HÒA TAN HẾT 7 74G HỖN HỢP BỘT MG AL

Hòa rã không còn 7,74 gam các thành phần hỗn hợp Mg, Al bằng 500ml hỗn hợp HCl 1M cùng H2SO4 loãng 0,28M nhận được dung dịch X cùng 8,736 lkhông nhiều khí H2. Cô cạn X nhận được trọng lượng muối bột là

A.103,85 gam

B.25,95 gam

C.77,86 gam

D. 38,93 gam


*

Giải thích: Đáp án D

nH2 = 0,39 mol

nH+ = 0,5.1 + 0,28.2.0,5 = 0,78 = 2nH2

→ bội phản ứng vừa đủ

BTKL mmuối hạt = mKL + maxit – mH2 = 7,74 + 0,5.1.36.5 + 0,28.0,5.98 – 0,39.2 =38,93


*

Hòa chảy hết 7,74 gam hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại Mg cùng Al bởi 500ml hỗn hợp cất tất cả hổn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M, nhận được hỗn hợp A và 8,736 lít khí H2. Tính tổng trọng lượng muối tạo thành sau phản ứng.quý khách hàng đã xem: Hòa tung không còn 7 74g hỗn hợp bột mg al

Hòa rã hết 7,74 gam hỗn hợp 2 sắt kẽm kim loại Mg và Al bởi 500ml dung dịch chứa hỗn hợp HCl 1M với H2SO4 0,28M, nhận được hỗn hợp A và 8,736 lkhông nhiều khí H2. Tính tổng trọng lượng muối tạo nên thành sau bội phản ứng.

Bạn đang xem: Hòa tan hết 7 74g hỗn hợp bột mg al

Giúp bản thân nhé!

Mình cần gấp

Cảm ơn trước!

Theo bài: (PTHH bn tự viết nha....cũng có thể viết hoặc ko tuy nhiên cần viết nhá:))

nHCl=0,5×1=0,5 molnH2SO4=0,5×0,28=0,14 mol⇒∑nH+=0,5+0,14×2=0,78 molĐối với HCl cùng H2SO4 (loãng), H+ nhập vai trò oxi hóa.⇒2H+ + 2e−→H2

0,78→0,39mol

⇒ H+ không còn.m muối bột = m kim loại + m cội axit = 7,78 + 0,5 × 35,5 + 0,14 × 96 = 38,93 (gam)

Hòa chảy không còn 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bởi 500 ml dung dịch các thành phần hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M nhận được hỗn hợp X và 8,736 lít khí H2 (sinh sống đktc). Cô cạn hỗn hợp X nhận được lượng muối bột khan là

A. 38,93 gam

B. 103,85 gam

C. 25,95 gam

D. 77,86 gam

Hoà tung hết 7,74 gam tất cả hổn hợp bột Mg, Al bởi 500 ml hỗn hợp tất cả hổn hợp HCl 1M và H 2 S O 4 0,28M thu được dung dịch X và 8,736 lkhông nhiều khí H 2 (đktc). Cô cạn hỗn hợp X nhận được lượng muối bột khan là

A. 38,93 gam

B. 103,85 gam

C. 25,95 gam

D. 77,86 gam

Hoà chảy hết 7,74 gam các thành phần hỗn hợp bột Mg, Al bởi 500 ml dung dịch hỗn hợp HCl 1M và H2SO4 0,28M nhận được hỗn hợp X với 8,736 lkhông nhiều khí H2 (sống đktc). Cô cạn dung dịch X chiếm được lượng muối hạt khan là:

A.38,93 gam.

B.103,85 gam.

C.25,95 gam.

D.77,86 gam.

Số mol của Hiđro bằng: n H 2 = 8 , 736 22 , 4 = 0 , 39 ( m o l )

Lại gồm n H C l = 500 1000 . 1 = 0 , 5 ( m o l ) ; n H 2 S O 4 = 500 1000 . 0 , 28 = 0 , 14 ( m o l )

Khối lượng muối chế tạo ra thành bằng: 7,74 + 0,5.36,5 + 0,14.98 – 0,39.2 = 38,93 (gam).

Xem thêm: Xem Tử Vi 2019 Cho Tuổi Trâu Sinh Năm Bao Nhiêu ? Tuổi Sửu Là Con Gì?

Hòa tung hết 11,61 gam các thành phần hỗn hợp bột sắt kẽm kim loại Mg, Al, Zn, Fe bằng 500ml dung dịch hỗn hợp axit HCl 1,5M với H2SO4 0,45M (loãng) chiếm được dung dịch X và 13,44 lkhông nhiều khí H2 (đktc). Cho rằng các axit phản ứng mặt khác với các kim loại. Tổng cân nặng muối hạt chế tạo thành sau phản nghịch ứng là

A. 38,935 gam

B. 59,835 gam

C. 38,395 gam

D. 40,935 gam

Đáp án : B

Vì bội phản ứng những axit đôi khi => số mol HCl và H2SO4 phản ứng theo Tỷ Lệ mol y hệt như mật độ mol ban đầu của chúng

=> nHCl : nH2SO4 = 1,5 : 0,45 = 10 : 3 = 10x : 3x

=> 2nH2 = nHCl + 2nH2SO4 => 1,2 mol = 10x + 2.3x

=> x = 0,075 mol

=> Trong muối hạt có : 0,225 mol SO42- với 0,75 mol Cl- ; ion kyên loại

( bội nghịch ứng hết axit)

=> mmuối = 11,61 + 0,225.96 + 0,75.35,5 = 59,835g

Hoà chảy hết 7,74 gam hỗn hợp bột Mg, Al bằng 500ml hỗn hợp hỗn hợp HCl 1M với H2SO4 0,28M vừa đủ thu được dung dịch X . Cô cạn hỗn hợp X thu được lượng muối bột khan là:

A. 38,93 gam

B.103,85 gam

C.25,95 gam

D.77,86 gam

Đáp án A.

nHCl = 0,5 (mol), nH2SO4 = 0,14 (mol)

m muối bột = m KL + m nơi bắt đầu axit (Cl, SO4)

= 7,74 + 0,5.35,5 + 0,14.96 = 38,93 (g)

Hòa tung hết 5,805 gam các thành phần hỗn hợp bột kim loại: Mg, Al, Zn, Fe bởi số lượng vừa dùng 250 ml dung dịch tất cả hổn hợp axit HCl 1,5 M cùng H2SO4 0,45 M nhận được dung dịch X. Tổng khối lượng muối (gam) sản xuất thành sau phản bội ứng có quý hiếm ngay sát nhất với

A. 29

B. 30

C. 28

D. 31

Hòa tan hoàn toàn m gam hỗn hợp A bao gồm Fe và kim loại M ( hóa trị ko đổi) vào hỗn hợp HCl dư, thu được 1,008 lkhông nhiều khí (đktc) và dung dịch đựng 4,575 gam muối.

1. Tính khối lượng m.

2. Hòa tung không còn m gam các thành phần hỗn hợp A vào dung dịch đựng đôi khi nhị axit: HNO3 ( đặc) cùng H2SO4 ( khi đun nóng) thu được 1,8816 lít các thành phần hỗn hợp B bao gồm 2 khí (đktc). Tỉ kăn năn của tất cả hổn hợp B so với H2 bởi 25,25. Xác định kim loại M hiểu được vào dung dịch sinh sản thành ko đựng muối bột amoni.

Câu 1


*

Áp dụng định hiện tượng bảo toàn nguyên

tố H ta có:

nHCl = 2nH2 = 2.0,045 = 0,09 mol

Áp dụng định phương pháp bảo toàn khối lượng

ta có: mA + mHCl = m muối + mH2

=> m = m muối hạt + mH2 – mA = 4,575 + 0,045.2 – 0,09.36,5 = 1,38 (gam)

Câu 2


*

Do mang lại kim loại phản nghịch ứng với H2SO4 đặc với HNO3 sệt đề xuất khí hình thành là SO2 với NO2.

Áp dụng phương thức con đường chéo cánh ta có:

SO2: 64 4,5

50,5

NO2: 46 13,5

→nSO2=nNO2=4,513,5=13


*

Đặt số mol của Fe với M theo thứ tự là x với y (mol)

- lúc cho tất cả hổn hợp tính năng với HCl:

sắt + 2HCl → FeCl2 + H2

x x (mol)

M + nHCl → MCln + 0,5nH2

y 0,5ny (mol)

nH2 = 0,045 => x + 0,5ny = 0,045 (1)

- Khi đến hỗn hợp tác dụng với HNO3 quánh và H2SO4 đặc:

Ta tất cả những bán phản nghịch ứng lão hóa – khử:

Fe → Fe3+ + 3e

x 3x

M → Mn+ + ne

y ny

S+6 + 2e → S+4 (SO2)

0,021 0,042

N+5 + 1e → N+4 (NO2)

0,063 0,063

Áp dụng định chế độ bảo toàn electron ta có: 3x + ny = 0,042 + 0,063 hay 3x + ny = 0,105 (2)