Đốt Cháy Hoàn Toàn 0 01 Mol Chất Hữu Cơ X Cần Vừa Đủ 0 616 Lít O2

Đốt cháy trọn vẹn 0,01 mol hóa học hữu cơ X nên toàn diện 0,616 lít O2. Sau thí nghiệm thu sát hoạch được tất cả hổn hợp thành phầm Y gồm: CO2, N2 với khá H2O. Làm rét mướt để dừng tụ hơi H2O chỉ từ 0,56 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí Z (có tỉ khối tương đối với H2 là đôi mươi,4). Biết thể tích những khí phần lớn đo ngơi nghỉ đktc. Công thức phân tử X là……


Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 0 01 mol chất hữu cơ x cần vừa đủ 0 616 lít o2Đáp án:

TH1: X ko cất O

Vậy X: $C_2H_3N$

TH2: X đựng O: Không đủ dữ kiện

Giải phù hợp quá trình giải:

$n_O_2=dfrac0,61622,4=0,0275 mol$

Làm rét mướt, ngưng tụ tương đối nước nhận được lếu hợp: $CO_2;N_2$

Gọi: $n_CO_2=a; n_N_2=b$

Theo bài ra, ta tất cả hệ:

$egincasesa+b=dfrac0,5622,4=0,025\44a+28b=20,4.2.0,025endcases⇒a=0,02; b=0,005$

$⇒số C=0,02:0,01=2; số N=2.0,005:0,01=1$

Vậy X bao gồm dạng: $C_2H_xO_yN$

Bảo toàn O, ta có:

$n_O(X)+2.n_O_2=2.n_CO_2+n_H_2O⇒n_H_2O-n_O(X)=0,015$

TH1: X ko chứa O ⇒ $n_O(X)=0⇒n_H_2O=0,015\⇒số H=x=0,015.2:0,01=3$

Vậy X: $C_2H_3N$

TH2: X chứa O: Không đủ dữ kiện


3Share
Share
Leave sầu an answer

Leave sầu an answer
Hủy
Attachment
Select fileBrowse
Featured image

Xem thêm:

Select fileBrowse

Lưu thương hiệu của tôi, gmail, và website vào trình chuyên chú này đến lần phản hồi sau đó của tôi.

Δ


Sidebar


Select kind of searchQuestionsAnswersQuestion categoriesQuestion tagsPostsCommentsPost categoriesPost tagsUsers

Facebook


Stats: Activities


Questions : 106k
Answers : 104k
Posts : 14
Comment : 1
Best Answers : 17
Users : 60

“Một mình loay hoay giữa trăm lối đi về…. Chọn cô đơn tốt lựa chọn yêu ai đây”