HỎI SỐ HỌC SINH NAM CHIẾM BAO NHIÊU PHẦN TRĂM HỌC SINH NỮ LỚP 5A BIẾT HS NỮ BẰNG 2/3 HS NAM

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

lớp 5A bao gồm một trong những học viên biết số học sinh thiếu nữ bằng 2/3 số học viên nam 

Hỏi số học viên nam chiếm phần từng nào xác suất số học viên cả lớp


*

*

Số phần của cả lớp là :

2 + 3 = 5 ( phần )

Số học sinh phái mạnh chiếm số phần cả lớp là :

2 : 3 x 100 = 60%

Đáp số : 60%


lớp 5A gồm một vài học sinh biết số học sinh chị em bằng 2/3 số học sinh nam 

Hỏi số học sinh nam giới chiếm từng nào tỷ lệ số học viên cả lớp


Giải:Số học sinh phụ nữ bằng (frac23) số phái nam hay số học sinh nam bằng (frac32) số nữ xuất xắc số phái nam bằng (frac32+3=frac35) số học viên cả lớp.

Bạn đang xem: Hỏi số học sinh nam chiếm bao nhiêu phần trăm học sinh nữ lớp 5a biết hs nữ bằng 2/3 hs nam

Đổi (frac35=frac60100=60\%)

Vậy số học viên nam chỉ chiếm 60% số học sinh cả lớp.


hotline số học sinh là 100%

Tổng số phần bằng nhau là :

2 + 3 = 5 (phần)

(Rightarrow) 5 phần = 100%

(Rightarrow1) phần = 20%

Số học sinh nam giới chiếm:

(Rightarrow20\%.3=60\%)


Lớp 5A bao gồm một số học viên, biết số học sinh nàng bằng 2/3 học viên nam .Hỏi số học sinh nam giới chỉ chiếm bao nhiêu Tỷ Lệ học sinh của lớp


Tổng số học viên của lớp 5A chỉ chiếm số phần là: 2 + 3 = 5 (phần) 

 Số học sinh Nam của lớp kia chỉ chiếm số Phần Trăm là: 

3 : 5 = 60 % (số học sinh cả lớp)


lớp 5a có 45 học sinh số học viên thiếu nữ bởi 2/3 số học học viên nam hỏi học sinh bạn nữ chiếm từng nào Tỷ Lệ học viên cả lớp


Số học sinh cô gái chỉ chiếm số Tỷ Lệ số học viên cả lớp là :

100% : ( 2 + 3 ) x 2 = 40% sô học sinh cả lớp

~ Thiên Mã ~


Lớp 5A có 40 học sinh trong những số đó tất cả 25 học tập a sinch phụ nữ hỏi số học viên cô bé chỉ chiếm từng nào xác suất số học sinh cả lớp B số học sinh nam giới chiếm từng nào phần trăm số học sinh cả lớp

a, tỉ số phàn trăm của số học sinh cô bé cùng số học sinh cả lớp là:

25 : 40 = 0,625 = 62,5%

b,số học sinh nam giới của ớp kia là: 

40 - 25 = 15 ( học viên )

số học viên nam chỉ chiếm số Phần Trăm số học viên cả lớp là:

15 : 40 = 0,375 = 37,5%

đáp số: a, 62,5%; b,37,5%


Lớp 5A gồm 45 học sinh. Số học viên thanh nữ bằng 3/5 số học sinh nam giới. Hỏi học viên phái nữ chiếm bao nhiêu xác suất học viên cả lớp


lớp 5a cụ một trong những học sinh, biết số học viên đàn bà bởi 2/3 số học viên nam giới. hỏi số học sinc nam chiếm phần bao nhiêu phần trăm số học sinh của lớp

 


Tổng số phần cân nhau là:

2+3=5(phần)

=)Số học viên phái nam chiếm số Phần Trăm học sinh của lớp:

100:5x3=60%

ĐS/60%


toàn bô học sinh của lớp 5a là 100%

số học viên nam giới chiếm phần số phần trăm là 100 : (2 + 3) x3 =60% cả lớp

vậy số học viên nam chiếm phần 60% cả lớp

k nha !


lớp 5a bao gồm một số học sinh, biết số học viên cô bé bởi 2/3 số học viên nam. Hỏi số học sinh nam chỉ chiếm bao nhiêu phầm trăm số học viên của lớp ?


#)Giải :

Tổng số học sinh của lớp 5A chỉ chiếm :

2 + 3 = 5 ( phần )

Số học viên phái nam chỉ chiếm :

3 : 5 = 60% ( số học viên cả lớp )

Đ/số : 60% số học viên cả lớp.

Xem thêm: Công Nghệ Ai Là Gì ? Ứng Dụng Như Thế Nào Trong Cuộc Sống? Ai Được Áp Dụng Trong Lĩnh Vực Nào


Bài giải:

Số học sinh chị em = 2/3 số học sinh nam

Tức là 2 lần số học viên nữ = 3 lần số học sinh nam

=> Tổng số phần số học viên của lớp chiếm phần : 2 + 3 = 5 (phần)

=> Tỉ số giữa học viên phái nam so với số học sinh của lớp là : 3 : 5 = 3/5

Số học sinh phái mạnh chiếm số % số học sinh của lớp là :

3 : 5 . 100% = 60%

Đ/s :...


lớp 5a gồm một trong những học sinh biết hs phái nữ bởi 2 phần 3 số hs năm hỏi phái nam chiếm bao nhiêu tỷ lệ với số học viên cả lớp


Nữ = (frac23nam)

=> nam giới =(frac35)cả lớp 

Số HS nam chiếm toàn bô % vs số HS cả lớp là: 

(frac35=frac60100=60\%)bên trên tổng cộng cả lớp

Đ/S: 60%


lớp 5a bao gồm một vài học sinh biết hs người vợ bằng 2 phần 3 số hs năm hỏi phái mạnh chiếm bao nhiêu tỷ lệ cùng với số học viên cả lớp

Nữ = 2/3 nam

=> nam giới =3/5 cả lớp 

Số HS phái mạnh chiếm phần toàn bô % vs số HS cả lớp là: 

3/5 =60%trên tổng cộng cả lớp


số học viên nam giới là bằng 3/5 số học sinh phàn trăm học viên cả lớp là 3/ 5 x 20/trăng tròn = 60/100 hssố học sinh nàm bởi % sô học sinh cả lớp là :60 : 100 x 100 = 60 %vậy số học sinh man bằng 60 % số học viên của tất cả lớpai ủng hộ thì k cho nha

Lớp 5a có một vài học sinh , biết số học viên đàn bà bằng 2/3 số học sinh phái nam .Hỏi số học viên nam chiếm bao nhiêu số học sinh cả lớp


Tổng số phần đều bằng nhau là :

(2+3=5) (phần)

Vậy nên một trong những phần tương ứng:

(100:5=20\%)

Số học sinh phái mạnh chiếm (frac23) như thế chiếm:

(20\%.3=60\%)


Giải:Số học viên cô bé bằng (frac23) số học sinh phái nam tuyệt số học sinh phái mạnh bằng (frac32) số học viên nữ giới tuyệt số học viên phái mạnh bằng (frac32+3=frac35) số học sinh cả lớp.

Home, Liên hệ Quảng cáo, Copyright © 2023 thithptquocgia2016.com Nội dung trên website chủ yếu được sưu tầm từ internet giúp bạn có thêm những tài liệu bổ ích và khách quan nhất. Nếu bạn là chủ sở hữu của những nội dung và không muốn chúng tôi đăng tải, hãy liên hệ với quản trị viên để gỡ bài viết