Toán 6

Một số lưu ý khi sử dụng bài giảng elearning môn Toán lớp 6

♥ Muốn dừng lại ở bất kì thời điểm nào của một trang, hay muốn chuyển trang tiếp theo hoặc xem lại trang trước. Em kích chuột vào các biểu tượng trên thanh điều khiển.

Bạn đang xem: Toán 6

♥ Muốn tải file nguồn trình chiếu PowerPoint, các em kích chuột vào biểu tượng

*

Danh sách bài giảng elearning môn Toán lớp 6 – Sách Cánh Diều

Chương I. Số tự nhiên

Bài 1. Tập hợp.

§ Tiết 1 Tập hợp

§ Tiết 2 Tập hợp

Bài 2. Tập hợp các số tự nhiên.

§ Tiết 1 Tập hợp các số tự nhiên

§ Tiết 2 Tập hợp các số tự nhiên

§ Tiết 3 Tập hợp các số tự nhiên

Bài 3. Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên.

§ Tiết 1 Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

§ Tiết 2 Phép cộng, phép trừ các số tự nhiên

Bài 4. Phép nhân, phép chia các số tự nhiên.

§ Tiết 1 Phép nhân, chia các số tự nhiên

§ Tiết 2 Phép nhân, chia các số tự nhiên

Bài 5. Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên.

§ Tiết 1 Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên

§ Tiết 2 Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên

§ Tiết 3 Phép tính luỹ thừa với số mũ tự nhiên

Bài 6. Thứ tự thực hiện các phép tính.

Xem thêm: Phú Lê Sinh Năm Bao Nhiêu - Vợ Chồng Phú Lê Bị Tạm Giữ

§ Tiết 1 Thứ tự thực hiện các phép tính

§ Tiết 2 Thứ tự thực hiện các phép tính

Bài 7. Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết.

§ Quan hệ chia hết. Tính chất chia hết

Bài 8. Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5.

§ Dấu hiệu chia hết cho 2, cho 5

Bài 9. Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9.

§ Dấu hiệu chia hết cho 3, cho 9

Bài 10. Số nguyên tố. Hợp số.

§ Tiết 1 Số nguyên tố. Hợp số

§ Tiết 2 Số nguyên tố. Hợp số

Bài 11. Phân tích một số ra thừa số nguyên tố.

§ Tiết 1 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

§ Tiết 2 Phân tích một số ra thừa số nguyên tố

Bài 12. Ước chung và ước chung lớn nhất

§ Tiết 1 Ước chung và ước chung lớn nhất

§ Tiết 2 Ước chung và ước chung lớn nhất

§ Tiết 3 Ước chung và ước chung lớn nhất

Bài 13. Bội chung và bội chung nhỏ nhất

§ Tiết 1 Bội chung và bội chung nhỏ nhất

§ Tiết 2 Bội chung và bội chung nhỏ nhất

§ Tiết 3 Bội chung và bội chung nhỏ nhất

Bài tập cuối chương I

§ Tiết 1 Ôn tập chương I

§ Tiết 2 Ôn tập chương I

CHƯƠNG II. SỐ NGUYÊN

Bài 1. Số nguyên âm

§ Tiết 1 Số nguyên âm

Bài 2. Tập hợp các số nguyên

§ Tiết 1 Tập hợp các số nguyên

§ Tiết 2 Tập hợp các số nguyên

§ Tiết 3 Tập hợp các số nguyên

Bài 3. Phép cộng các số nguyên

§ Tiết 1 Phép cộng các số nguyên

§ Tiết 2 Phép cộng các số nguyên

§ Tiết 3 Phép cộng các số nguyên

Bài 4. Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

§ Tiết 1 Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

§ Tiết 2 Phép trừ số nguyên. Quy tắc dấu ngoặc

Bài 5. Phép nhân các số nguyên

§ Tiết 1 Phép nhân các số nguyên

§ Tiết 2 Phép nhân các số nguyên

Bài 6. Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tâp hợp số nguyên.

§ Tiết 1 Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tâp hợp số nguyên

§ Tiết 2 Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tâp hợp số nguyên

§ Tiết 3 Phép chia hết hai số nguyên. Quan hệ chia hết trong tâp hợp số nguyên

Bài tập cuối chương II

§ Tiết 1 Ôn tập chương II

§ Tiết 2 Ôn tập chương II

HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH VÀ TRẢI NGHIỆM

Chủ đề 1. Đầu tư kinh doanh

§ Tiết 1 Đầu tư kinh doanh

§ Tiết 2 Đầu tư kinh doanh

§ Tiết 3 Đầu tư kinh doanh

CHƯƠNG III. HÌNH HỌC TRỰC QUANBài 1. Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều.

§ Tiết 1 Tam giác đều. Hình vuông. Lục giác đều