NÊU Ý NGHĨA CỦA GIAI ĐOẠN TÂN KIẾN TẠO ĐỐI VỚI SỰ PHÁT TRIỂN LÃNH THỔ NƯỚC TA HIỆN NAY

Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 7: (gồm đáp án) đặc điểm cách tân và phát triển kinh tế tài chính - xã hội các nước Á Lục phần 2 !!
Trắc nghiệm Địa Lí 8 Bài 13 (bao gồm đáp án): Tình hình trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xóm hội Quanh Vùng Đông Á phần 2 !!
*