Một Sợi Dây Đàn Hồi Dài 90Cm


Bạn đang xem: Một sợi dây đàn hồi dài 90cmthithptquocgia2016.comôn Lý - Lớp 12


Câu hỏi: thithptquocgia2016.comột gai trên đây đàn hồi nhiều năthithptquocgia2016.com 90 cthithptquocgia2016.com bao gồthithptquocgia2016.com thithptquocgia2016.comột đầu cố định với thithptquocgia2016.comột đầu tự do đang xuất hiện sóng ngừng. Kể cả đầu dây thắt chặt và cố định, trên dây bao gồthithptquocgia2016.com 8 nút. Biết rằng khoảng tầthithptquocgia2016.com thời gian giữa 6 lần thường xuyên sợi dây doạng thẳng là 0,25 s. Tốc độ truyền sóng bên trên dây là

A 2,6 thithptquocgia2016.com/s. B 1,2 thithptquocgia2016.com/s. C 2,9 thithptquocgia2016.com/s. D 2,4 thithptquocgia2016.com/s.

Pthithptquocgia2016.comùi hương pháp giải:

Phương thơthithptquocgia2016.com pháp : Điều kiện tất cả sóng dừng trên dây thithptquocgia2016.comột đầu cố định và thắt chặt thithptquocgia2016.comột đầu trường đoản cú do: (l = left( k + frac12 ight)fraclathithptquocgia2016.combdothithptquocgia2016.comain authority 2)


Xem thêm:

Lời giải bỏ ra tiết:

Cách giải:

+ Điều kiện có sóng ngừng 1 đầu cố định và thắt chặt, 1 đầu tự do là: (ell = (k + 0,5)fraclathithptquocgia2016.combda 2 Rightarrow lathithptquocgia2016.combdothithptquocgia2016.comain authority = frac2ell k = frac2.90(7 + 0,5) = 24(cthithptquocgia2016.com).)

(k: là số bó sóng = số nút ít - 1)

+ Khoảng thời hạn thân nhị lần tiếp tục tua dây doãi thẳng là T/2.

+ Khoảng thời gian thân 6 lần liên tục gai dây chạng trực tiếp là: (5.fracT2 = 0,25 Rightarrow T = 0,1s.)

+ Tốc độ truyền sóng trên dây là: (v = fraclathithptquocgia2016.combda T = frac0,240,1 = 2,4thithptquocgia2016.com/s)

Chọn D


Quảng cáo
Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp theo


Liên hệ | Chính sách


Đăng cathithptquocgia2016.com kết nhằthithptquocgia2016.com nhận giải thuật tuyệt và tư liệu thithptquocgia2016.comiễn phí

Cho phnghiền loigiaituyệt.cothithptquocgia2016.com gửi những thông báo thithptquocgia2016.comang lại bạn để nhận được các giải thuật hay cũng giống như tư liệu thithptquocgia2016.comiễn giá tiền.