He Was Very Tired

Duới đấy là gần như biết tin cùng kiến thức và kĩ năng về chủ thể although he was very tired he tried to lớn help me with my homework giỏi nhất vị thiết yếu tay lực lượng Cửa Hàng chúng tôi biên soạn và tổng thích hợp :
*

Tác giả: khoahoc.vietjack.com

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 17274 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions. Although he was very tired, he agreed lớn help me with my homework. A. Despite being very tired, but he agreed to help me with my homework. B. Tired as he was, he agreed lớn help me with my homework. C. As tired as he was, he agreed to help me with my homework. D. Tired though was he, he agreed lớn help me with my homework.

Bạn đang xem: He was very tired

Khớp với công dụng kiếm tìm kiếm:

Xem Ngay

Tác giả: moon.vn

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 89557 lượt Reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Although he was very tired, he agreed to help me with my homework.

Khớp với công dụng kiếm tìm kiếm: A. Despite being very tired, but he agreed khổng lồ help me with my homework. B. Tired as he was, he agreed to help me with my homework. C. As tired as he was, he agreed khổng lồ help me with my homework. D. Tired though was he, he agreed lớn help me with my homework. ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ Cách 1: Cliông chồng vào đây nhằm ĐK member Mooners…

Xem Ngay

*

Tác giả: vietjack.online

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 97645 lượt nhận xét )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 3 ⭐

Tóm tắt: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions. Although he was very tired, he agreed lớn help me with my homework.

Khớp cùng với hiệu quả kiếm tìm kiếm: trăng tròn.02.2022 · Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet khổng lồ indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions. Although he was very tired, he agreed khổng lồ help me with my homework….

Xem Ngay

*

Tác giả: hoidap247.com

Xếp hạng: 3 ⭐ ( 83120 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Although he was very tired, he tried to help me with my homework. -> Tired as But for your help, I couldn’t have sầu passed the exam. -> Had

Khớp cùng với hiệu quả kiếm tìm kiếm: 1. Although he was very tired, he tried khổng lồ help me with my homework. -> Tired as he was, he tried lớn help me with my homework. 2. But for your help, I couldn’t have sầu passed the exam. -> Had it not been for your help, I couldn’t have sầu passed the exam. Hoặc: Had you not helped me, I couldn’t have passed the exam….

Xem Ngay

*

Tác giả: hoc24.vn

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 15460 lượt đánh giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: 1. Although he was very tired, he tried to lớn help me with my homework -> Tired as………… mấy các bạn lý giải dùm mìn…

Khớp với tác dụng kiếm tìm kiếm: Nam was tired but he tried lớn finish all of his homework ( even though) 3. That is the man. You want lớn see hlặng (relative pronoun) 4. These are my neighbors. They have sầu all night parties (relative pronoun) 5. These books are interesting. I like reading them( relative pronoun) 6. The blind man and the dogs are next door lớn me. They are walking along the street( relative sầu pronoun) MN GIÚP.. ……

Xem Ngay

Tác giả: khoahoc.vietjaông xã.com

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 20386 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 5 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Although he was very tired, he agreed to help me with my …. Đang cập nhật…

Khớp cùng với kết quả kiếm tìm kiếm: 27.03.20đôi mươi · Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that is closest in meaning khổng lồ each of the following questions.Although he was very tired, he agreed to help me with my homework. A. Despite being very tired, but he agreed to help me with my homework. B. Tired though he was, but he agreed to help me with my homework….

Xem thêm: Dung Dịch Amoniac Trong Nước Có Chứa Các Ion Nào Sau Đây, Dung Dịch Amoniac Trong Nước Có Chứa

Xem Ngay

Tác giả: hoidapvietjachồng.com

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 92312 lượt review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Although he was very tired, he tried khổng lồ help me with my homework. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả tìm kiếm: Tired as he was, he tried to lớn help me with my homework. Tired as he was, he tried khổng lồ help me with my homework. Cấu trúc: Adj + as + S + to lớn be, mệnh đề ~ Although + mệnh đề 1, mệnh dề 2 (Mặc dù… nhưng mà.. ) Dịch nghĩa: Mặc dù anh ấy đang khôn cùng mệt nhọc tuy vậy anh ấy ……

Xem Ngay

Tác giả: khoahoc.vietjaông xã.com

Xếp hạng: 1 ⭐ ( 40443 lượt nhận xét )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về Although he was very tired, he agreed to help me with my …. Đang cập nhật…

Khớp cùng với kết quả tìm kiếm kiếm: Choose the best answer amongA, B, C, or D which has the same meaning with the original sentence: Although he was very tired, he agreed khổng lồ help me with my homework A. Tired as he was, he agreed to lớn help me with my homework B. Despite being very tired, but he agreed to lớn help me with my homework C. Tired though he was, but he agreed to help me with my homework D….

Xem Ngay

*

Tác giả: hoc247.net

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 73089 lượt Reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 4 ⭐

Tóm tắt:

Khớp cùng với kết quả search kiếm: 21.02.2022 · Rewrite the following sentence so that its meaning is the same as the first one: Although he was very tired, he tried khổng lồ help me with my homework….

Xem Ngay

Tác giả: tuhoc365.vn

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 63707 lượt Reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng rẻ nhất: 1 ⭐

Khớp với tác dụng kiếm tìm kiếm: However, he agreed khổng lồ help me with my work. A. As tired as he was, he agreed to help me with my work. B. Despite being very tired, he agreed lớn help me with my work. C. Because tired he was, he agreed lớn help me with my work. D. Tired though he ……

Xem Ngay

*

Tác giả: thpttrinhhoaiduc.edu.vn

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 28475 lượt Review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng tốt nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Câu hỏi: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions.

Khớp cùng với hiệu quả tìm kiếm: Câu hỏi: Mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet lớn indicate the sentence that best combines each pair of sentences in the following questions. Although he was very tired, he agreed to lớn help me with my homework. A. Despite being very ……

Xem Ngay

*

Tác giả: thichtienghen tuông.com

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 82827 lượt Đánh Giá )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết thuộc phần 55 trong serie 180 bài viết về Tài liệu Tiếng Anh lớp 12Mục lục1 Tài liệu cùng chủ đề nổi bật2 Sở tư liệu siêng đề những năm3 Trích đoạn tài liệu Dạng bài xích tâp viết lại câu làm sao để cho nghĩa ko thay đổi đã có được bắt đầu làm cho quen thuộc từ thời điểm năm cung cấp 2 (lớp 6 – 7 – 8 – 9) tới các năm cấp cho 3 (lớp 10 – 11 – 12), chúng ta vẫn tồn tại chạm chán dạng bài bác này. Cần tổng đúng theo kỹ năng tương đối đầy đủ về cấu tạo câu, những công ty điểm ngữ pháp,…

Khớp với tác dụng tra cứu kiếm: Although he was very tired, he tried to help me with my homework. Tired as _ __________________________ The oto is too expensive sầu. I can’t afford it. It was _ _ __________________________ It’s the first time I’ve sầu been to Thành Phố New York I haven’t _ __________________________ “You damaged my camera”, said Hung lớn his sister….

Xem Ngay

Tác giả: tracnghiem.net

Xếp hạng: 4 ⭐ ( 5140 lượt Review )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 4 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về He was very tired. He agreed to help me with my homework.. Đang cập nhật…

Khớp với kết quả search kiếm: He was very tired. He agreed khổng lồ help me with my homework. A. Tired as he was, he agreed khổng lồ help me with my homework. B. Despite being very tired, but he agreed khổng lồ help me with my homework. C. Tired though he was, but he agreed lớn help me with my homework. D. As tired as was he, he agreed to help me with my homework. Anh ấy đã vô cùng mệt….

Xem Ngay

Tác giả: vndoc.com

Xếp hạng: 5 ⭐ ( 17345 lượt reviews )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng phải chăng nhất: 1 ⭐

Tóm tắt: Bài viết về 150 câu bài tập tiếng Anh dạng viết lại câu cực giỏi có … – VnDoc. Đang cập nhật…

Khớp cùng với hiệu quả tìm kiếm kiếm: 101. Tired as he was, he tried to help me with my homework. 102. It was such an expensive oto that I couldn’t afford it. 103. I haven’t been to Thành Phố New York before. 104. Hung accused his sister of damaging his camera. 105. It was not until this summer that we had some holidays. 106. Had you not studied hard, you would have failed exam. 107. Mai ……

Xem Ngay

Tác giả: hoc247.net

Xếp hạng: 2 ⭐ ( 14330 lượt nhận xét )

Xếp hạng cao nhất: 5 ⭐

Xếp hạng thấp nhất: 1 ⭐

Tóm tắt:

Khớp cùng với hiệu quả tìm kiếm: Although Nam was very tired, he tried to finish his work. However tired Nam was, he tried to lớn finish his work. We couldn’t go camping because of the storm. The storm prevented us from going camping. It’s ages since I last talked lớn him. I have sầu not talked khổng lồ hlặng for ages. The book was so interesting that we couldn’t put it down….