KHI THỰC HIỆN PHẢN ỨNG TÁCH NƯỚC ĐỐI VỚI ANCOL X CHỈ THU ĐƯỢC MỘT ANKEN DUY NHẤT

lúc triển khai bội phản ứng tách bóc nước đối với ancol X, chỉ thu được 1 anken độc nhất vô nhị. Oxi hoá hoàn toàn một lượng hóa học X nhận được 5,6 lkhông nhiều CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Có từng nào phương pháp cấu tạo phù hợp cùng với X?


Phương pháp giải

X bị tách nước sinh sản 1 anken => X là ancol no, đối chọi chức còn chỉ có một phía tách

+) nancol = nH2O – nCO2

+) n =$frac0,250,05$= 5


X bị bóc tách nước tạo nên 1 anken => X là ancol no, đơn chức còn chỉ có một hướng tách

Công thức phân tử của X là CnH2n+1OH ;

Có nancol = nH2O – nCO2 =$frac5,418 - frac5,622,4 = ext 0,05 ext mol$

Và n = $frac0,250,05$= 5 . Nên công thức phân tử của X là C5H11OH

Công thức cấu tạo của X là

CH3 – CH2 – CH2 – CH2 – CH2OH ; CH3 – CH(CH3) – CH2 – CH2OH

CH3 – CH2 – CH(CH3) – CH2OH .

Bạn đang xem: Khi thực hiện phản ứng tách nước đối với ancol x chỉ thu được một anken duy nhất


*
*
*
*
*
*
*
*

khi tách bóc nước xuất phát từ 1 chất X bao gồm bí quyết phân tử C4H10O tạo thành thành 3 anken là đồng phân của nhau (tính cả đồng phân hình học). Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là :


Khi tiến hành làm phản ứng bóc tách nước so với ancol X, chỉ thu được một anken độc nhất vô nhị. Oxi hoá hoàn toàn một lượng hóa học X thu được 5,6 lít CO2 (đktc) và 5,4 gam H2O. Có từng nào bí quyết kết cấu cân xứng cùng với X?


Tách nước trọn vẹn tự hỗn hợp X có 2 ancol A, B ta được tất cả hổn hợp Y gồm những olefin. Nếu đốt cháy hoàn toàn tất cả hổn hợp X thì thu được 1,76 g CO2. Khi đốt cháy trọn vẹn Y thì tổng khối lượng nước cùng CO2 tạo ra là


Cho những ancol sau :

(1) CH3CH2OH (2) CH3CHOHCH3

(3) CH3CH2CH(OH)CH2CH3 (4) CH3CH(OH)C(CH3)3

Dãy có những ancol khi bóc tách nước từ mỗi ancol chỉ cho 1 olefin duy nhất là


Cho dãy chuyển hoá sau : CH3CH2CH2OH $xrightarrowH_2SO_4,,sệt,,,t^o$ X$xrightarrowH_2SO_4,,loãng$ Y

Biết X, Y là sản phẩm bao gồm. Vậy cách làm kết cấu của X với Y lần lượt là


Cho sơ vật dụng đưa hoá sau :

Butung – 2 – ol $xrightarrowH_2SO_4,,đặc,,,180^oC$ X $xrightarrowHBr$Y $xrightarrowMg,,,ete,,khan$Z

Trong số đó X, Y, Z là sản phẩm chủ yếu. Công thức của Z là


Đun nóng hỗn hợp gồm 2 ancol 1-1 chức, mạch hở, sau đó nhau vào dãy đồng đẳng cùng với H2SO4 sệt ngơi nghỉ 140oC. Sau Khi các bội nghịch ứng xong, chiếm được 6 gam các thành phần hỗn hợp 3 ete với 1,8 gam nước. Công thức phân tử của 2 ancol bên trên là


Đun 132,8 gam hỗn hợp 3 ancol no, đơn chức cùng với H2SO4 quánh, 140oC chiếm được các thành phần hỗn hợp các ete tất cả số mol bằng nhau cùng gồm cân nặng là 111,2 gam. Số mol của mỗi ete trong hỗn hợp là


Đun 2 ancol đơn chức với H2SO4 sệt sống 140oC nhận được tất cả hổn hợp 3 ete. Lấy 0,72 gam một trong những 3 ete đem đốt cháy hoàn toàn thu được một,76 gam CO2 cùng 0,72 gam nước. Hai ancol kia là


Cho V lít (đktc) tất cả hổn hợp khí bao gồm 2 olefin liên tiếp nhau vào dãy đồng đẳng hòa hợp nước (xúc tác H2SO4 đặc), thu được 12,9 gam tất cả hổn hợp A bao gồm 3 ancol. Đun rét các thành phần hỗn hợp A trong H2SO4 quánh sống 140oC thu được 10,65 gam hỗn hợp B tất cả 6 ete khan. Công thức phân tử của 2 anken là


Đun 2 ancol no đối chọi chức cùng với H2SO4 quánh ở 140oC thu được tất cả hổn hợp 3 ete. Lấy một trong 3 ete đem đốt cháy hoàn toàn thu được một,32 gam CO2 và 0,72 gam nước. Hai ancol kia là


Đốt cháy trọn vẹn một lượng các thành phần hỗn hợp X có 3 ancol nằm trong cùng hàng đồng đẳng nhận được 6,72 lkhông nhiều CO2 (đktc) với 9,90 gam nước. Nếu làm cho nóng cũng lượng hỗn hợp X nhỏng trên với H2SO4 quánh làm việc ánh sáng tương thích nhằm đưa không còn thành ete thì tổng khối lượng ete chiếm được là


Đun rét một ancol đối chọi chức X cùng với dung dịch H2SO4 sệt vào ĐK phù hợp ra đời chất cơ học Y, tỉ khối của X đối với Y là 1 trong,6428. Công thức phân tử của Y là


Đun ancol X no đối chọi chức với H2SO4 sệt thu được hòa hợp hóa học cơ học Y gồm dY/ X = 0,7. Công thức phân tử của X là


Đun ancol X đối chọi chức với H2SO4 quánh nhận được đúng theo hóa học hữu cơ Y bao gồm dY/ X = 1,75. Công thức phân tử của X là


Đun ancol X no solo chức với H2SO4 sệt nhận được vừa lòng hóa học cơ học Y tất cả dY/ X = 1,7. Công thức phân tử của X là


Một hh có C2H5OH cùng ankanol X mạch ko phân nhánh. Đốt cháy thuộc số mol mỗi ancol thì lượngH2O ra đời tự ancol này bằng 5/3 lượngH2O sinh ra từ bỏ ancol kia. Nếu làm cho nóng hh trên với H2SO4 quánh ngơi nghỉ 1700C thì chỉ nhận được 2 anken. X bao gồm CTCT nào sau đây:


Chia hỗn hợp có nhị rượu đối chọi chức X với Y (phân tử kăn năn của X nhỏ dại rộng của Y) là đồng đẳng kế tiếp thành hai phần bằng nhau:

- Đốt cháy trọn vẹn phần 1 thu được 5,6 lít CO2 (đktc) cùng 6,3 gam H2O.

Xem thêm:

- Đun lạnh phần 2 với H2SO4 quánh làm việc 1400C chế tạo ra thành 1,25 gam tất cả hổn hợp tía ete. Hóa tương đối trọn vẹn tất cả hổn hợp tía ete trên, nhận được thể tích bằng thể tích của 0,42 gam N2 (trong cùng điều kiện ánh sáng, áp suất).

Hiệu suất của bội nghịch ứng chế tác ete của X, Y thứu tự là:


*

Cơ quan lại chủ quản: công ty chúng tôi Cổ phần công nghệ dạy dỗ Thành Phát


tin nhắn.com

Trụ sở: Tầng 7 - Tòa công ty Intracom - Trần Thái Tông - Q.CG cầu giấy - Hà Nội

*

Giấy phép hỗ trợ hình thức mạng xã hội trực con đường số 240/GPhường – BTTTT do Bộ Thông tin cùng Truyền thông.