Một hỗn hợp khí gồm n2 và h2 có tỉ khối so với hidro là 4 9

Câu 8428: Một hỗn hợp A gồm hai khí N2 và H2 có tỉ khối hơi so với H2 bằng 4,9. Cho hỗn hợp khí A đi qua chất xúc tác, nung nóng người ta thu được hỗn hợp khí B có tỉ khối so với H2 bằng 6,125. Hiệu suất phản ứng tổng hợp NH3 là:

A.

Bạn đang xem: Một hỗn hợp khí gồm n2 và h2 có tỉ khối so với hidro là 4 9

42,86%

B. 66,66%

C.

Xem thêm:

15,60%

D. 33,33%


Giải chi tiết:

Giả sư có 1 mol hỗn hợp N2 và H2 .Gọi a,b lần lượt là số mol N2 và H2 .Ta có hệ phương trình sau :

a+b=1

(28a+2b)/(a+b) = 4.9*2

-->a=0.3;b=0.7

N2+3H2−−>2NH3

x (mol )

Ta có : (28∗0.3+2∗0.7) / (1−2x)=6.125∗2

-->1-2x=0.8

-->x=0.1 .

Hiệu suất của phản ứng là : H = (3∗0.1) : 0.7 = 300/7 = 42,86%

 => Đáp án A
*
*
*
*
*
*
*
*

*
Tel:
1800.6947
*

*

*

Cơ quan chủ quản: Công ty Cổ phần công nghệ giáo dục Thành Phát