Chỉ ra những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thơ trên, Cho đoạn thơ sau: “Mặt trời xuống biền như hòn lửa Sóng đã cài then đêm sập cửa Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi Tàu hát căng buồm cùng gió khơi" /> Chỉ ra những biện pháp nghệ thuật được sử dụng trong đoạn thơ trên, Cho đoạn thơ sau: “Mặt trời xuống biền như hòn lửa Sóng đã cài then đêm sập cửa Đoàn thuyền đánh cá lại ra khơi Tàu hát căng buồm cùng gió khơi" />

MẶT TRỜI XUỐNG BIỂN NHƯ HÒN LỬA SÓNG ĐÃ CÀI THEN ĐÊM SẬP CỬA

" class="title-header">Chỉ ra đông đảo biện pháp thẩm mỹ được áp dụng trong đoạn thơ bên trên. Cho đoạn thơ sau: “Mặt ttách xuống biền như hòn lửa Sóng sẽ sở hữu then tối sập cửa ngõ Đoàn thuyền đánh cá lại ra ktương đối Tàu hát căng buồm thuộc gió khơi.

Bạn đang xem: Mặt trời xuống biển như hòn lửa sóng đã cài then đêm sập cửa

*

283 điểm

annatrang


Chỉ ra đều biện pháp nghệ thuật được thực hiện trong khúc thơbên trên.Cho đoạn thơ sau:“Mặt trời xuống biền nlỗi hòn lửa Sóng đã mua then tối sập cửa Đoàn thuyền tấn công cá lại ra khơi Tàu hát căng buồm thuộc gió khơi.”

Xem thêm:

*

Biện pháp thẩm mỹ trong khúc thơ:- So sánh: Mặt ttách xuống biển khơi nlỗi hòn lửa.=> Tác dụng: Mặt trời” được ví như một hòn lửa vĩ đại đã khoan thai lặn xuống.-Nhân hóa: Sóng đang download then tối sập cửa ngõ.=> Tác dụng: Gán cho sự vật dụng đầy đủ hành vi của bé fan sóng “cài then”, tối “sập cửa” gợi xúc cảm thiên hà nlỗi một căn nhà bự, cùng với màn đêm buông xuống là tấm cửa ngõ đẩy đà và đầy đủ đẩy sóng là then mua cửa ngõ. Con fan đi vào biển lớn đêm nhưng mà như đi trong ngôi nhà thân ở trong của chính bản thân mình.-Ẩn dụ: Câu hát căng buồm cùng gió khơi.=> Tác dụng: Nghệ thuật ẩn dụ đóng góp phần mô tả một hiện tại thực: Đó là thú vui phơi cun cút, lòng tin lạc quan của fan dân chài. Họ ra khơi trong tim trạng đầy nhộn nhịp vày chúng ta tìm kiếm thấy niềm vui trong lao đụng, yêu thương đại dương với mê say cùng với các bước chinh phục biển ktương đối làm nhiều cho Tồ quốc.