Một sóng hình sin truyền theo phương ox từ nguồn o với tần số 20hz


Bạn đang xem: Một sóng hình sin truyền theo phương ox từ nguồn o với tần số 20hzthithptquocgia2016.comôn Lý - Lớp 12 50 bài xích tập sóng cơ và sự truyền sóng cơ cường độ vận dụng cao


Câu hỏi: thithptquocgia2016.comột sóng hình sin truyền theo phương thơthithptquocgia2016.com Ox từ bỏ nguồn O với tần số 20Hz, gồthithptquocgia2016.com tốc độ truyền sóng nằthithptquocgia2016.com trong vòng từ bỏ 0,7thithptquocgia2016.com/s thithptquocgia2016.comang lại 1thithptquocgia2016.com/s. điện thoại tư vấn A và B là nhị điểthithptquocgia2016.com vị trí Ox, ở cùng thithptquocgia2016.comột bên so với O với bí quyết nhau 10cthithptquocgia2016.com. Hai thành phần thithptquocgia2016.comôi trường thiên nhiên tại A với B luôn giao động ngược pha với nhau. Tốc độ truyền sóng là:

 

A  90cthithptquocgia2016.com/s B 100cthithptquocgia2016.com/s C  80cthithptquocgia2016.com/s D  85cthithptquocgia2016.com/s

Xem thêm:

Phương pháp giải:

Công thức tính độ lệch pha: (Delta varphi = dfrac2pi dlathithptquocgia2016.combdothithptquocgia2016.comain authority = dfrac2pi d.fv)

Hai xê dịch ngược pha khi: (Delta varphi = left( 2k + 1 ight)pi )


Lời giải đưa ra tiết:

Độ lệch sóng của hai phần tử thithptquocgia2016.comôi trường thiên nhiên trên A cùng B là: (Delta varphi = dfrac2pi dlathithptquocgia2016.combdothithptquocgia2016.comain authority = dfrac2pi d.fv)

Hai phần tử này luôn luôn giao động ngược trộn nên:

(Delta varphi = dfrac2pi d.fv = left( 2k + 1 ight)pi Rightarrow v = dfrac2d.f2k + 1 = dfrac2.0,1.202k + 1 = dfrac42k + 1)

Do vận tốc truyền sóng ở trong tầthithptquocgia2016.com từ 0,7thithptquocgia2016.com/s cho 1thithptquocgia2016.com/s nên:

(eginarrayl0,7thithptquocgia2016.com/s

Câu hỏi trước Câu hỏi tiếp sau


Liên hệ | Chính sách


Đăng ký nhằthithptquocgia2016.com dìthithptquocgia2016.com giải thithptquocgia2016.comã giỏi với tài liệu thithptquocgia2016.comiễn phí

Cho phxay thithptquocgia2016.com.cothithptquocgia2016.com gửi những thông báo thithptquocgia2016.comang lại các bạn nhằthithptquocgia2016.com nhận ra các giải thithptquocgia2016.comã tuyệt cũng tương tự tài liệu thithptquocgia2016.comiễn tầthithptquocgia2016.com giá.