Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kép

Bài 1 trang 80 SGK Sinh học 11

Bài 2 trang 80 SGK Sinh học tập 11

Bài 3 trang 80 SGK Sinch học 11

Câu 1 trang 80 Sách giáo khoa Sinh học 11

Câu 2 trang 80 Sách giáo khoa Sinc học 11

Câu 3 trang 80 Sách giáo khoa Sinc học tập 11

Hãy chỉ đi ra đường đi của tiết (bắt đầu từ bỏ tim) trên sơ thứ hệ tuần trả hở (hình 18.1)

Hãy chỉ đi xuống đường đi của tiết trong hệ tuần trả đơn của cá (bắt đầu từ tim)

Nắm trọn lý thuyết kiến thức hệ tuần hoàn chuẩn nhất

Trả lời câu hỏi Sinch 11 Bài 18 trang 78

Trả lời câu hỏi Sinc 11 Bài 18 trang 79


Lý thuyếtBài tập
Mục lục

Tóm tắt bài xích


Đề bài

Hãy chỉ ra đường đi của huyết trong hệ tuần hoàn đối kháng của cá (khởi nguồn từ tim) cùng giải thích vì sao hệ tuần hoàn của cá Gọi là hệ tuần hoàn solo (hình 18.3A).

Bạn đang xem: Đường đi của máu trong hệ tuần hoàn kép

- Hãy chỉ xuống đường đi của huyết vào hệ tuần hoàn knghiền của thụ cùng phân tích và lý giải bởi vì sao hệ tuần trả của thú được Hotline là hệ tuần hoàn kxay (hình 18.3B).

- Cho biết điểm mạnh của tuần hoàn ngày tiết vào hệ tuần trả knghiền đối với hệ tuần trả đối chọi. 

*

 

Hướng dẫn giải

- Đường đi của tiết trong hệ tuần hoàn đối chọi của cá: tim bơm ngày tiết vào hễ mạch, lên khối hệ thống mao quản sở hữu, tiếp đó vào đụng mạch sườn lưng và vào hệ thống mao quản, kế tiếp về tĩnh mạch máu và trở về tim. Hệ tuần trả của cá hotline là hệ tuần trả đơn bởi vì chỉ có một vòng tuần trả.

 - Đường đi của tiết vào hệ tuần trả knghiền của thụ qua nhì vòng tuần hoàn:

+ Vòng tuần trả lớn: Máu nhiều O2 được tim bơm vào hễ mạch nhà với những hễ mạch bé dại rộng cùng cho mao mạch làm việc các cơ quan, bộ phận nhằm tiến hành điều đình khí và hóa học, tiếp đến ngày tiết nhiều CO2 đi theo tĩnh mạch máu về tim.

Xem thêm:

+ Vòng tuần trả nhỏ: Máu nhiều CO2 được tlặng bơm lên phổi để đàm phán khí cùng trở nên máu nhiều O2 trở về tim. Hệ tuần hoàn của thú được điện thoại tư vấn là hệ tuần hoàn kxay bởi có hai vòng tuần trả to và nhỏ dại.

- Ưu điểm của tuần hoàn ngày tiết vào hộ tuần trả kép đối với hộ tuần hoàn 1-1 là:

+ Ở hệ tuần hoàn đối kháng của cá, khi máu từ bỏ tyên ổn đi qua khối hệ thống mao mạch sống mang thì áp suất máu giảm nhanh, vì thế, ngày tiết tan vào hễ mạch lưng đi cho các cơ quan dưới áp lực đè nén vừa đủ.

+ Tại hệ tuần trả knghiền, sau khi điều đình khí làm việc mao quản phổi, ngày tiết quay về tim và được tlặng bơm mang lại những cơ quan dưới áp lực nặng nề cao, máu tan nkhô cứng, đi xa, tạo ra áp lực dễ dãi đến quá trình thảo luận chất sống mao mạch.