Diện tích mặt cầu ngoại tiếp hình lập phương

Diện tích khía cạnh cầu:

Tính diện tích mặt cầu giúp đỡ bạn tính được diện tích S phương diện cầu bên trong hình cầu.

*
– Công thức

S = 4.π.r2= π.d2

Trong đó:

S là diện tích mặt cầur là bán kính mặt cầu/hình cầud là bánh kính phương diện cầu/hình cầu
*
*
– Ví dụ

Mình đang trả lời chúng ta cách tính diện tích mặt cầu trải qua ví như sau: Cho một hình cầu bao gồm nửa đường kính từ trọng tâm O lâu năm 6centimet. Hỏi diện tích của mặt cầu là bao nhiêu?

Áp dụng công thức bên trên, chúng ta có thể tính được diện tích S phương diện cầu nhỏng sau:

S = 4.π.r2 = 4.π.62 = 114.π cm2

*
Áp dụng bí quyết để tính toán

lấy ví dụ, bài thói quen thể diện tích phương diện cầu

Cho một hình cầu tất cả nửa đường kính nối trường đoản cú trọng tâm O dài 5cm. Hỏi diện tích của mặt cầu này là từng nào.

*

Áp dụng công thức tính diện tích khía cạnh cầu, hình cầu ở trên ta có bán kính r = 5cm. Suy ra diện tích S khía cạnh cầu này đã bằng:S = 4 x π x r2 = 4 x π x 52 = 314 cm2Đáp án sau khi tính diện tích S phương diện cầu là 314 cm2