*

*

*
Trang chủ

*
Sách ID

*
Kchất hóa học miễn phí

LIVE SAT - TOÁN, LÝ, HÓA, ANH

Live sầu S - Luyện thi 2022

Live sầu A - Luyện đề 2022

Live sầu T - Tổng ôn 2022

*
V-thithptquocgia2016.com: Live SAT ++

*
Đề thi thử các trường

SINH HỌC - THẦY NGHỆ

V-thithptquocgia2016.com: Pro SAT ++

Live sầu S - Luyện thi 2022

Về đích Sinc học 2022

TIẾNG ANH - CÔ TRANG ANH

Luyện giải đề 2022

Combo 1 - Luyện thi 8+

Combo 2 - Luyện thi 9+

Combo 3 - Luyện thi 2023

TIẾNG ANH - CÔ VÂN

Live S - Luyện thi 2022

Live sầu A - Luyện đề 2022

Live T - Tổng ôn 2022

V-thithptquocgia2016.com: Live sầu SAT ++

LỊCH SỬ - THẦY HƯỞNG

Pro S - Luyện thi 2022

Pro A - Luyện đề 2022

Pro T - Tổng ôn 2022

V-thithptquocgia2016.com: Pro SAT ++

NGỮ VĂN - THẦY LƯỢNG

Pro S - Luyện thi 2022

Pro A - Luyện đề 2022

Pro T - Tổng ôn 2022

V-thithptquocgia2016.com: Pro SAT ++

KHÓA LỚP.. 10, 11

Lớp 11- Khóa 2022

Sinh học lớp 10 - Khóa 2022

Tiếng Anh lớp 10 - Khóa 2022

KHÓA SINH VIÊN

Tiếng Anh Sinch viên

Toán cao cấp


*

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct answer khổng lồ each of the questions from 1 to 10.

Bạn đang xem:

History books recorded that the first film with sound was The Jazz Singer in 1927. But sound films, or talkies, did not suddenly appear after years of silent screenings. From the earliest public performances in 1896, films were accompanied by music & sound effects. These were produced by a single pianist, a small bvà, or a full-scale orchestra; large movie theatres could buy sound-effect machines. Research inkhổng lồ sound that was reproduced at exactly at the same time as the pictures - called "synchronized sound" – began soon after the very first films were shown. With synchronized sound, characters on the movie screen could sing and speak. As early as 1896, the newly invented gramophone, which played a large disc carrying music & dialogue, was used as a sound system. The biggest disadvantage was that the sound và pictures could become unsynchronized if, for example, the gramophone needle jumped or if the tốc độ of the projector changed. This system was only effective for a single tuy vậy or dialogue sequence.In the "sound-on-film" system, sound was recorded as a series of marks on celluloid which could be read by an optical sensor. These signals would be placed on the film alongside the image, guaranteeing synchronization. Short feature films were produced in this way as early as 1922. This system eventually brought us "talking pictures".


ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Cliông xã vào đó nhằm ĐK member thithptquocgia2016.comers

Chụ ý: Clichồng vào nút "Tyêu thích gia nhóm" dứt, các bạn ghi nhớ trả lời câu hỏi vào đội và để được cẩn thận auto.Nếu các bạn bỏ lỡ bạn cần trở lại nhằm vấn đáp thắc mắc vào đội.

Xem thêm: Ca Sĩ Phương Nghi

Bước 2: Cliông xã vào đây để mang mã clichồng hoạt.

Cách 3: Điền mã cùng Kích hoạt Kích hoạt

Đăng ký kết thành công chúng ta được xem như giải mã đến đều lần truy cập tiếp theo!

A. retìm kiếm inlớn sound reproduction.

Home, Liên hệ Quảng cáo, Copyright © 2023 thithptquocgia2016.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết