HỖN HỢP X GỒM FE(NO3)2 CU(NO3)2 VÀ AGNO3

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hỗn vừa lòng X bao gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2 cùng AgNO3. Thành phần % trọng lượng của nitơ trong X là 11,864%. cũng có thể pha chế được buổi tối đa từng nào gam tất cả hổn hợp tía kim loại từ 14,16 gam X?

A. 10,56 gam.Quý Khách vẫn xem: Hỗn vừa lòng x gồm fe(no3)2 cu(no3)2 với agno3

B.

Bạn đang xem: Hỗn hợp x gồm fe(no3)2 cu(no3)2 và agno3

3,36 gam.

C. 7,68 gam.

D.6,72 gam.


*

Đáp án D

% N O 3 - = 11,864:14.62 = 52.54% => % Kim một số loại = 47,46%

=> msắt kẽm kim loại = 14,16.0,4746 = 6,72 gam.

Hỗn đúng theo X gồm Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, Mg(NO3)2. Thành phần % trọng lượng tất cả hổn hợp của nitơ trong X là 11,864%. cũng có thể pha chế về tối đa từng nào gam hỗn hợp ba sắt kẽm kim loại từ 14,16 gam X?

A.7,68 gam.

B.6,72 gam.

C.3,36 gam.

D. 10,56 gam.

Đáp án B

Trong 14,16 gam X đựng mN= 14,16 × 0,11864 = 1,68 gamÛnN= 0,12 mol.

Nhận thấy Hỗn thích hợp X cất kim loại và gốc nitrat (NO3–).

Từ NO3⇒ tỉ lệ thành phần nN:nO= 1:3 ⇒ nO= 0,12×3 = 0,36 mol.

Bảo toàn trọng lượng các thành phần hỗn hợp X ⇒ mKyên loại= 14,16 – 1,68 – 0,36×16 = 6,72 gam.

⇒ cũng có thể pha trộn tối6,72 gam hỗn hợp tía kim loại từ bỏ 14,16 gam X

Hỗn hòa hợp X gồm Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, Mg(NO3)2. Thành phần % cân nặng các thành phần hỗn hợp của nitơ trong X là 11,864%. Có thể pha trộn buổi tối nhiều từng nào gam hỗn hợp ba sắt kẽm kim loại từ bỏ 14,16 gam X?

A. 7,68 gam

B. 6,72 gam

C. 3,36 gam

D.

Xem thêm:

10,56 gam

Hỗn phù hợp X tất cả Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, Mg(NO3)2. Thành phần % cân nặng hỗn hợp của nitơ trong X là 11,864%. cũng có thể pha chế buổi tối nhiều từng nào gam hỗn hợp cha sắt kẽm kim loại từ bỏ 14,16 gam X?

7,68 gam.

B.6,72 gam.

C.3,36 gam.

D.10,56 gam.

Trong 14,16 gam X đựng mN = 14,16 × 0,11864 = 1,68 gam

nN= 0,12 mol.

Nhận thấy Hỗn hòa hợp X chứa kim loại và nơi bắt đầu nitrat (NO3–).

Từ NO3⇒ tỉ lệ thành phần nN:nO= 1:3

⇒ nO= 0,12×3 = 0,36 mol.

Bảo toàn khối lượng tất cả hổn hợp X

⇒ mKim loại= 14,16 – 1,68 – 0,36×16 = 6,72 gam.

⇒ Có thể pha chế tối6,72 gam hỗn hợp ba sắt kẽm kim loại tự 14,16 gam X

Đáp án B

Hỗn vừa lòng X gồm Fe(NO3)3, Cu(NO3)2, Mg(NO3)2. Thành phần % cân nặng hỗn hợp của nitơ trong X là 11,864%. Có thể pha trộn được buổi tối đa từng nào gam tất cả hổn hợp tía kim loại tự 14,16 gam X?

A. 7,68 gam

B. 6,72 gam

C. 3,36 gam

D. 10,56 gam

Đáp án B

Coi các thành phần hỗn hợp X tất cả hỗn hợp kim các loại M với cội NO3


*

=> nNO3 = nN = 0,12 (mol)

=> m hh M = mX – mNO3 = 14,16 – 0,12. 62 = 6,72 (g)

Hỗn hợp X bao gồm Fe(NO3)2, Cu(NO3)2và AgNO3. Thành phần Xác Suất về trọng lượng của nitơ vào X là 11,846%. cũng có thể điều chế được buổi tối đa bao nhiêu gam tất cả hổn hợp ba sắt kẽm kim loại tự 14,16 gam X?

A. 7,68 gam

B. 3,36 gam

C. 10,56 gam

D. 6,72 gam

Hỗn thích hợp X gồm Fe(NO3)2,Cu(NO3)2 cùng AgNO3 .Thành phần tỷ lệ trọng lượng nitơ trong X là 11,864%. Có thể pha trộn tối đa bao nhiêu gam hỗn hợp 3 kim loại từ bỏ 14,16 gam X.

Giúp mk với!

TBR:

MN=(14,16cdot11,864\%approx1,68left(gam ight))

=> nN=1,68:14=0,12(mol)

=> (n_NO_3=n_N=0,12left(mol ight))

=> mklặng loại=(m_X-m_NO_3)=14,16-0,12.62=6,72(gam)

Vậy......

Hỗn phù hợp X bao gồm Fe(NO3)2,Cu(NO3)2 cùng AgNO3 .Thành phần Xác Suất cân nặng nitơ vào X là 11,864%. cũng có thể pha chế về tối nhiều từng nào gam các thành phần hỗn hợp 3 sắt kẽm kim loại từ 14,16 gam X.

TBR:

MN=14,16⋅11,864%≈1,68(gam)14,16⋅11,864%≈1,68(gam)

=> nN=1,68:14=0,12(mol)

=> nNO3=nN=0,12(mol)nNO3=nN=0,12(mol)

=> mkyên loại=mX−mNO3mX−mNO3=14,16-0,12.62=6,72(gam)

Vậy......

Hỗn vừa lòng X bao gồm Fe(NO3)2;Cu(NO3)2;AgNO3Trong X nguyên ổn tố Nitơ chiếm 11,864% về trọng lượng. Từ 17,7 gam X có thể điều chế tối đa được m gam tất cả hổn hợp 3 kim loại sắt, Cu, Ag. Tính m

(n_NO_3 =n_N= dfrac17,7.11,864\%14 = 0,15(mol)\m_kim loại = m_muối - m_NO_3 = 17,7 - 0,15.62 = 8,4(gam))

Hỗn hợp X có Fe(NO3)2,Cu(NO3)2 với AgNO3 .Thành phần phần trăm trọng lượng nitơ vào X là 11,864%. cũng có thể pha chế về tối đa từng nào gam các thành phần hỗn hợp 3 kim loại trường đoản cú 14,16 gam X.

Home, Liên hệ Quảng cáo, Copyright © 2023 thithptquocgia2016.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết