ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN 0 01 MOL CHẤT HỮU CƠ X CẦN VỪA ĐỦ 0 616 LÍT O2

Đốt cháy trọn vẹn 0,01 mol hóa học hữu cơ X nên toàn diện 0,616 lít O2. Sau thí nghiệm thu sát hoạch được tất cả hổn hợp thành phầm Y gồm: CO2, N2 với khá H2O. Làm rét mướt để dừng tụ hơi H2O chỉ từ 0,56 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí Z (có tỉ khối tương đối với H2 là đôi mươi,4). Biết thể tích những khí phần lớn đo ngơi nghỉ đktc. Công thức phân tử X là……


Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 0 01 mol chất hữu cơ x cần vừa đủ 0 616 lít o2Đáp án:

TH1: X ko cất O

Vậy X: $C_2H_3N$

TH2: X đựng O: Không đủ dữ kiện

Giải phù hợp quá trình giải:

$n_O_2=dfrac0,61622,4=0,0275 mol$

Làm rét mướt, ngưng tụ tương đối nước nhận được lếu hợp: $CO_2;N_2$

Gọi: $n_CO_2=a; n_N_2=b$

Theo bài ra, ta tất cả hệ:

$egincasesa+b=dfrac0,5622,4=0,025\44a+28b=20,4.2.0,025endcases⇒a=0,02; b=0,005$

$⇒số C=0,02:0,01=2; số N=2.0,005:0,01=1$

Vậy X bao gồm dạng: $C_2H_xO_yN$

Bảo toàn O, ta có:

$n_O(X)+2.n_O_2=2.n_CO_2+n_H_2O⇒n_H_2O-n_O(X)=0,015$

TH1: X ko chứa O ⇒ $n_O(X)=0⇒n_H_2O=0,015\⇒số H=x=0,015.2:0,01=3$

Vậy X: $C_2H_3N$

TH2: X chứa O: Không đủ dữ kiện


3Share
Share
Leave sầu an answer

Leave sầu an answer
Hủy
Attachment
Select fileBrowse
Featured image

Xem thêm: Vợ Của Lại Văn Sâm Là Ai Đứng Hình, Lai Van Sam

Select fileBrowse

Lưu thương hiệu của tôi, gmail, và website vào trình chuyên chú này đến lần phản hồi sau đó của tôi.

Δ


Sidebar


Select kind of searchQuestionsAnswersQuestion categoriesQuestion tagsPostsCommentsPost categoriesPost tagsUsers

Facebook


Stats: Activities


Questions : 106k
Answers : 104k
Posts : 14
Comment : 1
Best Answers : 17
Users : 60

“Một mình loay hoay giữa trăm lối đi về…. Chọn cô đơn tốt lựa chọn yêu ai đây”