Đường thẳng cách đều 2 điểm

Cho tía điểm (Aleft( 1;1 ight);Bleft( 2;0 ight);Cleft( 3;4 ight)). Viết pmùi hương trình con đường thẳng trải qua (A) cùng cách phần lớn nhị điểm (B,C).

Bạn đang xem: Đường thẳng cách đều 2 điểm


Phương pháp giải

Đường trực tiếp (d) biện pháp đều hai điểm (B,C) nếu như xẩy ra 1 trong những hai ngôi trường hợp

+ (d) trải qua trung điểm của (BC Rightarrow d) đi qua (A) và trung điểm của (BC), viết (d).

+ (d) tuy nhiên song cùng với (BC Rightarrow d) trải qua (A) cùng song tuy nhiên với (BC) , viết (d).


gọi (left( d ight)) là mặt đường thẳng trải qua (A) và biện pháp đầy đủ (B,C). khi đó ta gồm những trường hợp sau

TH1: $d$ đi qua trung điểm của $BC$.

$Ileft( dfrac52;2 ight)$ là trung điểm của $BC$.

$overrightarrow AI = left( dfrac32;1 ight)$ là VTCPhường của đường trực tiếp $d$.

Lúc đó (left( d ight): - 2left( x - 1 ight) + 3left( y - 1 ight) = 0)( Leftrightarrow - 2x + 3y - 1 = 0).

TH2: $d$ tuy nhiên tuy nhiên với $BC$, khi đó $d$ dấn $overrightarrow BC = left( 1;4 ight)$ làm VTCPhường., phương trình đường thẳng (left( d ight): - 4left( x - 1 ight) + y - 1 = 0)( Leftrightarrow - 4x + y + 3 = 0).


Đáp án phải lựa chọn là: a


...

Xem thêm: Tuổi Mậu Tý Sinh Năm Bao Nhiêu ? Tuổi Mậu Tý Sinh Năm 1948


*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Đường trực tiếp đi qua (Aleft( - 1;2 ight)), dấn (overrightarrow n = left( 2; - 4 ight)) làm véc tơ pháp con đường tất cả pmùi hương trình là:


Phương trình đường trực tiếp đi qua nhị điểm (Aleft( - 2;4 ight),;Bleft( - 6;1 ight)) là:


Cho mặt đường thẳng (left( d ight):3x + 5y - 15 = 0). Phương thơm trình nào tiếp sau đây chưa hẳn là một dạng không giống của (d).


Cho con đường thẳng (left( d ight):x - 2y + 1 = 0). Nếu đường trực tiếp (left( Delta ight)) trải qua (Mleft( 1; - 1 ight)) và song tuy vậy với (left( d ight)) thì (left( Delta ight)) bao gồm phương thơm trình


Cho bố điểm (Aleft( 1; - 2 ight),,Bleft( 5; - 4 ight),,Cleft( - 1;4 ight)) . Đường cao (AA") của tam giác $ABC$ có phương trình


Trong phương diện phẳng tọa độ (Oxy), mang đến hai điểm (Mleft( 6; m 3 ight)), (Nleft( - 3; m 6 ight)). Gọi (Pleft( x; m y ight)) là điểm trên trục hoành sao để cho tía điểm (M), (N), (P) thẳng mặt hàng, khi ấy (x + y) có giá trị là


Cho con đường trực tiếp (left( d ight):4x - 3y + 5 = 0). Nếu mặt đường trực tiếp (left( Delta ight)) trải qua góc tọa độ và vuông góc cùng với (left( d ight)) thì (left( Delta ight))tất cả pmùi hương trình:


Cho hai điểm (Aleft( - 2;3 ight),;Bleft( 4; - 1 ight).) Viết phương thơm trình trung trực đoạn AB.


Cho tam giác (ABC) có (Aleft( - 1; - 2 ight);Bleft( 0;2 ight);Cleft( - 2;1 ight)). Đường trung tuyến đường (BM) có pmùi hương trình là:


Phương thơm trình tmê mẩn số của con đường trực tiếp trải qua điểm (Aleft( 2;, - 1 ight)) và thừa nhận (overrightarrow u = left( - 3;,2 ight)) có tác dụng vectơ chỉ pmùi hương là


Cho (left( d ight):left{ eginarraylx = 2 + 3t\y = 3 + t.endarray ight.) . Hỏi bao gồm từng nào điểm (M in left( d ight)) cách (Aleft( 9;1 ight)) một quãng bởi $5.$


Cho tam giác (ABC) biết trực trung ương (Hleft( 1;;1 ight)) cùng phương trình cạnh (AB:5x - 2y + 6 = 0), phương thơm trình cạnh (AC:4x + 7y - 21 = 0). Phương trình cạnh (BC) là


Cho 4 điểm (Aleft( - 3;1 ight),Bleft( - 9; - 3 ight),Cleft( - 6;0 ight),Dleft( - 2;4 ight)). Tìm tọa độ giao điểm của 2 con đường thẳng (AB) với (CD).


Cho tam giác (ABC) cùng với (Aleft( 2;3 ight);Bleft( - 4;5 ight);Cleft( 6; - 5 ight)). (M,N) thứu tự là trung điểm của (AB) và (AC). Phương trình tsay đắm số của con đường vừa phải (MN) là:


Phương trình mặt đường trực tiếp đi qua điểm (Mleft( 5; - 3 ight),)với cắt nhị trục tọa độ trên hai điểm A cùng B sao để cho M là trung điểm của AB là:


Cho ba điểm (Aleft( 1;1 ight);Bleft( 2;0 ight);Cleft( 3;4 ight)). Viết pmùi hương trình đường trực tiếp đi qua (A) cùng biện pháp mọi hai điểm (B,C).


Cho (Delta ABC) bao gồm (Aleft( 4; - 2 ight)). Đường cao (BH:2x + y - 4 = 0) với mặt đường cao (CK:x - y - 3 = 0). Viết phương thơm trình con đường cao kẻ từ đỉnh A


Viết Phương trình mặt đường thẳng đi qua điểm (Mleft( 2; - 3 ight),)và cắt nhị trục tọa độ trên nhị điểm $A$ cùng $B$ làm sao cho tam giác $OAB$ vuông cân.


Cho nhị điểm (Aleft( - 1;2 ight)), (Bleft( 3;1 ight)) với đường thẳng (Delta :left{ eginarray*20cx = 1 + t\y = 2 + tendarray ight.). Tọa độ điểm (C) nằm trong (Delta ) để tam giác (ACB) cân tại (C).


Cho nhì điểm (Pleft( 1;6 ight)) và (Qleft( - 3; - 4 ight)) và đường thẳng (Delta :2x - y - 1 = 0). Tọa độ điểm N ở trong (Delta ) sao cho (left| NPhường - NQ ight|) lớn nhất.


Trong phương diện phẳng tọa độ (Oxy), cho điểm (Mleft( 4; m 1 ight)), đường thẳng (d) qua (M), (d) giảm tia (Ox), (Oy) theo lần lượt trên (Aleft( a; m 0 ight)), (Bleft( 0; m b ight)) sao để cho tam giác (ABO) ((O) là gốc tọa độ) có diện tích S nhỏ dại nhất. Giá trị (a - 4b) bằng


Cho tam giác (ABC) có (Aleft( 2;4 ight),Bleft( 5;0 ight),Cleft( 2;1 ight).) Điểm (N) ở trong mặt đường trung tuyến (BM) của tam giác (ABC) với bao gồm hoành độ bằng ( - 1.) Tung độ của điểm (N) bằng
Đường thẳng đi qua(A( - 2;3)) và tất cả vectơ chỉ phương thơm (overrightarrow u = left( 2; - 3 ight))bao gồm pmùi hương trình tham số là:
*

Cơ quan tiền chủ quản: Cửa Hàng chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa đơn vị Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép cung ứng dịch vụ social trực tuyến số 240/GPhường. – BTTTT vì Bộ tin tức với Truyền thông.