Hợp chất hữu cơ mạch hở x có ctpt c5h10o

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Hợp hóa học cơ học mạch hnghỉ ngơi X có phương pháp phân tử C5H10O. Chất X không làm phản ứng cùng với Na, mãn nguyện sơ thiết bị chuyển hoá sau

X → + H 2 ( N i , t o ) Y → + C H 3 C O O H / H + bám mùi chuối chín

Tên của X là

A. 3-metylbutanal.

Bạn đang xem: Hợp chất hữu cơ mạch hở x có ctpt c5h10o

B. 2,2-đimetylpropanal.

C. 2-metylbutanal.

D. pentanal.


*

Đáp án A

Mùi chuối chín → isoamyl axetat = CH3COOCH2CH2CH(CH3)2 → Y = (CH3)2CHCH2CH2OH

X ko phản bội ứng với Na → X = (CH3)2CHCH2CHO = 3-metylbutanal.Hợp chất cơ học mạch hngơi nghỉ X bao gồm phương pháp phân tử C5H10O. Chất X ko bội phản ứng cùng với Na, ưng ý sơ vật dụng gửi hoá sau

X → + H 2 ( N i , t o ) Y → + C H 3 C O O H / H + bám mùi chuối chín

Tên của X là

A. 3-metylbutanal

B. 2,2-đimetylpropanal

C. 2-metylbutanal

D. pentanal


Hợp hóa học cơ học mạch hngơi nghỉ X bao gồm phương pháp phân tử C5H10O. Chất X ko phản nghịch ứng với Na, đống ý sơ đồ gửi hoá sau

*
nặng mùi chuối chín. Tên của X là

A. 3-metylbutanal.

B.2,2-đimetylpropanal.

C.2-metylbutanal.

D.pentanal.

Xem thêm:


Hợp chất cơ học mạch hsống X gồm công thức phân tử C­5­H­10­O. Chất X không phản bội ứng cùng với Na, vừa lòng sơ đồ gửi hóa sau:

X → N i , t o + H 2 Y → H 2 S O 4 , đ ặ c + C H 3 C O O H Este bám mùi chuối chín.

Tên của X là

A. 2 - metylbutanal

B. 2,2 - đimetylpropanal

C. pentanal

D. 3 - metylbutanal


Hợp chất cơ học mạch hở X bao gồm phương pháp phân tử C­5­H­10­O. Chất X không phản nghịch ứng cùng với Na, vừa lòng sơ trang bị gửi hóa sau:

X → N i , t o + H 2 Y → H 2 S O 4 , đ ặ c + C H 3 O O H Este bám mùi chuối chín

Tên của X là

A. 3 - metylbutanal

B. pentanal

C. 2 - metylbutanal

D. 2,2 - đimetylpropanal


Chất hữu cơ X (đựng C, H, O) có phân tử khối bằng 74 (u). Số đồng phân kết cấu mạch hở ứng với phương pháp phân tử của X gồm bội nghịch ứng tnắm gương là

A. 4

B. 3

C. 5

D. 6


Từ vừa lòng hóa học cơ học X (mạch hsinh hoạt, yếu tố chứa C, H, O) triển khai sơ trang bị bội nghịch ứng sau với thông số phương thơm trình biểu hiện đúng tỉ trọng mol:

*

Phân tử khối của X là

A. 190.

B. 174.

C. 172.

D. 208.


Một chất hữu cơ X mạch hngơi nghỉ, không phân nhánh, chỉ đựng C, H, O. Trong phân tử X chỉ chứa những team chức bao gồm nguim tử H năng động, X có chức năng phối hợp Cu(OH)2. Lúc cho X tác dụng với Na dư thì chiếm được số mol H2 ngay số mol của X làm phản ứng. Biết X bao gồm cân nặng phân tử bởi 90 đvC. X có số công thức cấu trúc tương xứng là:

A. 5

B. 4

C. 6

D. 7


Ba thích hợp hóa học hữu cơ X, Y, Z mạch hsống ( rất nhiều đựng C, H, O) cùng bao gồm cùng số phân tử khối là 60. Cả 3 hóa học đều phải sở hữu bội nghịch ứng cùng với Na giải pngóng khí H2. khi lão hóa X tất cả xúc tác tương thích tạo ra X1 có tác dụng tđam mê gia phản nghịch ứng tnuốm bạc. Y tác dụng với NaOH còn Z có chức năng tsi mê gia phản ứng tnúm bạc. Công thức kết cấu thu gọn gàng của X, Y, Z theo thứ tự là :

A. (CH3)2CHOH; HCOOCH3; HOCH2CHO

B. CH3CH2CH2OH; CH3COOH; HOCH2CHO

C. (CH3)2CHOH; CH3COOH; HCOOCH3

D. CH3CH2CH2OH; CH3COOH; CH3OC2H5


Hợp hóa học cơ học X mạch hlàm việc gồm cách làm phân tử C7H10O4. Tbỏ phân trọn vẹn X trong hỗn hợp NaOH đun cho nóng, nhận được muối bột Y và nhị chất cơ học Z cùng T (ở trong thuộc hàng đồng đẳng). Axit hóa Y, nhận được thích hợp hóa học cơ học E (cất C, H, O). Phát biểu như thế nào sau đây ko đúng?