Đun Nóng Hỗn Hợp 2 Ancol Đơn Chức

Đun lạnh tất cả hổn hợp bao gồm 2 ancol 1-1 chức, mạch hở, tiếp nối nhau vào hàng đồng đẳng với H2SO4 đặc ở 140oC. Sau khi những bội nghịch ứng xong, nhận được 6 gam các thành phần hỗn hợp 3 ete và 1,8 gam nước. Công thức phân tử của 2 ancol trên là

Bạn sẽ xem: Đun rét hỗn hợp 2 ancol đối chọi chức

Phương pháp giải

+) nancol = 2nnước

+) mancol = mete + mnước

+) $overline M _ancol = frac7,80,2 = 39,, = > ,,overline R = 39 ext - ext 17 ext = ext 22$

Lời giải của GV thithptquocgia2016.com

Ta gồm nancol = 2nnước = 2. $frac1,818$= 0,2 mol

Áp dụng định dụng cụ bảo toàn trọng lượng gồm : mancol = mete + mnước = 6 + 1,8 = 7,8 gam

điện thoại tư vấn phương pháp tầm thường của 2 ancol$overline R OH$ . Suy ra $overline M _ancol = frac7,80,2 = 39,, = > ,,overline R = 39 ext - ext 17 ext = ext 22$

Mà 2 ancol là đồng đẳng liên tiếp đề nghị 2 ancol nên là CH3OH cùng C2H5OH

Đáp án đề xuất chọn là: a


Bạn đang xem: Đun nóng hỗn hợp 2 ancol đơn chức

*

*

Xem thêm: Tử Vi Tuổi Kỷ Dậu Sinh Năm Bao Nhiêu ? Sinh Năm Bao Nhiêu

*

*

*

Lúc bóc tách nước từ 1 hóa học X có bí quyết phân tử C4H10O sinh sản thành 3 anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu tạo thu gọn gàng của X là :

Khi triển khai phản ứng tách bóc nước so với ancol X, chỉ thu được 1 anken độc nhất. Oxi hoá trọn vẹn một lượng chất X thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Có bao nhiêu cách làm kết cấu phù hợp với X?

Tách nước trọn vẹn tự hỗn hợp X có 2 ancol A, B ta được các thành phần hỗn hợp Y có các olefin. Nếu đốt cháy trọn vẹn hỗn hợp X thì thu được một,76 g CO2. lúc đốt cháy trọn vẹn Y thì tổng cân nặng nước với CO2 tạo ra là

Cho các ancol sau :

(1) CH3CH2OH (2) CH3CHOHCH3

(3) CH3CH2CH(OH)CH2CH3 (4) CH3CH(OH)C(CH3)3

Dãy gồm những ancol khi bóc tách nước từ bỏ mỗi ancol chỉ cho 1 olefin tốt nhất là

Cho dãy chuyển hoá sau : CH3CH2CH2OH $xrightarrowH_2SO_4,,đặc,,,t^o$ X$xrightarrowH_2SO_4,,loãng$ Y

Biết X, Y là sản phẩm chính. Vậy cách làm cấu trúc của X và Y lần lượt là

Cho sơ thiết bị gửi hoá sau :

Burã – 2 – ol $xrightarrowH_2SO_4,,sệt,,,180^oC$ X $xrightarrowHBr$Y $xrightarrowMg,,,ete,,khan$Z

Trong đó X, Y, Z là thành phầm chủ yếu. Công thức của Z là

Đun rét các thành phần hỗn hợp bao gồm 2 ancol solo chức, mạch hsống, tiếp nối nhau vào hàng đồng đẳng với H2SO4 quánh sinh hoạt 140oC. Sau lúc những phản bội ứng xong xuôi, thu được 6 gam hỗn hợp 3 ete với 1,8 gam nước. Công thức phân tử của 2 ancol bên trên là

Đun 132,8 gam các thành phần hỗn hợp 3 ancol no, đối kháng chức cùng với H2SO4 sệt, 140oC nhận được các thành phần hỗn hợp những ete bao gồm số mol bằng nhau và có cân nặng là 111,2 gam. Số mol của mỗi ete vào các thành phần hỗn hợp là

Đun 2 ancol 1-1 chức cùng với H2SO4 đặc nghỉ ngơi 140oC chiếm được hỗn hợp 3 ete. Lấy 0,72 gam 1 trong 3 ete mang đốt cháy hoàn toàn thu được 1,76 gam CO2 và 0,72 gam nước. Hai ancol đó là

Cho V lkhông nhiều (đktc) hỗn hợp khí có 2 olefin liên tục nhau vào dãy đồng đẳng phù hợp nước (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 12,9 gam tất cả hổn hợp A có 3 ancol. Đun nóng các thành phần hỗn hợp A trong H2SO4 quánh sinh sống 140oC nhận được 10,65 gam các thành phần hỗn hợp B bao gồm 6 ete khan. Công thức phân tử của 2 anken là

Đun 2 ancol no 1-1 chức cùng với H2SO4 quánh sinh sống 140oC chiếm được tất cả hổn hợp 3 ete. Lấy một trong các 3 ete lấy đốt cháy trọn vẹn thu được 1,32 gam CO2 với 0,72 gam nước. Hai ancol kia là

Đốt cháy trọn vẹn một lượng tất cả hổn hợp X bao gồm 3 ancol nằm trong cùng dãy đồng đẳng thu được 6,72 lít CO2 (đktc) cùng 9,90 gam nước. Nếu nấu nóng cũng lượng tất cả hổn hợp X nhỏng trên với H2SO4 sệt ngơi nghỉ nhiệt độ thích hợp để đưa không còn thành ete thì tổng trọng lượng ete chiếm được là

Đun rét một ancol 1-1 chức X với hỗn hợp H2SO4 quánh trong ĐK tương thích có mặt hóa học cơ học Y, tỉ khối hận của X so với Y là 1 trong,6428. Công thức phân tử của Y là

Đun ancol X no đơn chức với H2SO4 đặc nhận được phù hợp chất cơ học Y có dY/ X = 0,7. Công thức phân tử của X là

Đun ancol X đơn chức với H2SO4 quánh chiếm được vừa lòng hóa học cơ học Y có dY/ X = 1,75. Công thức phân tử của X là

Đun ancol X no solo chức với H2SO4 đặc thu được hợp hóa học hữu cơ Y gồm dY/ X = 1,7. Công thức phân tử của X là

Một hh tất cả C2H5OH và ankanol X mạch ko phân nhánh. Đốt cháy cùng số mol từng ancol thì lượngH2O sinh ra tự ancol này bằng 5/3 lượngH2O hình thành từ ancol tê. Nếu đun nóng hh trên với H2SO4 đặc ngơi nghỉ 1700C thì chỉ thu được 2 anken. X gồm CTCT nào sau đây:

Chia tất cả hổn hợp gồm hai rượu solo chức X cùng Y (phân tử khối của X nhỏ dại rộng của Y) là đồng đẳng sau đó thành nhị phần bằng nhau:

- Đốt cháy hoàn toàn phần 1 thu được 5,6 lkhông nhiều CO2 (đktc) và 6,3 gam H2O.

- Đun lạnh phần 2 với H2SO4 quánh sinh hoạt 1400C chế tạo thành 1,25 gam hỗn hợp tía ete. Hóa khá hoàn toàn các thành phần hỗn hợp ba ete trên, chiếm được thể tích bằng thể tích của 0,42 gam N2 (trong cùng ĐK ánh sáng, áp suất).

Home, Liên hệ Quảng cáo, Copyright © 2023 thithptquocgia2016.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết