Một sợi dây đàn hồi dài 90cm có một đầu cố định

Tất cả Lớp 12 Lớp 11 Lớp 10 Lớp 9 Lớp 8 Lớp 7 Lớp 6 Lớp 5 Lớp 4 Lớp 3 Lớp 2 Lớp 1
*

Một sợi phía trên lũ hồi nhiều năm 90 cm tất cả một đầu cố định và một đầu thoải mái đang sẵn có sóng ngừng. Kể cả đầu dây thắt chặt và cố định, trên dây tất cả 8 nút. Biết rằng khoảng chừng thởi gian thân 6 lần liên tiếp tua dây chạng trực tiếp là 0,25 s. Tốc độ truyền sóng trên dây là:

A.

Bạn đang xem: Một sợi dây đàn hồi dài 90cm có một đầu cố định

1,2 m/s

B. 2,9 m/s

C. 2,4 m/s

D. 2,6 m/s


*

*


Một sợi đây đàn hồi nhiều năm 90 centimet tất cả một đầu cố định và thắt chặt và một đầu tự do đang có sóng dừng. Kể cả đầu dây cố định, bên trên dây bao gồm 8 nút ít. Biết rằng khoảng tầm thởi gian giữa 6 lần liên tục gai dây choạng trực tiếp là 0,25 s. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là:

A. 1,2 m/s.

B. 2,9 m/s.

C. 2,4 m/s.

D. 2,6 m/s.


Một sợi đây bọn hồi dài 90 cm gồm một đầu thắt chặt và cố định với một đầu tự do đang xuất hiện sóng dừng. Kể cả đầu dây cố định, trên dây có 8 nút ít. Biết rằng khoảng tầm thời hạn giữa 6 lần thường xuyên tua dây choạng trực tiếp là 0,25 s. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là

A. 1,2 m/s.

B. 2,9 m/s

C. 2,4 m/s.

D. 2,6 m/s


Một tua dây bầy hồi dài 90 centimet gồm một đầu cố định và thắt chặt cùng một đầu thoải mái đang sẵn có sóng ngừng. Kể cả đầu dây cố định và thắt chặt, trên dây tất cả 8 nút ít sóng. Biết rằng khoảng chừng thời hạn giữa 6 lần tiếp tục tua dây giạng trực tiếp là 0,25 s. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là

A. 1,2 m/s

B. 2,4 m/s

C. 2,6 m/s

D. 2,9 m/s


Một sợi dây lũ hồi nhiều năm 90centimet tất cả một đầu cố định và một đầu tự do thoải mái đang xuất hiện sóng giới hạn. Kể cả đầu dây thắt chặt và cố định, bên trên dây tất cả 8 nút ít. Biết rằng khoảng chừng thời gian giữa 6 lần liên tục sợi dây choãi thẳng là 0,25s. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là

A. 1,2 m/s

B. 2,9 m/s

C. 2,4 m/s

D. 2,6 m/s


Một sợi dây bọn hồi lâu năm 9cmcó một đầu thắt chặt và cố định cùng một đầu tự do thoải mái đang có sóng dừng. Kể cả đầu dây cố định, bên trên dây có 8 nút ít. Biết rằng khoảng tầm thời gian thân 6 lần liên tiếp gai dây chạng trực tiếp là 0,25s. Tốc độ truyền sóng bên trên dây l

A. 1,2(m/s)

B. 2,9(m/s)

C. 2,4(m/s)

D.

Xem thêm:

2,6(m/s)


Một tua dây đàn hồi lâu năm 1,2 m có nhì đầu thắt chặt và cố định. Trên dây đang sẵn có sóng ngừng. Không kể nhì đầu dây, trên dây còn quan gần cạnh được nhì điểm mà lại thành phần dây tại đó đứng yên. Biết sóng truyền tren dây với gia tốc 8 m/s. Khoảng thời hạn giữa nhì lần liên tiếp sợi dây doạng thẳng là

A. 0,075 s.

B.0,025 s.

C. 0,05 s.

D. 0,10 s.


Trên một sợi dây bọn hồi lâu năm 0,8 m nhị đầu thắt chặt và cố định đang có sóng ngừng với 5 nút ít sóng (bao gồm cả nhì đầu dây). Biết khoảng tầm thời gian thân hai lần thường xuyên cơ mà hồ hết điểm bên trên dây đều sở hữu thuộc li độ bởi 0,1 s. Tốc độ truyền sóng trên dây bằng

A. 4,0 m/s.

B. 1,6 m/s.

C. 1,0 m/s

D. 2,0 m/s


Trong xem sét về sóng ngừng, trên một tua dây lũ hồi lâu năm 1,2 m với hai đầu cố định và thắt chặt, bạn ta quan lại gần cạnh thấy quanh đó nhị đầu dây thắt chặt và cố định còn tồn tại hai điểm khác bên trên dây không dao động. Biết khoảng chừng thời hạn thân hai lần liên tiếp cùng với gai dây choạc trực tiếp là 0,05 s. Tốc độ truyền sóng bên trên dây l

A. 8 m/s.

B.4 m/s.

C.12 m/s.

D.16 m/s.


Trong nghiên cứu về sóng ngừng, bên trên một gai dây bọn hồi nhiều năm 1,2 m với nhị đầu thắt chặt và cố định, fan ta quan liêu tiếp giáp thấy xung quanh hai đầu dây cố định và thắt chặt còn tồn tại hai điểm không giống bên trên dây không xê dịch. Biết khoảng tầm thời gian thân nhị lần thường xuyên với tua dây duỗi thẳng là 0,05 s. Vận tốc truyền sóng trên dây là