Một Con Lắc Lò Xo Có Khối Lượng Vật Nhỏ Là 50G

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1

Một nhỏ nhấp lên xuống lò xo tất cả trọng lượng trang bị bé dại bằng 50 g xấp xỉ ổn định theo một trục cố định và thắt chặt nằm hướng ngang cùng với pmùi hương trình x = Acosωt. Lần trước tiên động năng của vật dụng bởi 3 lần nuốm năng nghỉ ngơi thời gian t = 1 30 s. Lấy π 2 = 10 . Lò xo của bé nhấp lên xuống bao gồm độ cứng bằng:

A.

Bạn đang xem: Một con lắc lò xo có khối lượng vật nhỏ là 50g

50 N/m

B.100 N/m

C.25 N/m

D.200 N/mMột bé nhấp lên xuống lò xo gồm cân nặng đồ vật bé dại bởi 50g dao động điều hòa theo một trục cố định và thắt chặt nằm theo chiều ngang cùng với phương trình x = A cos ω t . Lần trước tiên đụng năng của thiết bị bởi 3 lần cầm năng sinh hoạt thời điểmt=1/30s .Lấy π 2 = 10 . Lò xo của nhỏ lắc gồm độ cứng bằng:

A. 50 N/m.

B.100 N/m.

C.25 N/m.

D.200 N/m.


*

Một nhỏ lắc lò xo gồm khối lượng thiết bị nhỏ bằng 50g xấp xỉ điều hòa theo một trục cố định và thắt chặt nằm ngang cùng với phương thơm trình x = A cosωt . Lần trước tiên đụng năng của đồ vật bằng 3 lần núm năng nghỉ ngơi thời gian t = 1 30 s . Lấy π 2 = 10 . Lò xo của bé rung lắc tất cả độ cứng bằng:

A. 50 N/m.

B. 100 N/m.

C. 25 N/m.

D.200 N/m.


Một con lắc lốc xoáy tất cả cân nặng thứ nhỏ là 50 g. Con rung lắc xê dịch điều hòa theo một trục cố định nằm ngang cùng với pmùi hương trình x = A cos ω t . Cứ sau đều khoảng tầm thời gian 0,05 s thì cồn năng với ráng năng của đồ lại đều nhau. Lấy π 2 = 10 . Lò xo của con nhấp lên xuống tất cả độ cứng bằng

A.50 N/m

B.100 N/m

C.25 N/m

D.200 N/m


Đáp án A

Động năng của đồ gia dụng bằng nỗ lực năng sau các khoảng tầm thời hạn t = 0,25T, vậy T = 0,2

→ Độ cứng của lốc xoáy k = m ω 2 = m 2 π T 2 = 50 N/m


Một nhỏ nhấp lên xuống xoắn ốc tất cả trọng lượng đồ gia dụng nhỏ tuổi là 50 g. Con rung lắc xê dịch cân bằng theo một trục cố định nằm ngang cùng với phương trình x = Acosωt. Cứ sau rất nhiều khoảng thời hạn 0,05 s thì rượu cồn năng và vậy năng của vật dụng lại đều bằng nhau. Lấy π 2 = 10. Lò xo của bé lắc gồm độ cứng bằng

A. 50 N/m.

B.

Xem thêm:

200 N/m.

C. 100 N/m.

D.25 N/m.


Đáp án A

+ Động năng với núm năng của đồ vật lại cân nhau sau các khoảng chừng thời gian

Δ t = 0 , 25 T = 0 , 05 s → T = 0 , 2 s .

Độ cứng của lốc xoáy T = 2 π m k ↔ 0 , 2 = 2 π 0 , 05 k → k = 50 N / m


Một bé lắc xoắn ốc tất cả cân nặng đồ vật nhỏ tuổi là 50 g. Con lắc giao động điều hòa theo một trục cố định nằm ngang cùng với phương trình x = Acosωt. Cứ đọng sau đông đảo khoảng tầm thời hạn 0,05 s thì hễ năng cùng thế năng của đồ lại bằng nhau. Lấy π2 = 10. Lò xo của bé lắc có độ cứng bằng

A. 50 N/m.

B. 200 N/m.

C. 100 N/m.

D. 25 N/m.


Một con rung lắc xoắn ốc tất cả cân nặng thứ nhỏ là 50 g. Con rung lắc dao động điều hòa theo một trục thắt chặt và cố định nằm theo chiều ngang với phương thơm trình x = Acoswt. Cứ sau hồ hết khoảng tầm thời gian 0,05 s thì hễ năng cùng vắt năng của trang bị lại cân nhau. Lấy p2 =10. Lò xo của nhỏ nhấp lên xuống gồm độ cứng bằng:

A. 50 N/m.

B. 100 N/m.

C. 25 N/m.

D. 200 N/m.


Chọn A

+ Cđọng sau khoảng thời hạn T/4thì động năng lại bằng cụ năng

=> T/4= 0,05 => T = 0,2s => ω = 10π rad/s.

+ Mà w= k m , cầm m = 50g = 0,05kilogam với ω = 10π rad/s vào => k = 50 N/m.


Một bé nhấp lên xuống lốc xoáy bao gồm trọng lượng vật nhỏ là 50 g. Con rung lắc xê dịch ổn định theo một trục thắt chặt và cố định nằm ngang với phương trình x = Acos ω t. Cứ sau đông đảo khoảng thời gian 0,05 s thì đụng năng và nạm năng của trang bị lại bằng nhau. Lấy π2 =10. Lò xo của nhỏ nhấp lên xuống gồm độ cứng bằng

A. 50 N/m.

B.1 N/m.

C.25 N/m.

D.2 N/m.


Một bé lắc lò xo tất cả cân nặng đồ nhỏ tuổi là 50 g. Con nhấp lên xuống xấp xỉ ổn định theo một trục thắt chặt và cố định nằm hướng ngang cùng với phương trình x = Acos ω t. Cứ đọng sau đông đảo khoảng chừng thời hạn 0,05 s thì động năng cùng chũm năng của đồ gia dụng lại cân nhau. Lấy π 2 =10. Lò xo của bé lắc tất cả độ cứng bằng

A. 50 N/m

B. 1 N/m

C. 25 N/m

D. 2 N/m


Đáp án A

Thế năng và cồn năng đều bằng nhau sau những khoảng tầm thời gian Δt = 0,25T → T = 4Δt = 0,2 s

Độ cứng của lò xo

*

k = 50N/m


Một bé rung lắc lốc xoáy tất cả trọng lượng vật dụng nhỏ dại là 50g. Con lắc giao động ổn định theo một trục cố định và thắt chặt nằm hướng ngang với pmùi hương trình . Cứ sau đa số khoảng thời hạn 0,05s thì đụng năng với nỗ lực năng của đồ vật lại cân nhau. Lấy π 2 = 10 . Lò xo của con rung lắc bao gồm độ cứng bằng