I had never been to denmark before, so when i set out to catch the ferry

*

*

*
Trang chủ

*
Sách ID

*
Khóa học miễn phí

LIVE SAT - TOÁN, LÝ, HÓA, ANH

Live sầu S - Luyện thi 2022

Live sầu A - Luyện đề 2022

Live T - Tổng ôn 2022

*
V-thithptquocgia2016.com: Live sầu SAT ++

*
Đề thi test các trường

SINH HỌC - THẦY NGHỆ

Live sầu S - Luyện thi 2022

Pro S - Luyện thi 2022

Pro A - Luyện đề 2022

Pro T - Tổng ôn 2022

V-thithptquocgia2016.com: Pro SAT ++

TIẾNG ANH - CÔ TRANG ANH

Luyện giải đề 2022

Combo 1 - Luyện thi 8+

Combo 2 - Luyện thi 9+

Combo 3 - Luyện thi 2023

TIẾNG ANH - CÔ VÂN

Live S - Luyện thi 2022

Live A - Luyện đề 2022

Live T - Tổng ôn 2022

V-thithptquocgia2016.com: Live sầu SAT ++

LỊCH SỬ - THẦY HƯỞNG

Pro S - Luyện thi 2022

Pro A - Luyện đề 2022

Pro T - Tổng ôn 2022

V-thithptquocgia2016.com: Pro SAT ++

NGỮ VĂN - THẦY LƯỢNG

Pro S - Luyện thi 2022

Pro A - Luyện đề 2022

Pro T - Tổng ôn 2022

V-thithptquocgia2016.com: Pro SAT ++

KHÓA LỚP 10, 11

Lớp 11- Khóa 2022

Sinh học lớp 10 - Khóa 2022

Tiếng Anh lớp 10 - Khóa 2022

KHÓA SINH VIÊN

Tiếng Anh Sinh viên

Tân oán cao cấp


*

Read the following passage & mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet to lớn indicate the correct word or phrase that best fits each of the numbered blanks from 1 khổng lồ 5.

Bạn đang xem: I had never been to denmark before, so when i set out to catch the ferry

I had never been lớn Denmark before, so when I set out to catch the ferry in early May, I little suspected that by the end of the trip I"d have sầu made such lasting friendships. Esjberg is a (1)_____port for a cyclist"s arrival, where tourist information can be obtained và money changed. A cycle traông xã leads (2)_________town và down to Ribe, where I spent my first night. The only appointment I had khổng lồ keep was a meeting with a friover who was flying out in June. I wanted khổng lồ use my time well, so I had planned a route which would include several small islands and various parts of the countryside.In my (3)_________, a person travelling alone sometimes meets with unexpected hospitality, & this trip was no (4) ____. On only my second day, I got into lớn conversation with a cheerful man who turned out lớn be the local baker. He insisted that I should join his family for lunch, and, while we were eating, he contacted his daughter in Odense. Within minutes, he had (5)_________for me lớn visit her and her family. Then I was sent on my way with a fresh loaf of bread khổng lồ keep me going và the feeling that this would turn out to be a wonderful holiday.

Xem thêm: Sự Lột Xác Đến Không Ngờ Của Hot Girl Huyền Thạch Thu Huyền, Diễn Viên Nữ Thạch Thu Huyền


ĐĂNG KÝ XEM LỜI GIẢI MIỄN PHÍ

Bước 1: Clichồng vào đây để đăng ký thành viên thithptquocgia2016.comers

Crúc ý: Clichồng vào nút "Tđam mê gia nhóm" ngừng, bạn ghi nhớ vấn đáp thắc mắc vào đội sẽ được cẩn thận tự động hóa.Nếu chúng ta bỏ qua mất bạn cần quay trở về để vấn đáp câu hỏi vào team.

Home, Liên hệ Quảng cáo, Copyright © 2023 thithptquocgia2016.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết