Giải Thích Phản Ứng Màu Biure

I. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Thí nghiệm 1. Sự đông tụ protein khi đun nóng

Cách tiến hành:Cho vào ống nghiệm 2-3 ml dung dịch protein 10% (lòng trắng trứng 10%) và đun nóng ống nghiệm trên ngọn lửa đèn cồn cho đến khi sôi khoảng 1 phút.

Bạn đang xem: Giải thích phản ứng màu biure

Hiện tượng:Dung dịch protein đục dần sau đó đông tụ lại thành từng mảng bám vào thành ống nghiệm.

Giải thích:Vì thành phần chính của lòng trắng trứng là protein nên dễ bị đông tụ khi đun nóng.

2. Phản ứng màu biure

Cách tiến hành:Cho vào ống nghiệm 1 ml dung dịch protein 10%, 1 ml dung dịch NaOH 30% và một giọt dung dịch CuSO42%. Lắc nhẹ ống nghiệm.

Hiện tượng:Dung dịch xuất hiện màu tím đặc trưng.

Giải thích:Do NaOH phản ứng với CuSO4tạo ra Cu(OH)2theo PTHH:

2NaOH + CuSO4→ Na2SO4+ Cu(OH)2

Phản ứng giữa Cu(OH)2với các nhóm peptit -CO-NH- tạo ra sản phẩm màu tím.

Xem thêm: Nghệ Sĩ Hồng Vân Bao Nhiêu Tuổi 54, Hồng Vân Đón Tuổi 54

3. Tính chất của một vài vật liệu polime khi đun nóng

Cách tiến hành:Dùng 4 kẹp sắt kẹp 4 mẫu vật liệu riêng rẽ: Mẫu màng mỏng PE, mẩu ống nhựa dẫn nước làm bằng PVC, sợi len và vải sợi xenlulozo (hoặc bông). Hơ các vật liệu này (từng thứ một) ở gần ngọn lửa vài phút. Đốt các vật liệu trên.

Hiện tượng:

PVC bị chảy ra trước khi cháy, cho nhiều khói đen, khí thoát ra có mùi xốc khó chịu.PE bị chảy ra thành chất lỏng, mới cháy cho khí, có một ít khói đen.Sợi len và vải sợi cháy mạnh, khí thoát ra không có mùi.

Giải thích:

PVC cháy theo PTHH:

(C2H3Cl)n+\(\dfrac{5n}{2}\)O2 → 2nCO2 + nH2O + nHCl

Phản ứng sinh ra khí HCl nên có mùi xốc.

PE cháy theo PTHH:

(C2H4)n + 3nO2→ 2nCO2 + 2nH2O

Phản ứng cho khí CO2nên không có mùi xốc.

Sợi len và vải sợi xenlulozơ cháy theo PTHH:

(C6H10O5)n+ 6nO2→ 6nCO2 + 5nH2O

4. Phản ứng của một vài vật liệu polime với kiềm

Cách tiến hành:

Lấy 4 ống nghiệm đựng lần lượt các chất sau: PE, PVC (ống nhựa dẫn nước), Sợi len, Xenlulozo (hoặc bông) được đánh theo thứ tự (1), (2), (3), (4).Cho vào mỗi ống nghiệm 2 ml dung dịch NaOH 10%. Đun ống nghiệm đến sôi. Để nguội. Gạn lớp nước của mỗi ống nghiệm sang ống nghiệm khác riêng rẽ, ta được các dung dịch ở ống 1’ và ống 2’, ống 3’ và ống 4’.Axit hóa ống 1’ và ống 2’ bằng HNO3­ 20% rồi nhỏ thêm vào mỗi ống vài giọt dung dịch AgNO31%. Cho thêm vào mỗi ống nghiệm 3’, 4’ vài giọt dung dịch CuSO42%.Quan sát rồi đun nóng cho đến sôi.