Đốt cháy hoàn toàn 16.4 gam hỗn hợp m


Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 16.4 gam hỗn hợp m

Cho 2,46 gam hỗn hợp có HCOOH, CH3COOH, C6H5OH tính năng vừa đủ với 400 ml dung dịch NaOH 1M. Tổng khối lượng muối hạt chiếm được sau bội phản ứng là:


Để trung hoà hoàn toàn 4,8g tất cả hổn hợp X bao gồm 2 axit cơ học A, B bắt buộc a mol NaOH thu được 6,78g muối hạt khan. Giá trị của a là:


Trộn 20 gam dung dịch axit đối chọi chức X 23% cùng với 50 gam dung dịch axit solo chức Y 20,64% chiếm được hỗn hợp D. Để trung hoà D yêu cầu 200 ml dung dịch NaOH 1,1M. Biết rằng D tsi gia phản ứng tvắt gương. Công thức của X cùng Y tương xứng là:


Hỗn vừa lòng X gồm 2 axit hữu cơ no, đối kháng chức. Trung hoà không còn 6,7g X bằng dung dịch NaOH rồi cô cạn dung dịch nhận được 8,9g muối khan. Còn Khi đến 6,7g X công dụng cùng với lượng dư dung dịch AgNO3/NH3 thì chiếm được 10,8g Ag. Công thức của nhì axit đó là:


Để hòa hợp a gam hỗn hợp X có 2 axit no, đối kháng chức, mạch thẳng là đồng đẳng tiếp nối đề nghị 100 ml dung dịch NaOH 0,3M. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn a gam X chiếm được b gam nước cùng (b+3,64) gam CO2. Công thức phân tử của 2 axit là


Hỗn phù hợp X gồm một axit no đối kháng chức cùng 2 axit ko no 1-1 chức có 1 link song, là đồng đẳng sau đó nhau. Cho X công dụng vừa đủ cùng với 100ml dung dịch NaOH 2M, chiếm được 17,04 gam tất cả hổn hợp muối. Mặt khác, đốt cháy trọn vẹn X thu được tổng trọng lượng CO2 với H2O là 26,72 gam. Công thức phân tử của 3 axit vào X là:


Cho hỗn hợp M tất cả 2 chất hữu cơ no, đơn chức đựng những nguyên tố C, H, O tính năng hoàn toản với 20ml dung dịch NaOH 2M thu được 1 muối bột với một ancol. Đun rét lượng ancol chiếm được ngơi nghỉ bên trên cùng với H2SO4 quánh sinh sống 170°C tạo ra 369,6ml olefin khí ngơi nghỉ 27,3°C với l atm. Nếu đốt cháy hoàn toàn lượng tất cả hổn hợp M trên rồi đến sản phẩm qua bình đựng CaO dư thì trọng lượng bình tăng 7,75 gam. Hãy chọn câu trả lời đúng các thành phần hỗn hợp M gồm?


Hỗn vừa lòng A bao gồm một axit no 1-1 chức cùng hai axit không no đối kháng chức chứa một link song, tiếp đến nhau trong dãy đồng đẳng. Cho A chức năng trọn vẹn cùng với 150 ml hỗn hợp NaOH 2M. Để dung hòa vừa không còn lượng NaOH dư đề xuất chế tạo 100 ml hỗn hợp HCl 1M, được hỗn hợp D. Cô cạn cẩn trọng D được 22,89 gam chất rắn khan. Mặt không giống, đốt cháy trọn vẹn A rồi mang lại tổng thể sản phẩm cháy hấp thụ hết vào trong bình đựng lượng dư hỗn hợp NaOH quánh, khối lượng bình tạo thêm 26,72 gam. Phần trăm cân nặng của axit tất cả khối lượng phân tử lớn số 1 trong A là


Xem thêm:

Trung hòa không còn a gam một axit đối chọi chức đề xuất 150 ml hỗn hợp NaOH 1M thu được 12,3 gam muối bột. Công thức cấu tạo của axit là:


Một tất cả hổn hợp tất cả 2 axit cacboxylic no, 1-1 chức sau đó nhau vào dãy đồng đẳng của axit axetic. Lấy m gam tất cả hổn hợp rồi cấp dưỡng đó 75ml hỗn hợp NaOH 0,2M. Sau đó yêu cầu cần sử dụng 25ml dung dịch HCl 0,2M nhằm trung hoà NaOH dư. Sau khi đang trung hoà rước cô cạn dung dịch mang đến thô thu được 1,0425g các thành phần hỗn hợp muối bột khan. Viết CTCT của axit gồm cân nặng phân tử bé nhỏ hơn? Giả sử những bội phản ứng xảy ra hoàn toàn.


Cho một lượng hỗn hợp 2 axit đơn chức, mạch hlàm việc, đồng đẳng tiếp nối, công dụng toàn diện cùng với hỗn hợp NaOH, lượng muối bột có mặt rước nung với vôi tôi xút (dư) tới Lúc làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn, chiếm được tất cả hổn hợp khí X có tỉ khối so với H2 bằng 6,25. Thành phần % về số mol của nhì axit tất cả trong các thành phần hỗn hợp lúc đầu là:


Để trung hoà 8,8 gam một axit cacboxylic mạch cacbon ko phân nhánh trực thuộc hàng đồng đẳng của axit fomic yêu cầu 100ml hỗn hợp NaOH 1M. Công thức cấu tạo của axit kia là:


Đốt cháy hoàn toàn 23,8 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả axit acrylic, axit adipic, axit propanoic cùng glixerol (trong các số đó số mol axit acrylic bằng số mol axit propanoic) bởi O2 dư thu được các thành phần hỗn hợp Y gồm khí cùng tương đối. Dẫn Y vào hỗn hợp chứa 0,7 mol Ba(OH)2 thu được 98,5 gam kết tủa với dung dịch Z. Đun rét Z lại thấy xuất hiện kết tủa. Cho 23,8 gam các thành phần hỗn hợp X tính năng với 300ml hỗn hợp KOH 1M, sau khi các phản ứng xảy ra hoàn toàn, cô cạn dung dịch thu được chất rắn khan gồm trọng lượng là:


Hỗn đúng theo X có 2 axit cacboxylic. Chia X thành 2 phần đều nhau. Phần 1: Cho làm phản ứng hoàn toàn cùng với dung dịch AgNO3/NH3 dư nhận được 21,6 gam bạc kim loại. Để dung hòa hoàn toàn phần 2 buộc phải 200 ml dung dịch NaOH 1,0M. Phần trăm số mol của axit gồm cách làm phân tử to hơn vào X là:


Cho các thành phần hỗn hợp X bao gồm 2 axit: axit axetic và axit fomic công dụng trọn vẹn với hỗn hợp NaOH 10% thu được dung dịch trong số ấy CH3COONa có mật độ là 7,263%. Biết những bội nghịch ứng xẩy ra hoàn toàn với sự tdiệt phân của các muối bột ko đáng kể. Nồng độ % của HCOONa trong hỗn hợp sau bội phản ứng có mức giá trị sớm nhất với:


*

Tầng 2, số công ty 541 Vũ Tông Phan, Phường Kmùi hương Đình, Quận Thanh khô Xuân, Thành phố TP Hà Nội, Việt Nam