Đốt cháy hoàn toàn 6.2 gam photpho trong oxi dư

Đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam photpho bởi oxi dư rồi đến thành phầm sinh sản thành công dụng hoàn toản cùng với m gam dung dịch NaOH 32% nhận được muối hạt Na2HPO4. Giá trị của m là:


Do bội nghịch ứng chỉ tạo thành $Na_2HPO_4$ cần :

$2n_P = 2n_Na_2HPO_4 = n_NaOH$ (bảo toàn nguim tố)

=> $n_NaOH = dfrac2.6,231 = 0,4 ext mol$

=> Kăn năn lượng dung dịch NaOH đề xuất cần sử dụng là: $m = dfrac0,4.40.10032 = 50,gam$


*
*
*
*
*
*
*
*

Các đặc điểm không nằm trong về đặc điểm của khí nitơ?

a) Hóa lỏng sinh sống ánh sáng rất tốt (−1960C)

b) Có kĩ năng đông nhanh

c) Tan nhiều trong nước

d) Nặng hơn Oxi

e) Kém nhẹm bền, dễ bị phân diệt thành nitơ ngulặng tử


Cho phản nghịch ứng N2 + 3H2 $overmix leftrightarrows $ 2NH3 (∆H = -92KJ)

Muốn cho thăng bằng của bội nghịch ứng ánh nắng mặt trời tổng hợp amoniac chuyển dịch sang trọng yêu cầu rất cần phải đồng thời


Có thể sáng tỏ muối hạt amoni cùng với các muối bột không giống bằng phương pháp mang đến nó công dụng cùng với dung dịch kiềm, vì chưng Khi đó:


Một đội học sinh tiến hành nghiên cứu sau: Nhỏ lỏng lẻo hỗn hợp NH3 cho đến dư vào ống nghiệm đựng dung dịch CuSO4. Hiện tượng quan liêu gần kề vừa đủ cùng đúng tốt nhất là:


Đốt cháy hổn định hòa hợp tất cả 6,72 lít khí oxi và 7 lít khí amoniac (đo nghỉ ngơi cùng ĐK ánh sáng và áp suất). Sau bội phản ứng thu được nhóm những chất là:


Phải cần sử dụng từng nào lkhông nhiều khí nitơ với từng nào lít khí hiđro tiheo tỉ lệ 1:3 để điều chế 17 gam NH3? Biết rằng công suất chuyển trở thành amoniac là 25%. Các thể tích khí đo được sinh sống đktc.

Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn 6.2 gam photpho trong oxi dư


Trong một bình kín đáo chứa10lkhông nhiều nitơ và10lít hiđro ngơi nghỉ nhiệt độ độ0oC và10 atm. Sau Khi phản ứng tổng hợpNH3, lại chuyển bình về0oC. Biết rằng có60% hiđro ttê mê gia phản nghịch ứng, áp suất trong bình sau phản nghịch ứng là:


Cho 0,448 lkhông nhiều khí NH3(đktc) trải qua ống sứ đọng đựng 16 gam CuO nung rét, nhận được hóa học rắn X (đưa sử phản nghịch ứng xảy ra hoàn toàn). Phần trăm trọng lượng của Cu vào X là


Có 4 dung dịch muối riêng biệt: CuCl2, ZnCl2, FeCl3, AlCl3. Nếu thêm hỗn hợp KOH dư, rồi thêm tiếp hỗn hợp NH3dư vào 4 dung dịch trên thì số chất kết tủa chiếm được là


Phản ứng thân kim loại magie với axit nitric sệt, mang thiết chỉ tạo ra đinitơ oxit. Tổng những thông số vào pmùi hương trình chất hóa học bằng:


Hòa tung 1,2 gam sắt kẽm kim loại X vào hỗn hợp HNO3 dư thu được 0,224 lít khí nitơ sinh sống đktc (mang thiết phản bội ứng chỉ tạo ra khí N2). Vậy X là:


khi bị nhiệt độ phân, dãy muối nitrat như thế nào tiếp sau đây phần đông mang đến thành phầm là kim loại, khí nitơ đioxit cùng khí oxi?


Nung nóng trọn vẹn 27,3 gam hổn phù hợp NaNO3, Cu(NO3)2. Hỗn phù hợp khí thoát ra được dẫn vào nước dư thấy có 1,12 lkhông nhiều khí (nghỉ ngơi đktc) không biến thành kêt nạp, cân nặng Cu(NO3)2 vào các thành phần hỗn hợp ban sơ là


Cho 2 phản nghịch ứng

sắt + 2HCl → FeCl2 + H2↑ (1)

sắt + 4HNO3 →Fe(NO3)3 + NO↑ + 2H2O (2)

Tìm phát biểu đúng


Cho hỗn hợp C với S vào hỗn hợp HNO3 quánh chiếm được các thành phần hỗn hợp khí X cùng dung dịch Y. Thành phần của X là


Hoà rã hoàn 12,4 gam hỗn hợp X tất cả sắt cùng Cu bởi hỗn hợp HNO3 1M trọn vẹn, sau phản ứng chiếm được dung dịch A gồm 2 muối bột Fe(NO3)3 với Cu(NO3)2 đồng thời nhận được tất cả hổn hợp khí Y gồm: 0,1 mol NO với 0,15 mol NO2 (đktc). Phần trăm theo khối lượng sắt gồm trong các thành phần hỗn hợp là:


Cho sơ vật gửi hoá:

$P_2O_5xrightarrow + KOH dưXxrightarrow + H_3PO_4Yxrightarrow + KOHZ$

Các chất X, Y, Z theo lần lượt là :


Trong yếu tắc của dung dịch con chuột có hòa hợp chất của photpho là Zn3P2. Khi bả loài chuột bằng loại thuốc này thì con chuột hay bị tiêu diệt ngay sát nguồn nước cũng chính vì khi Zn3P2 vào bao tử con chuột thì vẫn hấp thu một lượng nước bự và hình thành mặt khác lượng bự khí X cùng kết tủa Y để cho dạ dày loài chuột vỡ vạc ra. Phát biểu như thế nào tiếp sau đây ko đúng?


Cho 200 ml dung dịch H3PO4 0,3M vào 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,16M. Sau lúc bội phản ứng xảy ra trọn vẹn. Kân hận lượng muối hạt tất cả phân tử kân hận bé hơn là


Cho H3PO4 chức năng không còn với hỗn hợp cất m gam NaOH, sau bội nghịch ứng thu được dung dịch X tất cả chứa 1,22m gam hóa học tung. Các chất tan vào hỗn hợp X là


Đốt cháy hoàn toàn 6,2 gam photpho bằng oxi dư rồi đến sản phẩm tạo thành tính năng toàn diện cùng với m gam hỗn hợp NaOH 32% nhận được muối Na2HPO4. Giá trị của m là:


Cho m gam P2O5 vào 1 lít hỗn hợp tất cả hổn hợp NaOH 0,2M cùng KOH 0,3M toàn diện sau làm phản ứng hoàn toàn nhận được hỗn hợp X. Cô cạn cẩn trọng X nhận được 35,4 gam tất cả hổn hợp muối khan. Giá trị của m là


Đốt cháy trọn vẹn 6,2 gam photpho trong khí O2 dư, toàn cục thành phầm hình thành bỏ vào 500 ml hỗn hợp các thành phần hỗn hợp NaOH 0,4M với KOH 0,6M, chấm dứt phản nghịch ứng nhận được hỗn hợp X. Biết những bội nghịch ứng xảy ra hoàn toàn. Tổng trọng lượng muối hạt gồm trong hỗn hợp X là


Cho các phát biểu sau:

(a) cũng có thể phân minh hỗn hợp NH3 với hỗn hợp HCl bởi quỳ tím.

(b) Nhỏ hỗn hợp NH3 mang lại dư vào hỗn hợp AlCl3 chiếm được kết tủa.

(c) CuO công dụng cùng với dung dịch HNO3 sệt, giải phóng khí NO2.

(d) Nhiệt phân NaNO3 thu được các thành phần hỗn hợp khí.

Số phát biểu đúng


Cho các mẫu phân bón sau: KCl, Ca(H2PO4)2, NH4H2PO4 với NH4NO3. Dùng 1 chất hóa học làm sao tiếp sau đây rất có thể sáng tỏ được những chủng loại phân bón trên?


Cho các phát biểu sau:

(a) Khoáng đồ dùng chính của photpho vào tự nhiên là pirit, apatit cùng photphoric.

Xem thêm: Tuổi 32 Nhiều Khoảng Lặng Của Hồng Kim Hạnh, Diễn Viên Hồng Kim Hạnh

(b) Các số oxi hóa rất có thể gồm của photpho là -3; +3; +5; 0.

(c) Tính hóa chất điển hình của photpho là tính oxi hóa.

(d) Trong phòng nghiên cứu, axit photphoric được điều chế bởi phản ứng giữa P2O5 cùng H2O.

(e) Độ dinh dưỡng của phân lạm được Đánh Giá bởi hàm lượng % của photpho bao gồm vào phân.

Số tuyên bố ko đúng là:


*

Cơ quan lại nhà quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát


email.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung ứng các dịch vụ social trực con đường số 240/GP – BTTTT vày Bộ Thông tin với Truyền thông.