Hòa tan hoàn toàn 1 28g cu vào 12 6g dung dịch hno3 60

Hòa tung hoàn toàn 1,28 g Cu vào 12,6 gam dd HNO360% thu được hỗn hợp X. Cho X tính năng hoàn toàn cùng với 105ml dung dịch KOH 1M, tiếp đến thanh lọc bỏ kết tủa thu được hỗn hợp Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z mang lại trọng lượng ko thay đổi, thu được 8,78 gam hóa học rắn. Nồng độ Xác Suất của Cu(NO3)2vào X là:

Pmùi hương pháp giải


*

∑nKOH= a + b = 0,105 (1)

∑ mrắn= 85a + 56b = 8,78 (2)

Từ (1) và (2) => a = ? ; b =?

Bảo toàn electron => kết luận được N+5bị khử thành NO và NO2=> tìm số mol từng khí

=> mdd X= mCu+ mdd HNO3– mkhí

=> C% Cu(NO3)2= ?

Lời giải của GV thithptquocgia2016.com


*

∑nKOH= a + b = 0,105 (1)

∑ mrắn= 85a + 56b = 8,78 (2)

Từ (1) với (2) => a = 0,1 (mol) ; b = 0,005 (mol)

nKNO3tạo ra từ bỏ Cu(NO3)2= 0,04 (mol)

=> nKNO3tạo nên trường đoản cú HNO3dư = 0,1 – 0,04 = 0,06 (mo)

=> nHNO3dư = 0,12- 0,06 = 0,06 (mol)

=> nHNO3bị khử= 0,06 – 0,02.2 = 0,02 (mol)

Với ne( Cu nhường)= 2.nCu= 0,04 (mol) => Trung bình mỗi N+5nhấn 0,04/0,02 = 2e

=> Tạo NO2(1e) với NO ( 3e)

=> nNO= nNO2= 0,02/ 2= 0,01(mol)

Vậy mdd X= mCu+ mdd HNO3– mkhí= 1,28 + 12,6 – 0,01.30 – 0,01.46 = 13,12 (g)

=> C% Cu(NO3)2= .100% = 28,66%

Đáp án phải lựa chọn là: a

...

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 1 28g cu vào 12 6g dung dịch hno3 60

quý khách đang xem: Hòa tan trọn vẹn 1 28 gam cu


*

*

*

Câu hỏi liên quan

Hòa chảy trọn vẹn 4,8 gam sắt kẽm kim loại M (biết M chỉ bao gồm một hóa trị duy nhất) vào hỗn hợp axit HNO3dư, chiếm được dung dịch A. Chia A thành 2 phần đều bằng nhau.

Xem thêm:

- Phần 1: cho tác dụng cùng với NaOH dư được kết tủa B. Nung B cho cân nặng không thay đổi thu được 4,0 gam oxit kim loại.

- Phần 2: cô cạn sinh hoạt ĐK phù hợp thu được 25,6 gam một muối bột X độc nhất. Muối X tất cả công thức phân tử là

Nung hỗn hợp rắn A có a mol Mg với 0,25 mol Cu(NO3)2,sau đó 1 thời hạn chiếm được hóa học rắn B cùng 10,08 lkhông nhiều khí các thành phần hỗn hợp D có NO2và O2. Hòa rã hoàn tòa B vào hỗn hợp chứa 1,3 mol HCl (vừa đủ), chiếm được hỗn hợp X chỉ chứa m gam tất cả hổn hợp muối bột clorua và 1,12 lít hỗn hợp khí Y có N2với H2có tỉ khối đối với hidro là 11,4. Biết những thể tích mọi sinh sống đktc. Giá trị của m gần nhất với :

Lấy 240 ml hỗn hợp bao gồm NaOH 1,6M với KOH 1M chức năng không còn với hỗn hợp H3PO4nhận được dung dich X. Chia X thành 2 phần bằng nhau:

- Phần 1: Cô cạn nhận được trăng tròn,544 gam các thành phần hỗn hợp muối hạt khan.

Giá trị của m là

Hòa tung trọn vẹn 3,6 gam Mg trong 500 ml dung dịch HNO30,8M, làm phản ứng kết thúc thu được 448 ml một khí X (làm việc dktc) với hỗn hợp Y có trọng lượng to hơn khối lượng hỗn hợp HNO3lúc đầu là 3,04 gam. Để bội nghịch ứng hết với những hóa học vào Y đề nghị trọn vẹn V ml dung dịch NaOH 2M. Giá trị của V là

Cho 8,64 gam Mg vào hỗn hợp hỗn hợp NaNO3cùng H2SO4, đun dịu hỗn hợp phản ứng, thuở đầu tạo thành sản phẩm khử là khí NO, kế tiếp thấy thoát ra khí không màu sắc X. Sau lúc các làm phản ứng ngừng thấy còn lại 4,08 gam hóa học rắn ko tan. Biết rằng tổng thể tích của nhị khí NO cùng X là 1 trong,792 lkhông nhiều (đktc) với tổng khối lượng là 1 trong những,84 gam. Cô cạn cẩn thận dung dịch sau làm phản ứng nhận được m gam chất muối bột khan. Giá trị như thế nào dưới đây ngay sát cùng với m nhất?

Hòa chảy hoàn toàn 1,28 g Cu vào 12,6 gam dd HNO360% nhận được hỗn hợp X. Cho X tính năng hoàn toàn cùng với 105ml dung dịch KOH 1M, kế tiếp thanh lọc bỏ kết tủa nhận được dung dịch Y. Cô cạn Y được hóa học rắn Z. Nung Z cho cân nặng không đổi, nhận được 8,78 gam hóa học rắn. Nồng độ Xác Suất của Cu(NO3)2vào X là:

Từ 5,299 kg quặng photphorit đựng 78% Ca3(PO4)2sót lại là tạp hóa học trơ fan ta thực hiện điều chế axit photphoric cùng với năng suất cả quy trình là 75%. Lấy 0,5% axit chiếm được tổng hợp vào nước rồi trộn với 100 ml dung dịch NaOH xM thu được hỗn hợp X. Cô cạn cảnh giác hỗn hợp X thu được 17,2 gam hóa học rắn. Giá trị gần đúng của x là

Nhiệt phân trọn vẹn 20,2 gam hỗn hợp gồm Cu(NO3)2và Fe(NO3)2thu được các thành phần hỗn hợp khí X. Dẫn nhàn rỗi các thành phần hỗn hợp khí X vào nước (không có ko khí), sau thời điểm những phản bội ứng xẩy ra hoàn toàn thu được 2 lít hỗn hợp Y cùng còn 0,448 lít khí (đktc) bay ra. pH của hỗn hợp Y là

Cho m gam P2O5vào hỗn hợp cất 0,1 mol NaOH và 0,05 mol KOH, thu được dung dịch X. Cô cạn X, thu được 13,9 gam tất cả hổn hợp chất rắn khan. Giá trị của m là

Cho x mol N2với 12 mol H2vào trong bình kín đáo. Tại thời khắc cân bằng thấy có 6 mol NH3tạo thành.Tính công suất của bội phản ứng tổng thích hợp NH3bên trên.Biết công suất chung của phản bội ứng là 75%. Tìm x?

Hòa rã không còn các thành phần hỗn hợp X gồm Al, Mg với Al(NO3)3 vào hỗn hợp đựng NaHSO4 và 0,06 mol NaNO3. Sau làm phản ứng thu được dung dịch Y chỉ đựng 115,28 gam những muối hạt hòa hợp và V lít (đktc) tất cả hổn hợp khí T có H2 với N2O (tỉ lệ mol 1:1). Y chức năng tối đa cùng với 36,8 gam NaOH vào hỗn hợp và thu được 13,92 gam kết tủa. Giá trị của V là

Đun nóng m gam hỗn hợp Cu cùng sắt với tỉ lệ cân nặng khớp ứng là 7 : 3 với một lượng hỗn hợp HNO3. Sau khi ngừng bội nghịch ứng thu được 0,75m gam chất rắn, dung dịch X với 5,6 lít (đktc) tất cả hổn hợp thành phầm khử có NO và NO2. Biết lưọng HNO3 sẽ làm phản ứng là 44,1 gam. Giá trị của m là

Lấy m gam tất cả hổn hợp rắn gồm Mg, Zn, FeCO3, FeS2(trong những số ấy nguyên ổn tố oxi chỉ chiếm 16,71% khối lượng láo hợp) nung vào bình chứa 0,16 mol O2, sau phản bội ứng trọn vẹn thu được tất cả hổn hợp rắn X ko cất nguyên tố lưu hoàng và các thành phần hỗn hợp khí Y (gồm tỉ kân hận so với H2là 27). Cho X vào dung dịch đựng 0,72 mol HCl cùng 0,03 mol NaNO3, sau bội phản ứng hoàn toàn thấy dung dịch nhận được chỉ chứa muối clorua cùng 1,12 lkhông nhiều (đktc) tất cả hổn hợp nhị khí bay ra bao gồm cân nặng là 0,66 gam (trong các số ấy tất cả một khí hóa nâu ngoài ko khí). Giá trị của m gần nhất với cái giá trị làm sao bên dưới đây?

Hòa tung hoàn toàn 16,4g tất cả hổn hợp X gồm FeO, Fe3O4 , Cu (trong đó FeO chiếm 1/3 tổng số mol các thành phần hỗn hợp X) vào hỗn hợp NaNO3 với HCl, chiếm được hỗn hợp Y chỉ đựng những muối bột clorua và 0,896 lit NO (sản phẩm khử duy nhất của N+5, dktc). Mặt không giống hòa hợp trọn vẹn 16,4g tất cả hổn hợp X bên trên vào hỗn hợp HCl chiếm được hỗn hợp Z chỉ cất 3 muối có tổng khối lượng là 29,6g. Trộn dung dịch Y cùng với dung dịch Z thì thu được hỗn hợp T. Cho dung dịch AgNO3 tới dư vào dung dịch T thu được m gam kết tủa . Biết các phản ứng xảy ra trọn vẹn. Giá trị của m sát nhất cùng với :

Cho m1 gam các thành phần hỗn hợp X chứa Al, Fe(NO3)2 với 0,1 mol Fe3O4 tung không còn trong dung dịch cất 1,025 mol H2SO4. Sau phản nghịch ứng thu được 5,04 lít (đktc) các thành phần hỗn hợp khí Y tất cả hai khí trong những số ấy có một khí hóa nâu quanh đó không khí và hỗn hợp Z chỉ cất các muối bột trung hòa bao gồm khối lượng là 132,5 gam. Biết tỉ kân hận của Y so với H2 là 31/3. Cho một lượng vừa đủ BaCl2 vào Z sau khoản thời gian những bội nghịch ứng xẩy ra hoàn thành cho tiếp AgNO3 dư vào thì nhận được m2 gam kết tủa. Biết những phản ứng hoàn toàn. Giá trị của tổng m1 + m2 là

Hòa tung hoàn toàn 192,07 gam các thành phần hỗn hợp NaHSO4 và Fe(NO3)3 vào nước được hỗn hợp X. Cho m gam các thành phần hỗn hợp Y có Mg, Al, MgO với Al2O3( trong số đó oxi chỉ chiếm 30% về khối lượng) rã hết vào X. Sau Khi những làm phản ứng xẩy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp chỉ chứa muối hòa hợp và 2,016 lkhông nhiều hỗn hợp khí T có tổng cân nặng 1,84 gam có 5 khí đktc, trong số ấy H2,N2O, NO2 lần lượt bao gồm số mol là 0,04; 0,01; 0,01. Cho BaCl2 dư vào Z thu được 356,49 gam kết tủa. Giá trị của m ngay sát nhất với mức giá trị làm sao sau đây?

Hòa tung hết một các thành phần hỗn hợp Q cất 0,6 mol Fe3O4; 0,5 mol Fe; 0,4 mol CuO vào một hỗn hợp các thành phần hỗn hợp tất cả HCl 3,7M; HNO3 4,7M. Sau lúc bội phản ứng hoàn toàn thu được dung dịch Y trong những số ấy chỉ chứa muối hạt Fe3+ và muối hạt Cu2+và khí NO (là sản phẩm khử duy nhất). Tổng cân nặng muối hạt vào dung dịch Y là

Hòa tan 11,6 gam hỗn hợp A tất cả Fe và Cu vào 87,5 gam hỗn hợp HNO3 50,4%, sau khoản thời gian sắt kẽm kim loại tung hết nhận được hỗn hợp X với V lít (đktc) hỗn hợp khí B (tất cả nhị chất khí có tỉ trọng số mol 3:2). Cho 500 ml dung dịch KOH 1M vào dung dịch X nhận được kết tủa Y cùng dung dịch Z. Lọc mang Y rồi nung vào không gian cho trọng lượng ko thay đổi thu được 16,0 gam hóa học rắn. Cô cạn hỗn hợp Z nhận được chất rắn T. Nung T mang đến cân nặng không đổi thu được 41,05 gam chất rắn. Biết các phản ứng xẩy ra trọn vẹn. Nồng độ Phần Trăm của Fe(NO3)2 vào X là

Hỗn phù hợp X bao gồm Mg, Al, MgO, Al2O3. Hòa tung m gam tất cả hổn hợp X bởi dung dịch HCl đầy đủ thì nhận được hỗn hợp chứa m + 70,295 gam muối bột. Cho 2m gam X công dụng với dung dịch H2SO4 sệt, rét, dư chiếm được 26,656 lít SO2 (đktc, thành phầm khử duy nhất). Nếu mang đến 3m gam X chức năng với hỗn hợp HNO3 loãng, dư nhận được 11,424 lít các thành phần hỗn hợp khí NO và N2O (đktc) gồm tỉ khối so với H2 là 318/17 và dung dịch Y chứa 486,45 gam muối bột. Giá trị m gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây?

Hòa chảy trọn vẹn m gam hỗn hợp X gồm Mg, sắt, FeCO3, Cu(NO3)2 vào dung dịch chứa NaNO3 (0,045 mol) cùng dung dịch H2SO4 chiếm được hỗn hợp Y chỉ chứa 62,605 gam muối bột hòa hợp (không tồn tại ion Fe3+) cùng 3,808 lít (đktc) tất cả hổn hợp khí Z (trong những số ấy gồm 0,02 mol khí H2). Tỉ kân hận của Z đối với O2 là 19/17. Thêm dung dịch NaOH 1M vào Y đến lúc nhận được kết tủa lớn nhất là 31,72 gam thì vừa hết 865 ml. Mặt khác, đến Y chức năng trọn vẹn với hỗn hợp BaCl2 được hỗn hợp T. Cho lượng dư dung dịch AgNO3 vào T thu được tổng 256,04 gam kết tủa. Phần trăm trọng lượng của Mg vào X là

Hòa tan hết 7,44 gam tất cả hổn hợp gồm Mg, MgO, Fe, Fe2O3 vào hỗn hợp đựng 0,4 mol HCl với 0,05 mol NaNO3, sau thời điểm những bội nghịch ứng xẩy ra trọn vẹn thu được hỗn hợp X đựng 22,47 gam muối bột với 0,448 lít (đktc) hỗn hợp khí bao gồm NO, N2 tất cả tỉ khối so với H2 bằng 14,5. Cho dung dịch NaOH (dư) vào hỗn hợp X thu được kết tủa Y, mang Y nung trong không khí cho trọng lượng ko đổi thu được 9,6 gam chất rắn. Mặt không giống, nếu như đến dung dịch X công dụng cùng với dung dịch AgNO3 (dư) chiếm được m gam kết tủa. Biết hóa học tan trong X chỉ chứa tất cả hổn hợp các muối. Giá trị của m là

Cho hỗn hợp A tất cả Fe cùng Fe2O3 tác dụng cùng với hỗn hợp X gồm H2SO4 và NaNO3, sau phản bội ứng nhận được 0,896 lít khí NO (đktc) cùng dung dịch Y chỉ đựng các muối. Cho hỗn hợp Y tính năng cùng với dung dịch Ba(OH)2 dư thu được 69,13 gam kết tủa. Cho hỗn hợp Y tác dụng cùng với hỗn hợp HCl dư nhận được 0,224 lkhông nhiều khí NO cùng dung dịch Z. Biết hỗn hợp Z ko có công dụng làm phản ứng với dung dịch X, NO là thành phầm khử độc nhất vô nhị của N+5. Phần trăm cân nặng của sắt vào hỗn hợp ban đầu gần nhất với mức giá trị làm sao sau đây?

Hòa tung không còn 16,58 gam các thành phần hỗn hợp X gồm Al, Mg, sắt, FeCO3 vào hỗn hợp đựng 1,16 mol NaHSO4 cùng 0,24 mol HNO3, thu được dung dịch Z (chỉ cất muối trung hòa) và 6,89 gam tất cả hổn hợp khí Y tất cả CO2, N2, NO, H2 (trong Y bao gồm 0,035 mol H2 cùng tỉ lệ thành phần mol NO : N2 = 2 : 1). Dung dịch Z phản nghịch ứng tối đa với cùng 1,46 mol NaOH, lọc mang kết tủa đem nung trong không khí tới cân nặng ko thay đổi thu được 8,8 gam chất rắn. Biết các bội nghịch ứng xảy ra trọn vẹn. Phần trăm cân nặng Fe 1-1 hóa học vào X là:

Cho 3,5a gam tất cả hổn hợp X bao gồm C cùng S tác dụng với lượng dư dung dịch HNO3 quánh, nóng, chiếm được hỗn hợp khí Y gồm NO2 cùng CO2 hoàn toàn có thể tích 3,584 lít (đktc). Dẫn tổng thể Y qua bình đựng hỗn hợp nước vôi trong dư nhận được 12,5a gam kết tủa. Biết những phản ứng xảy ra trọn vẹn. Giá trị của a là:

Hòa rã không còn 2,72 gam hỗn hợp X gồm: FeS2, FeS, sắt, CuS với Cu vào 500 ml hỗn hợp HNO3 1M, sau khi xong xuôi các bội phản ứng thu được dung dịch Y và 0,07 mol một chất khí. Cho Y tính năng với lượng dư hỗn hợp BaCl2 chiếm được 4,66 gam kết tủa. Mặt khác, hỗn hợp Y hoàn toàn có thể kết hợp buổi tối đa m gam Cu. Biết trong những quá trình trên, sản phẩm khử duy nhất của N+5 là NO. Giá trị của m là

Hòa rã không còn 11,02 gam các thành phần hỗn hợp X tất cả FeCO3, Fe(NO3)2 với Al vào hỗn hợp Y đựng KNO3 với 0,4 mol HCl, chiếm được hỗn hợp Z cùng 2,688 lít (đktc) khí T bao gồm CO2, H2 và NO (có phần trăm mol tương ứng là 5 : 2 : 5). Dung dịch Z bội nghịch ứng được về tối nhiều với 0,45 mol NaOH. Nếu mang lại Z chức năng cùng với hỗn hợp AgNO3 dư thì thu được m gam kết tủa. Biết các bội phản ứng xẩy ra hoàn toàn cùng NO là sản phẩm khử độc nhất của N+5 trong những bội nghịch ứng bên trên. Cho các kết luận liên quan mang đến bài bác tân oán gồm:

Home, Liên hệ Quảng cáo, Copyright © 2023 thithptquocgia2016.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết