Hòa tan hoàn toàn 1 28 gam cu

Hòa rã trọn vẹn 1,28 g Cu vào 12,6 gam dd HNO3 60% thu được dung dịch X. Cho X công dụng trọn vẹn cùng với 105ml hỗn hợp KOH 1M, kế tiếp thanh lọc vứt kết tủa nhận được dung dịch Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z cho khối lượng không đổi, chiếm được 8,78 gam chất rắn. Nồng độ phần trăm của Cu(NO3)2 trong X là:


*

∑nKOH = a + b = 0,105 (1)

∑ mrắn = 85a + 56b = 8,78 (2)

Từ (1) cùng (2) => a = ? ; b =?

Bảo toàn electron => Kết luận được N+5 bị khử thành NO cùng NO2 => tìm kiếm số mol từng khí

=> mdd X = mCu + mdd HNO3 – m khí

=> C% Cu(NO3)2 = ?


*

∑nKOH = a + b = 0,105 (1)

∑ mrắn = 85a + 56b = 8,78 (2)

Từ (1) cùng (2) => a = 0,1 (mol) ; b = 0,005 (mol)

nKNO3 tạo nên từ Cu(NO3)2 = 0,04 (mol)

=> nKNO3 tạo thành từ HNO3 dư = 0,1 – 0,04 = 0,06 (mo)

=> nHNO3 dư = 0,12- 0,06 = 0,06 (mol)

=> nHNO3 bị khử = 0,06 – 0,02.2 = 0,02 (mol)

Với ne( Cu nhường) = 2.nCu = 0,04 (mol) => Trung bình mỗi N+5 dìm 0,04/0,02 = 2e

=> Tạo NO2 (1e) với NO ( 3e)

=> nNO = nNO2 = 0,02/ 2= 0,01(mol)

Vậy mdd X = mCu + mdd HNO3 – m khí = 1,28 + 12,6 – 0,01.30 – 0,01.46 = 13,12 (g)

=> C% Cu(NO3)2 = <( 0,02.188) : 13,12>.100% = 28,66%


Đáp án yêu cầu chọn là: a


...

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 1 28 gam cu


Những bài tập có liên quan


Tổng hợp bài tập nitơ - photpho xuất xắc cùng cạnh tranh Luyện Ngay
*
*
*
*
*
*
*
*

Câu hỏi liên quan


Hòa chảy hoàn toàn 4,8 gam kim loại M (biết M chỉ bao gồm một hóa trị duy nhất) vào hỗn hợp axit HNO3dư, thu được hỗn hợp A. Chia A thành 2 phần đều nhau.

- Phần 1: mang lại chức năng cùng với NaOH dư được kết tủa B. Nung B mang đến trọng lượng không đổi thu được 4,0 gam oxit kim loại.

- Phần 2: cô cạn ở điều kiện phù hợp chiếm được 25,6 gam một muối hạt X độc nhất vô nhị. Muối X bao gồm bí quyết phân tử là


Nung hỗn hợp rắn A có a mol Mg với 0,25 mol Cu(NO3)2,sau một thời gian thu được chất rắn B với 10,08 lít khí các thành phần hỗn hợp D bao gồm NO2và O2. Hòa chảy trả tòa B vào hỗn hợp cất 1,3 mol HCl (vừa đủ), nhận được dung dịch X chỉ đựng m gam hỗn hợp muối hạt clorua cùng 1,12 lít các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả N2với H2có tỉ khối đối với hidro là 11,4. Biết những thể tích số đông làm việc đktc. Giá trị của m gần nhất cùng với :


Lấy 240 ml hỗn hợp gồm NaOH 1,6M với KOH 1M công dụng không còn cùng với dung dịch H3PO4nhận được dung dich X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cô cạn nhận được đôi mươi,544 gam các thành phần hỗn hợp muối hạt khan.

- Phần 2: Cho tác dụng với hỗn hợp CaCl2(dư) thu được m gam kết tủa.

Xem thêm: Long Tương Tương ( Chu Thánh Y Sinh Năm Bao Nhiêu, Huỳnh Thánh Y Và Chiếc Áo Cưới 10 Năm Đợi Chờ

Giá trị của m là


Hòa tan hoàn toàn 3,6 gam Mg vào 500 ml dung dịch HNO30,8M, phản nghịch ứng chấm dứt nhận được 448 ml một khí X (ngơi nghỉ dktc) với hỗn hợp Y tất cả cân nặng lớn hơn khối lượng dung dịch HNO3ban đầu là 3,04 gam. Để phản ứng không còn cùng với những hóa học vào Y phải toàn diện V ml dung dịch NaOH 2M. Giá trị của V là


Cho 8,64 gam Mg vào dung dịch hỗn hợp NaNO3cùng H2SO4, đun nhẹ các thành phần hỗn hợp phản bội ứng, thuở đầu tạo nên thành phầm khử là khí NO, tiếp nối thấy bay ra khí ko màu X. Sau lúc những phản ứng kết thúc thấy sót lại 4,08 gam hóa học rắn ko rã. Biết rằng tổng thể và toàn diện tích của nhì khí NO cùng X là một,792 lkhông nhiều (đktc) với tổng trọng lượng là 1 trong những,84 gam. Cô cạn cẩn thận hỗn hợp sau bội nghịch ứng thu được m gam hóa học muối khan. Giá trị làm sao sau đây sát với m nhất?


Hòa tan hoàn toàn 1,28 g Cu vào 12,6 gam dd HNO360% nhận được dung dịch X. Cho X tính năng trọn vẹn với 105ml hỗn hợp KOH 1M, tiếp nối thanh lọc vứt kết tủa chiếm được dung dịch Y. Cô cạn Y được chất rắn Z. Nung Z cho trọng lượng không thay đổi, chiếm được 8,78 gam chất rắn. Nồng độ Xác Suất của Cu(NO3)2trong X là:


Từ 5,299 kilogam quặng photphorit đựng 78% Ca3(PO4)2còn sót lại là tạp hóa học trơ người ta thực hiện pha chế axit photphoric cùng với năng suất cả quy trình là 75%. Lấy 0,5% axit nhận được kết hợp vào nước rồi trộn với 100 ml dung dịch NaOH xM nhận được dung dịch X. Cô cạn cẩn thận hỗn hợp X chiếm được 17,2 gam hóa học rắn. Giá trị gần đúng của x là


Nhiệt phân trọn vẹn đôi mươi,2 gam tất cả hổn hợp tất cả Cu(NO3)2với Fe(NO3)2thu được tất cả hổn hợp khí X. Dẫn thảnh thơi hỗn hợp khí X vào nước (không tồn tại ko khí), sau khoản thời gian các bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn nhận được 2 lkhông nhiều hỗn hợp Y và còn 0,448 lít khí (đktc) thoát ra. pH của hỗn hợp Y là


Cho m gam P2O5vào dung dịch đựng 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được hỗn hợp X. Cô cạn X, chiếm được 13,9 gam tất cả hổn hợp hóa học rắn khan. Giá trị của m là


Cho x mol N2với 12 mol H2vào trong bình bí mật. Tại thời điểm cân bằng thấy có 6 mol NH3chế tạo ra thành.Tính công suất của phản ứng tổng thích hợp NH3trên.Biết công suất tầm thường của phản ứng là 75%. Tìm x?


Hòa tung không còn các thành phần hỗn hợp X gồm Al, Mg cùng Al(NO3)3 trong dung dịch chứa NaHSO4 và 0,06 mol NaNO3. Sau bội phản ứng chiếm được dung dịch Y chỉ chứa 115,28 gam những muối dung hòa và V lít (đktc) hỗn hợp khí T tất cả H2 cùng N2O (tỉ lệ thành phần mol 1:1). Y chức năng về tối đa cùng với 36,8 gam NaOH vào hỗn hợp và nhận được 13,92 gam kết tủa. Giá trị của V là


Đun rét m gam tất cả hổn hợp Cu và Fe cùng với tỉ lệ trọng lượng khớp ứng là 7 : 3 với cùng một lượng hỗn hợp HNO3. Sau Lúc kết thúc phản bội ứng nhận được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X cùng 5,6 lkhông nhiều (đktc) hỗn hợp thành phầm khử tất cả NO cùng NO2. Biết lưọng HNO3 vẫn làm phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là


Lấy m gam hỗn hợp rắn có Mg, Zn, FeCO3, FeS2(trong những số ấy ngulặng tố oxi chiếm phần 16,71% cân nặng láo lếu hợp) nung trong bình cất 0,16 mol O2, sau làm phản ứng trọn vẹn chiếm được tất cả hổn hợp rắn X ko đựng nguyên ổn tố sulfur cùng các thành phần hỗn hợp khí Y (tất cả tỉ kân hận so với H2là 27). Cho X vào hỗn hợp cất 0,72 mol HCl và 0,03 mol NaNO3, sau làm phản ứng trọn vẹn thấy hỗn hợp thu được chỉ cất muối clorua với 1,12 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp nhì khí thoát ra tất cả cân nặng là 0,66 gam (trong những số ấy gồm một khí hóa nâu xung quanh ko khí). Giá trị của m gần nhất với cái giá trị như thế nào bên dưới đây?


Hòa rã trọn vẹn 16,4g hỗn hợp X gồm FeO, Fe3O4 , Cu (trong số ấy FeO chiếm phần 1/3 tổng cộng mol các thành phần hỗn hợp X) vào hỗn hợp NaNO3 cùng HCl, nhận được hỗn hợp Y chỉ cất những muối hạt clorua và 0,896 lit NO (thành phầm khử độc nhất vô nhị của N+5, dktc). Mặt không giống hòa hợp trọn vẹn 16,4g các thành phần hỗn hợp X trên trong hỗn hợp HCl nhận được hỗn hợp Z chỉ chứa 3 muối hạt tất cả tổng cân nặng là 29,6g. Trộn hỗn hợp Y cùng với hỗn hợp Z thì thu được hỗn hợp T. Cho dung dịch AgNO3 tới dư vào hỗn hợp T thu được m gam kết tủa . Biết các phản ứng xảy ra trọn vẹn. Giá trị của m gần nhất cùng với :


Cho m1 gam các thành phần hỗn hợp X cất Al, Fe(NO3)2 cùng 0,1 mol Fe3O4 rã hết trong dung dịch chứa 1,025 mol H2SO4. Sau bội phản ứng thu được 5,04 lkhông nhiều (đktc) hỗn hợp khí Y tất cả nhì khí trong số đó bao gồm một khí hóa nâu xung quanh không khí và dung dịch Z chỉ đựng các muối trung hòa bao gồm khối lượng là 132,5 gam. Biết tỉ kân hận của Y so với H2 là 31/3. Cho một lượng vùa dùng BaCl2 vào Z sau khi các bội phản ứng xẩy ra dứt cho thêm tiếp AgNO3 dư vào thì nhận được m2 gam kết tủa. Biết các làm phản ứng trọn vẹn. Giá trị của tổng m1 + m2 là


Hòa chảy trọn vẹn 192,07 gam hỗn hợp NaHSO4 cùng Fe(NO3)3 vào nước được dung dịch X. Cho m gam tất cả hổn hợp Y tất cả Mg, Al, MgO với Al2O3( trong số đó oxi chỉ chiếm 30% về kăn năn lượng) tan không còn vào X. Sau khi các phản nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn chiếm được hỗn hợp chỉ cất muối hạt hòa hợp và 2,016 lít các thành phần hỗn hợp khí T gồm tổng cân nặng 1,84 gam gồm 5 khí đktc, trong những số ấy H2,N2O, NOgấp đôi lượt có số mol là 0,04; 0,01; 0,01. Cho BaCl2 dư vào Z chiếm được 356,49 gam kết tủa. Giá trị của m ngay sát nhất với cái giá trị nào sau đây?


Hòa rã không còn một tất cả hổn hợp Q đựng 0,6 mol Fe3O4; 0,5 mol Fe; 0,4 mol CuO vào một dung dịch tất cả hổn hợp bao gồm HCl 3,7M; HNO3 4,7M. Sau lúc phản bội ứng hoàn toàn nhận được dung dịch Y trong số đó chỉ chứa muối bột Fe3+ với muối Cu2+và khí NO (là thành phầm khử duy nhất). Tổng khối lượng muối trong dung dịch Y là


Hòa tung 11,6 gam tất cả hổn hợp A bao gồm Fe với Cu vào 87,5 gam hỗn hợp HNO3 50,4%, sau khoản thời gian sắt kẽm kim loại rã hết chiếm được dung dịch X và V lkhông nhiều (đktc) hỗn hợp khí B (gồm hai hóa học khí gồm tỉ lệ số mol 3:2). Cho 500 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X nhận được kết tủa Y với dung dịch Z. Lọc rước Y rồi nung trong bầu không khí mang đến cân nặng ko đổi nhận được 16,0 gam chất rắn. Cô cạn hỗn hợp Z nhận được hóa học rắn T. Nung T mang đến trọng lượng ko thay đổi thu được 41,05 gam hóa học rắn. Biết những phản nghịch ứng xảy ra trọn vẹn. Nồng độ xác suất của Fe(NO3)2 vào X là


Hỗn hòa hợp X gồm Mg, Al, MgO, Al2O3. Hòa chảy m gam các thành phần hỗn hợp X bằng hỗn hợp HCl vừa đủ thì nhận được dung dịch cất m + 70,295 gam muối bột. Cho 2m gam X công dụng với dung dịch H2SO4 quánh, lạnh, dư nhận được 26,656 lít SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Nếu mang lại 3m gam X công dụng cùng với dung dịch HNO3 loãng, dư nhận được 11,424 lít hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) tất cả tỉ khối hận so với H2 là 318/17 và dung dịch Y chứa 486,45 gam muối hạt. Giá trị m gần nhất với mức giá trị như thế nào sau đây?


Hòa tan trọn vẹn m gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm Mg, sắt, FeCO3, Cu(NO3)2 vào hỗn hợp cất NaNO3 (0,045 mol) cùng hỗn hợp H2SO4 chiếm được dung dịch Y chỉ chứa 62,605 gam muối bột dung hòa (không có ion Fe3+) với 3,808 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp khí Z (trong các số ấy có 0,02 mol khí H2). Tỉ khối của Z đối với O2 là 19/17. Thêm hỗn hợp NaOH 1M vào Y đến lúc nhận được kết tủa lớn nhất là 31,72 gam thì vừa hết 865 ml. Mặt không giống, mang lại Y tác dụng vừa đủ với dung dịch BaCl2 được dung dịch T. Cho lượng dư hỗn hợp AgNO3 vào T chiếm được tổng 256,04 gam kết tủa. Phần trăm khối lượng của Mg trong X là


Hòa tan hết 7,44 gam các thành phần hỗn hợp gồm Mg, MgO, Fe, Fe2O3 vào hỗn hợp chứa 0,4 mol HCl cùng 0,05 mol NaNO3, sau thời điểm những phản ứng xẩy ra trọn vẹn nhận được dung dịch X đựng 22,47 gam muối bột cùng 0,448 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí tất cả NO, N2 bao gồm tỉ kân hận so với H2 bằng 14,5. Cho hỗn hợp NaOH (dư) vào hỗn hợp X chiếm được kết tủa Y, mang Y nung vào không gian cho trọng lượng không thay đổi thu được 9,6 gam hóa học rắn. Mặt khác, ví như mang lại dung dịch X tác dụng cùng với dung dịch AgNO3 (dư) thu được m gam kết tủa. Biết chất rã trong X chỉ đựng hỗn hợp những muối bột. Giá trị của m là


Cho hỗn hợp A tất cả sắt và Fe2O3 tác dụng với hỗn hợp X bao gồm H2SO4 với NaNO3, sau phản ứng nhận được 0,896 lít khí NO (đktc) và hỗn hợp Y chỉ cất các muối bột. Cho dung dịch Y công dụng với hỗn hợp Ba(OH)2 dư thu được 69,13 gam kết tủa. Cho dung dịch Y công dụng cùng với dung dịch HCl dư thu được 0,224 lkhông nhiều khí NO với hỗn hợp Z. Biết dung dịch Z không có công dụng phản bội ứng với hỗn hợp X, NO là sản phẩm khử nhất của N+5. Phần trăm cân nặng của sắt vào hỗn hợp lúc đầu ngay sát nhất với cái giá trị nào sau đây?


Hòa rã hết 16,58 gam các thành phần hỗn hợp X có Al, Mg, sắt, FeCO3 vào dung dịch đựng 1,16 mol NaHSO4 cùng 0,24 mol HNO3, nhận được dung dịch Z (chỉ cất muối hạt trung hòa) với 6,89 gam các thành phần hỗn hợp khí Y gồm CO2, N2, NO, H2 (vào Y tất cả 0,035 mol H2 cùng tỉ lệ mol NO : N2 = 2 : 1). Dung dịch Z phản bội ứng tối đa với một,46 mol NaOH, thanh lọc đem kết tủa lấy nung trong không gian cho tới khối lượng không đổi nhận được 8,8 gam chất rắn. Biết các làm phản ứng xẩy ra hoàn toàn. Phần trăm trọng lượng Fe đối kháng chất trong X là:


Cho 3,5a gam các thành phần hỗn hợp X tất cả C với S tính năng với lượng dư hỗn hợp HNO3 quánh, lạnh, thu được tất cả hổn hợp khí Y gồm NO2 cùng CO2 rất có thể tích 3,584 lít (đktc). Dẫn toàn cục Y qua bình đựng hỗn hợp nước vôi vào dư chiếm được 12,5a gam kết tủa. Biết các phản bội ứng xẩy ra trọn vẹn. Giá trị của a là:


Hòa tung hết 2,72 gam tất cả hổn hợp X gồm: FeS2, FeS, sắt, CuS cùng Cu trong 500 ml hỗn hợp HNO3 1M, sau khoản thời gian kết thúc những bội phản ứng chiếm được dung dịch Y với 0,07 mol một hóa học khí. Cho Y chức năng cùng với lượng dư dung dịch BaCl2 thu được 4,66 gam kết tủa. Mặt khác, dung dịch Y có thể phối hợp về tối nhiều m gam Cu. Biết trong những quá trình bên trên, sản phẩm khử nhất của N+5 là NO. Giá trị của m là


Hòa tan hết 11,02 gam các thành phần hỗn hợp X bao gồm FeCO3, Fe(NO3)2 và Al vào hỗn hợp Y cất KNO3 với 0,4 mol HCl, nhận được dung dịch Z cùng 2,688 lkhông nhiều (đktc) khí T có CO2, H2 và NO (bao gồm tỷ lệ mol tương ứng là 5 : 2 : 5). Dung dịch Z bội phản ứng được buổi tối nhiều với 0,45 mol NaOH. Nếu đến Z tác dụng cùng với dung dịch AgNO3 dư thì chiếm được m gam kết tủa. Biết những bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn và NO là thành phầm khử duy nhất của N+5 trong những phản bội ứng trên. Cho những Kết luận liên quan mang lại bài xích toán thù gồm:

(a) Khi Z công dụng với hỗn hợp KOH thì bao gồm khí thoát ra.

(b) Số mol khí H2 vào T là 0,04 mol.

(c) Khối hận lượng Al vào X là một,62 gam.

(d) Thành phần phần trăm về trọng lượng của AgCl vào m gam kết tủa là 92,75%. 

Số kết luận đúng


*

Cơ quan liêu nhà quản: Công ty Cổ phần technology giáo dục Thành Phát


Tel: 0247.300.0559

gmail.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phnghiền cung cấp các dịch vụ social trực đường số 240/GP – BTTTT vày Sở tin tức cùng Truyền thông.