ĐỐT CHÁY HOÀN TOÀN MỘT HỢP CHẤT HỮU CƠ X

Khi đốt 1 lkhông nhiều khí X yêu cầu 5 lkhông nhiều O2, sau làm phản ứng chiếm được 3 lkhông nhiều CO2 và 4 lkhông nhiều hơi nước. Biết các khí đo nghỉ ngơi cùng ĐK ánh nắng mặt trời và áp suất. Công thức phân tử của X là


Bạn đang xem: Đốt cháy hoàn toàn một hợp chất hữu cơ x

Đốt chay trọn vẹn 0,1 mol chất X đề xuất 6,16 lkhông nhiều khí O2 (đktc), thu được 13,44 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp CO2, N2 với khá nước. Sau Lúc dừng tụ hết tương đối nước, còn lại 5,6 lít khí (đktc) gồm tỷ kân hận so với hiđro là đôi mươi,4. Công thức phân tử của X là


Đốt cháy trọn vẹn m gam một amin X bởi lượng không gian vừa đủ nhận được 17,6 gam CO2, 12,6 gam H2O và 69,44 lít N2 (đktc). Giả thiết bầu không khí chỉ bao gồm N2 với O2 trong các số đó oxi chỉ chiếm 20% thể tích không khí. X tất cả cách làm là


Đốt cháy hoàn toàn x mol một hóa học hữu cơ A nhận được 4,48 lít khí CO2 (đktc) cùng 5,4 gam H2O. Giá trị của x là


Đốt một lượng hidrocacbon X thu được hỗn hợp sản phẩm trong những số ấy CO2 tất cả cân nặng chiếm phần 66,165%. Chất X có cách làm là


Một vừa lòng hóa học cơ học A gồm tỉ khối hận so với H2 bởi bằng 29. Đốt cháy trọn vẹn A bởi khí O2 nhận được CO2 cùng H2O. Có bao nhiêu bí quyết phân tử tương xứng với A?


Xem thêm:

Đốt cháy trọn vẹn a mol một hóa học hữu cơ X chiếm được 3,36 lít CO2 sinh sống đktc với 4,5 gam H2O. Giá trị của a là


Chất cơ học X chứa 6,67% H ; 18,67% N về trọng lượng. Đốt cháy trọn vẹn 1,875 gam X thu được CO2, hơi nước với khí nitơ, trong những số ấy thể tích khí CO2 là một trong những,12 lkhông nhiều (đktc). CTPT của X là (biết MX

Đốt cháy trọn vẹn trăng tròn ml phù hợp hóa học hữu cơ M bằng toàn vẹn 105 ml khí oxi, sản phẩm cháy thu được có 80 ml khí CO2, 90 ml khá H2O, 10 ml N2. Biết những thể tích đo sinh hoạt cùng điều kiện nhiệt độ, áp suất, nhiệt độ. Công thức phân tử của M là (mang lại nguim tử khối hận của các nguim tố C = 12; H=1; O = 16; N = 14)


Đốt cháy hoàn toàn 0,1 lkhông nhiều chất hữu cơ A bằng 0,6 lít khí O2 lấy dư, nhận được hỗn hợp khí cùng thích hợp có thể tích 0,85 lít. Cho hỗn hợp khí và tương đối chiếm được qua bình chứa hỗn hợp H2SO4 đậm quánh, dư, sót lại 0,45 lkhông nhiều tất cả hổn hợp khí Z. Cho hỗn hợp Z qua bình đựng KOH dư, còn sót lại 0,05 lkhông nhiều. Tìm bí quyết phân tử của hòa hợp chất cơ học A, biết những thể tích khí đo sinh sống và một điều kiện


Chất hữu cơ mạch hsinh sống X bao gồm công thức phân tử trùng với cách làm đơn giản tốt nhất. Đốt cháy hoàn toàn m gam X bắt buộc trọn vẹn 6,72 lít O2 (đktc), chiếm được 12,32 lkhông nhiều (đktc) hỗn hợp có CO2 với tương đối nước. Hấp thú hết thành phầm cháy vào 200 ml hỗn hợp Ba(OH)2 1M, sau phản ứng trọng lượng phần hỗn hợp giảm bớt 2 gam. Cho m gam X chức năng vừa đủ với 0,1 mol NaOH, nhận được 0,05 mol H2O với một chất cơ học Y. Phát biểu nào sau đây là sai?


*

Tầng 2, số nhà 541 Vũ Tông Phan, Phường Khương thơm Đình, Quận Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội Thủ Đô, Việt Nam