Choose The Word Or Phrase (A, B, C Or D) That Best Fits The Blank Space In The Following Passage:                                                                Look On The Bright Side        Do You Ever Wish You Were More Optimistic, Some One Who Al

*

*

*
Trang chủ

*
Sách ID

*
Khóa học miễn phí

LIVE SAT - TOÁN, LÝ, HÓA, ANH

Live S - Luyện thi 2022

Live A - Luyện đề 2022

Live sầu T - Tổng ôn 2022

*
V-thithptquocgia2016.com: Live SAT ++

*
Đề thi thử các trường

SINH HỌC - THẦY NGHỆ

V-thithptquocgia2016.com: Pro SAT ++

Live S - Luyện thi 2022

Về đích Sinch học tập 2022

TIẾNG ANH - CÔ TRANG ANH

Luyện giải đề 2022

Combo 1 - Luyện thi 8+

Combo 2 - Luyện thi 9+

Combo 3 - Luyện thi 2023

TIẾNG ANH - CÔ VÂN

Live S - Luyện thi 2022

Live sầu A - Luyện đề 2022

Live T - Tổng ôn 2022

V-thithptquocgia2016.com: Live SAT ++

LỊCH SỬ - THẦY HƯỞNG

Pro S - Luyện thi 2022

Pro A - Luyện đề 2022

Pro T - Tổng ôn 2022

V-thithptquocgia2016.com: Pro SAT ++

NGỮ VĂN - THẦY LƯỢNG

Pro S - Luyện thi 2022

Pro A - Luyện đề 2022

Pro T - Tổng ôn 2022

V-thithptquocgia2016.com: Pro SAT ++

KHÓA LỚP 10, 11

Lớp 11- Khóa 2022

Sinc học lớp 10 - Khóa 2022

Tiếng Anh lớp 10 - Khóa 2022

KHÓA SINH VIÊN

Tiếng Anh Sinch viên

Toán thù cao cấp


*

Choose the word or phrase (A, B, C or D) that best fits the blank space in the following passage:


LOOK ON THE BRIGHT SIDE

Do you ever wish you were more optimistic, some one who always (1)_____ lớn be successful? Having some one around who always fears the worst isn’t really a lot of (2)_____we all know someone who sees a single cloud on a sunny day và says: “It looks like rain.” But if you catch yourself thinking such things, it’s important to lớn vì chưng something (3)_____ it. You can change your view of life, (4)_____ to lớn psychologists, it only takes a little effort, and you’ll find life more rewarding as a (5)______. Optimism, they say, is partly about self-respect & confidence, but it’s also a more positive way of looking at life & all it has to lớn offer . Optimists are more (6)_______to lớn start new projects & generally more prepared to take risks.

Bạn đang xem: Choose the word or phrase (a, b, c or d) that best fits the blank space in the following passage:                                                                look on the bright side        do you ever wish you were more optimistic, some one who al


Upbringing is obviously very important in forming your (7)_______ to lớn the world. Some people are brought up to (8)______too much on others and grow up forever blaming other people when anything goes wrong. Most optimists, on the (9) _____hvà, have been brought up not khổng lồ regard failure as the end of the world-they just (10)_____with their lives

ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Cách 1: Cliông chồng vào đó để ĐK member thithptquocgia2016.comers

Crúc ý: Click vào nút "Tđắm đuối gia nhóm" dứt, chúng ta nhớ vấn đáp câu hỏi vào nhóm và để được chăm chút tự động.Nếu bạn làm lơ bạn cần trở về để vấn đáp câu hỏi vào đội.

Cách 2: Clichồng vào đây để đưa mã cliông xã hoạt.

Cách 3: Điền mã và Kích hoạt Kích hoạt

Đăng ký thành công các bạn được coi như giải mã cho đều lần truy cập tiếp theo!
Câu 21. (1)

A. waited

B. counted

C. expected

D. felt


quý khách hàng chưa ĐK xem lời giải


Câu 22. (2)

A. fun

B. play

C. enjoyment

D. amusement


quý khách hàng không ĐK xem lời giải


Câu 23. (3)

A. about

B. with

C. over

D. against


quý khách chưa đăng ký xem lời giải


Câu 24. (4)

A. judging

B. concerning

C. according

D. following


Bạn không đăng ký xem lời giải


Câu 25. (5)

A. product

B. purpose

C.

Xem thêm: Jvevermind Sinh Năm Bao Nhiêu

reason

D. result


quý khách chưa đăng ký xem lời giải


Câu 26. (6)

A. possible

B. hopeful

C. likely

D. welcome


Bạn chưa ĐK xem lời giải


Câu 27. (7)

A. position

B. opinion

C. attitude

D. view


Quý Khách chưa đăng ký xem lời giải


Câu 28. (8)

A. depend

B. believe

C. trust

D. hope


Bạn không ĐK xem lời giải


Câu 29. (9)

A. other

B. far

C. opposite

D. next


quý khách không đăng ký coi lời giải


Câu 30. (10)

A. get on

B. get out

C. get up

D. get over


quý khách chưa ĐK xem lời giải


*

*


Kchất hóa học
Sách ID
Liên hệ thithptquocgia2016.com

*


thithptquocgia2016.com

Home, Liên hệ Quảng cáo, Copyright © 2023 thithptquocgia2016.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết