Góc giữa cạnh bên và mặt đáy

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Cho hình chóp hầu hết SABCD những cạnh điều bởi a.

Bạn đang xem: Góc giữa cạnh bên và mặt đáy

a) Tính góc thân kề bên với dưới mặt đáy.

b) Tính góc giữa phương diện mặt và dưới mặt đáy.

Xem thêm: Bài Văn Tả Cảnh Bình Minh Trên Quê Hương Em Hay Chọn Lọc, Tả Cảnh Bình Minh Trên Quê Hương Em Hay Chọn Lọc

GIÚPhường EM VỚI Ạ !!


*

*

cho hình chóp SABCD đều cạnh lòng a, góc giữa phương diện mặt cùng đáy bằng 45°. Tính khoảng cách từ bỏ A cho (SBD)


Bạn kiểm tra lại đề, chắc chắn là đề đúng chứ? (SBD) xuất xắc (SBC)?

Nếu đề đúng thay này thì gọi O là chổ chính giữa đáy

Vì(ACperp BDRightarrow AOperpleft(SBD ight)Rightarrow AO=dleft(A;left(SBD ight) ight))

(AO=dfrac12AC=dfracasqrt22)


Cho hình chóp tứ đọng giác hầu như S.ABCD gồm cạnh đáy bằng a cùng góc thân sát bên cùng với mặt phẳng lòng bởi ∝

*

Tan của góc thân mặt mặt và dưới đáy bằng:

A. chảy α

B. c o t α

C. 2 rã α

D. 2 2 tan α


Chân mặt đường cao hình chóp đầy đủ S.ABCD trùng với trọng tâm O của đáy ABCD. AO là hình chiếu của SA lên (ABCD)

*

*

Đáp án C


Cho hình chóp SABCD phần nhiều. Cạnh đáy a, góc giữa phương diện mặt với lòng bằng 45°. Tính khoảng cách từ bỏ a)A mang lại (SBD)b)O mang đến (SAB)c)CD mang đến (SAB)


Cho hình chóp tam giác đều phải sở hữu góc thân sát bên và mặt đáy bằng 45 0 . Tính sin góc thân phương diện bên với dưới mặt đáy.

*

*

*

*


Cho hình chóp hầu như S.ABC bao gồm cạnh lòng bởi a, góc thân phương diện bên và dưới đáy bởi (60^o). Tính độ dài cạnh bên?


call O là trọng điểm đáy, M là trung điểm AB

Ta có:(left{eginmatrixSOperpleft(ABC ight)\OMperp ABendmatrix ight.)(RightarrowwidehatSMO)haylà góc giữa phương diện mặt với khía cạnh đáy

(RightarrowwidehatSMO=60^0)(Rightarrow SO=OM.tan60^0=dfrac13CM.tan60^0=dfrac13AB.dfracsqrt32.tan60^0=dfraca2)

(CO=dfrac23CM=dfrac23.ABdfracsqrt32=dfracasqrt33)

(SC=sqrtSO^2+OC^2=dfracasqrt216)


Cho hình chóp tứ đọng giác phần lớn SABCD gồm cạnh đáy là a góc giữa khía cạnh bên cùng với mặt đáy là 60° tính khoảng cách giữa hai tuyến phố thẳng CM và SA biết M là trung điểm của SD


Cho hình chóp SABCD bao gồm đáy ABCD là hình bình hành, phương diện mặt SAB là tam giác hầu hết cạnh a, mp (SAB) vuông góc cùng với đáy, thể tích của khối chóp bởi a 3 . Tính khoảng cách giữa hai tuyến đường trực tiếp SA với CD

A. a 3

B. 2 a 3

C. 2 a 3

D. a 2


Cho hình chóp tứ đọng giác đều có tất cả những cạnh đều bởi a. Tính côsin của góc thân khía cạnh mặt và dưới đáy.

*

*

*

*


Cho hình chóp tứ giác đều sở hữu toàn bộ những cạnh đông đảo bởi a. Tính côsin của góc giữa mặt mặt và mặt đáy.