Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp x gồm

*

Bạn đang xem: Hòa tan hoàn toàn 24 gam hỗn hợp x gồm

*

Hòa chảy hoàn toàn 24 gam tất cả hổn hợp X gồm MO, M(OH)2 và MCO3 (M là sắt kẽm kim loại tất cả hóa trị không đổi) vào 100 gam dung dịch H2SO4 39,2%, thu được một,12 lkhông nhiều khí (đktc) và hỗn hợp Y chỉ đựng một hóa học tan tốt nhất gồm độ đậm đặc 39,41%. Kyên ổn một số loại M là:


Đáp án C

*


Hòa tung hoàn toàn 3,22 gam hỗn hợp X tất cả Fe, Mg và Zn bằng 1 số lượng vừa đủ dung dịch H2SO4 loãng, thu được một,344 lkhông nhiều khí hidro (đktc) với hỗn hợp chứa m gam muối. Giá trị của m là:


Dẫn 3,36 lít khí H2S (đktc) vào 250ml dung dịch KOH 2M, sau khi bội phản ứng hoàn toàn chiếm được hỗn hợp X. Cô cạn dung dịch X chiếm được m gam rắn khan. Giá trị của m là:


Hòa tan trọn vẹn 5,5 gam hỗn hợp có Al và Fe vào lượng dư dung dịch H2SO4 loãng, nhận được 4,48 lkhông nhiều H2 (đktc). Thành phần xác suất cân nặng của Fe trong tất cả hổn hợp đầu là:


Xem thêm: Danh Hài Chiến Thắng Sinh Năm Bao Nhiêu Mới Nhất Tháng 3/2021

khi tổng hợp hidroxit sắt kẽm kim loại M(OH)2 bằng một lượng vùa dùng hỗn hợp H2SO4 20%, thu được dung dịch muối hòa hợp tất cả nồng độ 27,21%. Kyên ổn một số loại M là:


Cho m gam các thành phần hỗn hợp X gồm Al, Cu vào dung dịch H2SO4 loãng (dư), thu được 6,72 lít khí (đktc). Nếu mang đến m gam tất cả hổn hợp X bên trên vào trong 1 lượng dư hỗn hợp H2SO4 (quánh, nguội), chiếm được 6,72 lkhông nhiều khí SO2 (thành phầm khử độc nhất vô nhị, nghỉ ngơi đktc). Giá trị của m là:


CHỈ CÒN 250K 1 KHÓA HỌC BẤT KÌ TỪ LỚP.. 3-12, thithptquocgia2016.com HỖ TRỢ DỊCH COVID
*

*

*