow x=0 \ 4-x = 1 Rightarrow x=3 endmatrix ight.)

Vậy áp dụng công thức bên trên ta bao gồm :

(S= int_0^1|3^x -1 |dx + int_1^3 |4-x-1|dx)

(= (frac3^xln 3-x) igg |_0^1 + (3x-fracx^22)igg |_1^3)

(= (frac3^xln 3-x) igg |_0^1 + (3x-fracx^22)igg |_1^3 =frac2ln 3+1) (đvdt)

Diện tích hình phẳng giới hạn do parabol

Diện tích hình phẳng bị số lượng giới hạn bởi vì parabol và đường thẳng

Cho Parabol ( y = ax^2 + bx +c ) cùng với ( b^2-4ac >0 ). khi đó diện tích hình phẳng ( S ) được số lượng giới hạn vì chưng thứ thị của Parabol với trục hoành được tính nlỗi sau :

(S=int_x_1^x_2(ax^2+bx+c)dx)

Với ( x_1;x_2 ) là nhì nghiệm của Parabol

Bằng cách chuyển đổi đơn giản dễ dàng thực hiện định lí Vi-ét, từ bỏ phương pháp trên ta sẽ có :

(S^2=frac(b^2-4ac)^336a^4) hay (S=frac(b^2-4ac)sqrtb^2-4ac6a^2)

Công thức này thường được vận dụng trong những bài xích toán trắc nghiệm đề xuất tính tân oán nhanh!

Ví dụ:

Tính diện tích hình phẳng ( S ) được giới hản bởi Parabol ( y=x^2-5x +6 ) và trục hoành

Cách giải:

Áp dụng phương pháp trên cùng với ( a=1 : b= -5 ; c=6 ) ta có:

(S=frac(b^2-4ac)sqrtb^2-4ac6a^2 = frac16) (đvdt)

Tính diện tích S hình phẳng số lượng giới hạn vì chưng parabol với con đường tròn

Với dạng toán này , ta nên vẽ hình sơ bộ để thừa nhận diện được hình phẳng đề xuất tính diện tích rồi tiếp đến sử dụng những cách làm cơ bản nêu trên để tính toán phù hợp.

Chú ý: Với dạng bài bác này lúc nên tính tích phân bọn họ sẽ đề nghị thực hiện phương pháp thay đổi biến đổi số nhằm tính được tích phquan tâm search. 

Ví dụ:

Tìm diện tích S hình phẳng ( S ) được số lượng giới hạn bởi vì Parabol (y= sqrt2x) và con đường tròn (x^2 + y^2 =8)

Cách giải:

Hoành độ giao điểm của Parabol và con đường tròn là nghiệm của hệ pmùi hương trình :

(left{eginmatrix y=sqrt2x\ x^2+y^2=8 endmatrix ight.) với ( x geq 0 )

(Rightarrow x^2+2x-8=0 Rightarrow (x-2)(x+4)=0)

(Rightarrow left<eginarrayl x=2 \ x=-4 endarray ight.)

Vì ( x geq 0 ) yêu cầu ( x=2 )

Hoành độ giao điểm của đường tròn và trục hoành là vấn đề (x= 2sqrt2) với (x= -2sqrt2)

Qua hình vẽ ta thấy ( S ) được chia thành hai phần gồm:

( S_1 ) là phần sơn color vàng

( S_2 ) là phần tô màu đỏ

( S= S_1 + S_2 )

*

( S_1 ) là hình phẳng được số lượng giới hạn vì chưng Parabol (y= sqrt2x) cùng hai tuyến đường trực tiếp ( x=0 ; x=2 ) . Vậy

(S_1 = 2int_0^2sqrt2x hspace2mm dx = 2.

Xem thêm:

frac2sqrt23 xsqrtx igg |_0^2 =frac83)

( S_2 ) là hình phẳng được giới hạn bởi vì mặt đường tròn (x^2 + y^2 =8) và hai tuyến phố thẳng (x=2 ; x=2sqrt2). Vậy

(S_2= 2 int_2^2sqrt2 sqrtx^2-8 hspace2mm dx)

Đặt (x= 2sqrt2sin t) cùng với (0 leq t leq fracpi2)

(Rightarrow dx = 2sqrt2 cos t hspace2mmdt)

(Rightarrow S_2 =2 int_fracpi4^fracpi22sqrt2.sqrt8-8 sin ^2 t. cos t hspace2mm dt)

(=16int_fracpi4^fracpi2cos^2t hspace2mm dt)

(=8int_fracpi4^fracpi2 (1+ cos 2t)dt)

(=8(t+fracsin 2t2) igg |_fracpi4^fracpi2 =2pi -4)

Vậy (S=S_1 + S_2 = 2pi + frac43) (đvdt)

Chú ý: Qua những ví dụ trên ta phân biệt phương pháp tính diện tích bao quát (S=int_a^b |f(x)-g(x)|dx) được áp dụng ngơi nghỉ phần lớn những bài bác toán thù. Vì vậy đó là một công thức cơ phiên bản đặc biệt quan trọng mà chúng ta đề xuất ghi lưu giữ.

Bài viết trên phía trên của thithptquocgia2016.com.toàn quốc đang giúp cho bạn tổng đúng theo định hướng về những bí quyết diện tích hình phẳng bằng tích phân cũng như một số trong những dạng bài thói quen diện tích S hình phẳng. Hy vọng mọi kỹ năng trong bài viết để giúp ích mang đến chúng ta trong quá trình tiếp thu kiến thức. Chúc chúng ta luôn luôn học tập tốt!