Hằng Số Điện Li Phụ Thuộc Vào Yếu Tố Nào

Tại các bài trước các em đã biết bao gồm chất năng lượng điện li bạo dạn với tất cả hóa học điện li khôn cùng yếu ớt với để Đánh Giá được mức độ năng lượng điện li ra ion của hóa học điện li vào dung dịch bạn ta dùng quan niệm độ điện li.

Bạn đang xem: Hằng số điện li phụ thuộc vào yếu tố nào


Vậy độ điện li là gì? hằng số phân li là gì các tính ra sao? hằng số phân li trực thuộc vào nguyên tố nào?bọn họ sẽ biết qua bài viết tiếp sau đây.

I. Độ điện li

- Độ điện li α (anpha) của chất năng lượng điện li là tỉ số giữa số phân tủ phân li ra ion (n) và toàn bô phân tử tổng hợp (n0).

 

*

* Ví dụ: Độ năng lượng điện li của CH3COOH trong hỗn hợp độ đậm đặc 0,043M là 0,02 hay 2%, nghĩa là: Trong dung chất dịch này cứ 100 phân tử CH3COOH tổng hợp bao gồm 2 (=n) phân tử phân tử phân li ra ion, sót lại 98 (=n0) phân tử không phân li ra ion, vậy:

*

do đó, theo quan niệm về độ năng lượng điện li thì hóa học năng lượng điện li mạnh mẽ có α = 1, hóa học năng lượng điện li yêu bao gồm 0 * Ví dụ: Ở 250C, độ năng lượng điện li của CH3COOH trong hỗn hợp mật độ 0,1M là 1 trong những,3%, vào hỗn hợp 0,01M là 4,1%.

II. Hằng số phân li

- Sự phân li của hóa học điện li yếu ớt trong hỗn hợp là quá trình thuận nghịch.

- Lúc tốc độ phân li (chiều thuận) với vận tốc phối kết hợp các ion sinh sản lại phân tử (chiều nghịch) bằng nhau → thăng bằng của quy trình điện li được kết lập.

- Giống như rất nhiều cân đối hóa học khác, cân bằng năng lượng điện li cũng có hằng số cân bằng.

* Ví dụ: CH3COOH là axit yếu ớt, vào dung dịch tất cả thăng bằng sau:

 CH3COOH  CH3COO- + H+

- Ở trạng thái cân bằng nồng độ CH3COOH và mật độ của những ion CH3COO-, H+ không đổi khác, đề xuất ta có:

 

*

Tại phía trên, , là nồng độ mol của CH3COOH, CH3COO-, H+ sinh hoạt tâm trạng cân đối.

- Hằng số cân bằng K tại chỗ này đó là hằng số phân li.

- Giá trị của hằng số phân li Ka chỉ phụ thuộc vào vào bản chất axit cùng nhiệt độ.

- Giá trị của hằng số phân li Ka của axit càng bé dại, lực axit của chính nó càng yếu ớt. 

* Ví dụ: Ở 250C, Ka của CH3COOH là 1 trong,75.10-5 cùng của HClO là 5,9.10-8.

Xem thêm: Đồ Dùng Trong Nhà Bằng Tiếng Anh, Theo Chủ Đề

 → Lực axit của HClO yếu hèn rộng đối với lực axit của CH3COOH, tức là trường hợp nhì axit này còn có thuộc mật độ mol sinh sống cùng nhiệt độ thì nồng độ mol H+ trong dung dịch HClO nhỏ rộng.

- Bazơ yếu hèn cũng có thể có hằng số phân li bazơ Kb

- Giá trị hằng số phân li bazơ Kb cũng chỉ nhờ vào vào bản chất bazơ với nhiệt độ.

⇒ Độ năng lượng điện li phụ thuộc vào: Nhiệt độ, Bản chất của chất năng lượng điện li (biểu lộ qua hằng số điện li, phân li K) với độ đậm đặc của hóa học năng lượng điện li.

III. Vận dụng biết hằng số năng lượng điện li tính pH của axit, bazơ

* các bài luyện tập 1: Tính pH của hỗn hợp CH3COOH 0,1M biết hằng số năng lượng điện li của chính nó là pKa = 4,75.

(Lưu ý: pKa = -lgKa và pKb = -lgKb)

* Lời giải:

- Ta tất cả, phương thơm trình phân li (t0 thời điển lúc đầu, tcb thời gian Lúc PT đijện li đạt trạng thái cân bằng):

CH3COOH  CH3COO- + H+

t0: 0,1 0 0

pli: x x x

tcb: 0,1 - x x x

Mà pKa = -lgKa = 4,75 ⇒ Ka = 10-4,75

Từ biểu thức tính Ka ta có:

 

*

⇒ x2 = 10-4,75.0,1 - 10-4,75.x

⇒ x = 1,325.10-3 (nhận) hoặc x = -1,34.10-3(loại).

Vậy pH = -lg(1,325.10-3) = 2,87.


* Bài tập 2: Tính pH của hỗn hợp NH4OH 1M biết hằng số điện li của nó là Kb = 1,75.10-5.

* Lời giải:

- Ta có, phương trình phân li (t0 thời điển thuở đầu, tcb thời khắc lúc PT đijện li đạt trạng thái cân nặng bằng):

NH4OH 

*
 NH4+ + OH-

t0: 1 0 0

pli: x x x

tcb: 1 - x x x

Từ biểu thức tính Kb ta có:

 

*

⇒ x2 = 1,76.10-5 - 1,76.10-5x

⇒ x = 4,1864.10-3 (nhận)

hoặc x = 4,2.10-3 (loại)

Vậy pOH = -lg(4,1864.10-3) = 2,378

⇒ pH = 14 - 2,378 = 11,62.

(lưu ý: pOH + pH = 14).

vì vậy với bài viết này các em đã có thể phát âm được Độ điện li là gì? Hằng số phân li là gì? phụ thuộc vào nguyên tố nào? Chúc các em học tập xuất sắc, đa số góp ý cùng thắc mắc những em hãy để lại dìm xét làm việc dưới bài viết để thithptquocgia2016.com ghi thừa nhận cùng cung ứng nhé.