Giải Thích Phản Ứng Màu Biure

I. NỘI DUNG THÍ NGHIỆM VÀ CÁCH TIẾN HÀNH

1. Thí nghiệm 1. Sự đông tụ protein khi đun nóng

Cách tiến hành:Cho vào ống nghiệm 2-3 ml hỗn hợp protein 10% (lòng trắng trứng 10%) với nấu nóng ống nghiệm trên ngọn lửa đèn đụng cho đến lúc sôi khoảng tầm 1 phút.

Bạn đang xem: Giải thích phản ứng màu biure

Hiện tượng:Dung dịch protein đục dần tiếp đến đông tụ lại thành từng mảng bám vào thành ống thử.

Giải thích:Vì thành phần bao gồm của tròng trắng trứng là protein yêu cầu dễ dẫn đến đông tụ lúc đun nóng.

2. Phản ứng màu biure

Cách tiến hành:Cho vào ống nghiệm 1 ml hỗn hợp protein 10%, 1 ml hỗn hợp NaOH 30% với một giọt dung dịch CuSO42%. Lắc nhẹ ống thử.

Hiện tượng:Dung dịch xuất hiện màu tím đặc trưng.

Giải thích:Do NaOH phản nghịch ứng cùng với CuSO4tạo nên Cu(OH)2theo PTHH:

2NaOH + CuSO4→ Na2SO4+ Cu(OH)2

Phản ứng thân Cu(OH)2cùng với các nhóm peptit -CO-NH- tạo ra sản phẩm màu tím.

Xem thêm: Nghệ Sĩ Hồng Vân Bao Nhiêu Tuổi 54, Hồng Vân Đón Tuổi 54

3. Tính chất của một vài vật tư polime Khi đun nóng

Cách tiến hành:Dùng 4 kẹp sắt kẹp 4 mẫu vật tư riêng rẽ rẽ: Mẫu màng mỏng manh PE, mẩu ống vật liệu bằng nhựa dẫn nước làm bởi PVC, gai len với vải vóc gai xenlulozo (hoặc bông). Hơ các vật liệu này (từng thiết bị một) làm việc gần ngọn lửa vài phút. Đốt các vật liệu trên.

Hiện tượng:

PVC bị chảy ra trước lúc cháy, mang đến nhiều sương Black, khí bay ra có mùi xốc tức giận.PE bị rã ra thành chất lỏng, mới cháy mang lại khí, gồm một ít khói Đen.Sợi len và vải tua cháy bạo dạn, khí bay ra không tồn tại hương thơm.

Giải thích:

PVC cháy theo PTHH:

(C2H3Cl)n+(dfrac5n2)O2 → 2nCO2 + nH2O + nHCl

Phản ứng hiện ra khí HCl nên nặng mùi xốc.

PE cháy theo PTHH:

(C2H4)n + 3nO2→ 2nCO2 + 2nH2O

Phản ứng mang lại khí CO2nên không có mùi hương xốc.

Sợi len với vải tua xenlulozơ cháy theo PTHH:

(C6H10O5)n+ 6nO2→ 6nCO2 + 5nH2O

4. Phản ứng của một vài ba vật liệu polime cùng với kiềm

Cách tiến hành:

Lấy 4 ống nghiệm đựng lần lượt những chất sau: PE, PVC (ống vật liệu nhựa dẫn nước), Sợi len, Xenlulozo (hoặc bông) được tấn công theo trang bị tự (1), (2), (3), (4).Cho vào mỗi ống thử 2 ml dung dịch NaOH 10%. Đun ống nghiệm mang đến sôi. Để nguội. Gạn nước của từng ống nghiệm quý phái ống thử khác riêng biệt rẽ, ta được các hỗn hợp sinh sống ống 1’ cùng ống 2’, ống 3’ và ống 4’.Axit hóa ống 1’ và ống 2’ bằng HNO3­ 20% rồi nhỏ cung ứng từng ống vài giọt dung dịch AgNO31%. Cho thêm vào từng ống nghiệm 3’, 4’ vài giọt hỗn hợp CuSO42%.Quan tiếp giáp rồi làm cho nóng cho tới sôi.